Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647.

Bild:
<< vorherige Seite
Quae quingentenos lapides emensa vadosi
Infra Astrakanum ingreditur Maris Ostia Caspi.
Et sic Moscoviam cum Perside jungit Eoa:
Haec gemmis auroq; nitens & Sere referta
A Ponto Euxino fines extendit ad Indum.
Non audita refert Liber hic, evulgat in Orbem
Quicquid in hoc tractu Sphaerae doctißimus Autor
Ipse oculis vidi[unleserliches Material - 1 Zeichen fehlt], duri discrimina Fati
Nulla timens, postquam Comitem mihi seipse dedisset
Dum FRIDERICUS Dux Holsatum, exponere Magno
Me sua jussa jubet Russo, SEFIq; potenti.
At haec sufficiant Lector, Charta ipsa loquetur
Autorisq; sui Nomen super Astra locabit.
Nam quo descriptae Regiones longius absunt
Tanto majori describens dignus honore.
Revaliae Livonorum
1. Novemb. 1644.

Philippus Crusius, J. U. L.
Illustrißimi Hols: Principis
Consiliarius, Ejusdemq; ad
Magnum Moscoviae Tzarem
& Regem Persarum quon-
dam Legatus, pro temp.
Revaliae Residens.


LUstrator orbis neoterisa salve, est quod paucis tibi inti-
mat, qui Te & Publica germano amat affectu. Ascende me-
cum, modo lubet, in theatrum hocce hodoeporicon, monstra-
bo tibi
os en upotuposi, quid Scriptor noster apodemicus, qui, mo-
re priscorum Philosophorum Sapientiae sub alieno sole calentis
ergo, superioribus annis sumptibus e Cimbrici Herculis pro-
sapia Illustrißimi atq[u]e Celsißimi Holsatiae Ducis, FRIDERICI, Domini mei cle-
mentißimi, ad anatolicos Sarmato-Scythicum & Medo-Persicum Monarchas,
invia hactenus via, bis nausragus abcundo redijt,
demosi[fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt]a kai kat' oikou[fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt]s relatione
dignum observavit.

Peragravit autem magnam hanc gentium Babylonem non ut Platonis
Theoros, quo gentilibus patrios adulteraret mores; aut vestitum, proh supra anti-
qvum Germanorum decorem novum! ut
[fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt]iluxenos magis innovaret; multoq;
minus Polypragmon Machiavellicus novas nocendi aut Principum census au-
gendi artes ad patrios lares reversus secum referret; Hoc enim aulici a Stiva
quasimodogeniti aeque norunt, ac qui longis peregrinationibus prudentiam au-
lis Principum condignam sibi compararunt: Sed ut judiciosus Regnorum eo-
rundemq; arcanorum speculator, Geometriae, Astronomiae, politices & glyphi-

ces
Quæ quingentenos lapides emenſa vadoſi
Infra Aſtrakanum ingreditur Maris Oſtia Caſpi.
Et ſic Moscoviam cum Perſide jungit Eoà:
Hæc gemmis auroq́; nitens & Sere referta
A Pontô Euxinô fines extendit ad Indum.
Non audita refert Liber hic, evulgat in Orbem
Quicquid in hôc tractu Sphæræ doctißimus Autor
Ipſe oculis vidi[unleserliches Material – 1 Zeichen fehlt], duri diſcrimina Fati
Nulla timens, poſtquam Comitem mihi ſeipſe dediſſet
Dum FRIDERICUS Dux Holſatum, exponere Magno
Me ſua juſſa jubet Ruſſo, SEFIq; potenti.
At hæc ſufficiant Lector, Charta ipſa loquetur
Autorisq́; ſui Nomen ſuper Aſtra locabit.
Nam quò deſcriptæ Regiones longius abſunt
Tantò majori deſcribens dignus honore.
Revaliæ Livonorum
1. Novemb. 1644.

Philippus Cruſius, J. U. L.
Illuſtrißimi Holſ: Principis
Conſiliarius, Ejusdemq́; ad
Magnum Moſcoviæ Tzarem
& Regem Perſarum quon-
dam Legatus, pro temp.
Revaliæ Reſidens.


LUſtrator orbis νεωτερίσα ſalve, eſt quod paucis tibi inti-
mat, qui Te & Publica germano amat affectu. Aſcende me-
cum, modò lubet, in theatrum hocce hodœporicon, monſtra-
bo tibi
ὅς ἐν ὑποτύποσι, quid Scriptor noſter apodemicus, qui, mo-
re priſcorum Philoſophorum Sapientiæ ſub alieno ſole calentis
ergò, ſuperioribus annis ſumptibus è Cimbrici Herculis pro-
ſapia Illuſtrißimi atq[u]e Celſißimi Holſatiæ Ducis, FRIDERICI, Domini mei cle-
mentißimi, ad anatolicos Sarmato-Scythicum & Medo-Perſicum Monarchas,
inviâ hactenus viâ, bis nauſragus abcundo redijt,
δημοσί[fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt]α καὶ κατ’ ὅικου[fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt]σ relatione
dignum obſervavit.

Peragravit autem magnam hanc gentium Babylonem non ut Platonis
Θεωρὸς, quò gentilibus patrios adulteraret mores; aut veſtitum, proh ſupra anti-
qvum Germanorum decorem novum! ut
[fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt]ιλύξενος magis innovaret; multoq́;
minus Polypragmon Machiavellicus novas nocendi aut Principum cenſus au-
gendi artes ad patrios lares reverſus ſecum referret; Hoc enim aulici à Stiva
quaſimodogeniti æquè norunt, ac qui longis peregrinationibus prudentiam au-
lis Principum condignam ſibi comparârunt: Sed ut judicioſus Regnorum eo-
rundemq; arcanorum ſpeculator, Geometriæ, Aſtronomiæ, politices & glyphi-

ces
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div n="1">
    <lg type="poem">
     <pb facs="#f0022"/>
     <l> <hi rendition="#aq">Quæ quingentenos lapides emen&#x017F;a vado&#x017F;i</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Infra A&#x017F;trakanum ingreditur Maris O&#x017F;tia Ca&#x017F;pi.</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Et &#x017F;ic Moscoviam cum Per&#x017F;ide jungit Eoà:</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Hæc gemmis auroq&#x0301;; nitens &amp; Sere referta</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">A Pontô Euxinô fines extendit ad Indum.</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Non audita refert Liber hic, evulgat in Orbem</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Quicquid in hôc tractu Sphæræ doctißimus Autor</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Ip&#x017F;e oculis vidi<gap reason="illegible" unit="chars" quantity="1"/>, duri di&#x017F;crimina Fati</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Nulla timens, po&#x017F;tquam Comitem mihi &#x017F;eip&#x017F;e dedi&#x017F;&#x017F;et</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Dum FRIDERICUS Dux Hol&#x017F;atum, exponere Magno</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Me &#x017F;ua ju&#x017F;&#x017F;a jubet Ru&#x017F;&#x017F;o, SEFIq; potenti.</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">At hæc &#x017F;ufficiant Lector, Charta ip&#x017F;a loquetur</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Autorisq&#x0301;; &#x017F;ui Nomen &#x017F;uper A&#x017F;tra locabit.</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Nam quò de&#x017F;criptæ Regiones longius ab&#x017F;unt</hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq">Tantò majori de&#x017F;cribens dignus honore.</hi> </l>
    </lg><lb/>
    <closer>
     <salute> <hi rendition="#et"> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Revaliæ Livonorum<lb/>
1. Novemb. 1644.</hi><lb/>
Philippus Cru&#x017F;ius, J. U. L.<lb/>
Illu&#x017F;trißimi Hol&#x017F;: Principis<lb/>
Con&#x017F;iliarius, Ejusdemq&#x0301;; ad<lb/>
Magnum Mo&#x017F;coviæ Tzarem<lb/>
&amp; Regem Per&#x017F;arum quon-<lb/>
dam Legatus, pro temp.<lb/>
Revaliæ Re&#x017F;idens.</hi> </hi> </salute>
    </closer>
   </div><lb/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
   <div>
    <p><hi rendition="#in">L</hi><hi rendition="#aq">U&#x017F;trator orbis</hi> &#x03BD;&#x03B5;&#x03C9;&#x03C4;&#x03B5;&#x03C1;&#x03AF;&#x03C3;&#x03B1; <hi rendition="#aq">&#x017F;alve, e&#x017F;t quod paucis tibi inti-<lb/>
mat, qui Te &amp; Publica germano amat affectu. A&#x017F;cende me-<lb/>
cum, modò lubet, in theatrum hocce hod&#x0153;poricon, mon&#x017F;tra-<lb/>
bo tibi</hi> &#x1F45;&#x03C2; &#x1F10;&#x03BD; &#x1F51;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C4;&#x03CD;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C3;&#x03B9;<hi rendition="#aq">, quid Scriptor no&#x017F;ter apodemicus, qui, mo-<lb/>
re pri&#x017F;corum Philo&#x017F;ophorum Sapientiæ &#x017F;ub alieno &#x017F;ole calentis<lb/>
ergò, &#x017F;uperioribus annis &#x017F;umptibus è Cimbrici Herculis pro-<lb/>
&#x017F;apia Illu&#x017F;trißimi atq<supplied>u</supplied>e Cel&#x017F;ißimi Hol&#x017F;atiæ Ducis, FRIDERICI, Domini mei cle-<lb/>
mentißimi, ad anatolicos Sarmato-Scythicum &amp; Medo-Per&#x017F;icum Monarchas,<lb/>
inviâ hactenus viâ, bis nau&#x017F;ragus abcundo redijt,</hi> &#x03B4;&#x03B7;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C3;&#x03AF;<foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign>&#x03B1; &#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x03BA;&#x03B1;&#x03C4;&#x2019; &#x1F45;&#x03B9;&#x03BA;&#x03BF;&#x03C5;<foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign>&#x03C3; <hi rendition="#aq">relatione<lb/>
dignum ob&#x017F;ervavit.</hi></p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">Peragravit autem magnam hanc gentium Babylonem non ut Platonis</hi><lb/>
&#x0398;&#x03B5;&#x03C9;&#x03C1;&#x1F78;&#x03C2;<hi rendition="#aq">, quò gentilibus patrios adulteraret mores; aut ve&#x017F;titum, proh &#x017F;upra anti-<lb/>
qvum Germanorum decorem novum! ut</hi> <foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign>&#x03B9;&#x03BB;&#x03CD;&#x03BE;&#x03B5;&#x03BD;&#x03BF;&#x03C2; <hi rendition="#aq">magis innovaret; multoq&#x0301;;<lb/>
minus Polypragmon Machiavellicus novas nocendi aut Principum cen&#x017F;us au-<lb/>
gendi artes ad patrios lares rever&#x017F;us &#x017F;ecum referret; Hoc enim aulici à Stiva<lb/>
qua&#x017F;imodogeniti æquè norunt, ac qui longis peregrinationibus prudentiam au-<lb/>
lis Principum condignam &#x017F;ibi comparârunt: Sed ut judicio&#x017F;us Regnorum eo-<lb/>
rundemq; arcanorum &#x017F;peculator, Geometriæ, A&#x017F;tronomiæ, politices &amp; glyphi-</hi><lb/>
<fw place="bottom" type="catch"><hi rendition="#aq">ces</hi></fw><lb/></p>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0022] Quæ quingentenos lapides emenſa vadoſi Infra Aſtrakanum ingreditur Maris Oſtia Caſpi. Et ſic Moscoviam cum Perſide jungit Eoà: Hæc gemmis auroq́; nitens & Sere referta A Pontô Euxinô fines extendit ad Indum. Non audita refert Liber hic, evulgat in Orbem Quicquid in hôc tractu Sphæræ doctißimus Autor Ipſe oculis vidi_, duri diſcrimina Fati Nulla timens, poſtquam Comitem mihi ſeipſe dediſſet Dum FRIDERICUS Dux Holſatum, exponere Magno Me ſua juſſa jubet Ruſſo, SEFIq; potenti. At hæc ſufficiant Lector, Charta ipſa loquetur Autorisq́; ſui Nomen ſuper Aſtra locabit. Nam quò deſcriptæ Regiones longius abſunt Tantò majori deſcribens dignus honore. Revaliæ Livonorum 1. Novemb. 1644. Philippus Cruſius, J. U. L. Illuſtrißimi Holſ: Principis Conſiliarius, Ejusdemq́; ad Magnum Moſcoviæ Tzarem & Regem Perſarum quon- dam Legatus, pro temp. Revaliæ Reſidens. LUſtrator orbis νεωτερίσα ſalve, eſt quod paucis tibi inti- mat, qui Te & Publica germano amat affectu. Aſcende me- cum, modò lubet, in theatrum hocce hodœporicon, monſtra- bo tibi ὅς ἐν ὑποτύποσι, quid Scriptor noſter apodemicus, qui, mo- re priſcorum Philoſophorum Sapientiæ ſub alieno ſole calentis ergò, ſuperioribus annis ſumptibus è Cimbrici Herculis pro- ſapia Illuſtrißimi atque Celſißimi Holſatiæ Ducis, FRIDERICI, Domini mei cle- mentißimi, ad anatolicos Sarmato-Scythicum & Medo-Perſicum Monarchas, inviâ hactenus viâ, bis nauſragus abcundo redijt, δημοσί_ α καὶ κατ’ ὅικου_ σ relatione dignum obſervavit. Peragravit autem magnam hanc gentium Babylonem non ut Platonis Θεωρὸς, quò gentilibus patrios adulteraret mores; aut veſtitum, proh ſupra anti- qvum Germanorum decorem novum! ut _ ιλύξενος magis innovaret; multoq́; minus Polypragmon Machiavellicus novas nocendi aut Principum cenſus au- gendi artes ad patrios lares reverſus ſecum referret; Hoc enim aulici à Stiva quaſimodogeniti æquè norunt, ac qui longis peregrinationibus prudentiam au- lis Principum condignam ſibi comparârunt: Sed ut judicioſus Regnorum eo- rundemq; arcanorum ſpeculator, Geometriæ, Aſtronomiæ, politices & glyphi- ces

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/22
Zitationshilfe: Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647. , S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/22>, abgerufen am 25.07.2024.