Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647.

Bild:
<< vorherige Seite

ces beneficio, quorum omnium est callentißimus, ea nobis redux exhiber, quae
antiquorum Persiae & Sarmatiae scriptorum obscura illustrant, luxata restituunt,
dubia explanant, modernorum vero traditiones ex parte fabulosas redarguunt,
&
sullebden non nisi axiodeata kai eumemeta patriae & posteritati transcribit.

Ut autem explicatius scias, quae rara, nova & observatu digna tibi sit ex
hibiturus, attende curiose, cortinam hujus Comoedotragoediae ego tibi paululum
subducam, & utriusq; Regni schema, tam graphice & glyphice a nemine literato-
rum, quam a nostro Authore hactenus adornatum paucißimis explanabo; & ne
interea temporis, dum sensus tuos spectaculo locas, bilem tibi moveat fames, en
tibi fide jussor praesto sum, non exibis hinc tanquam e communi spectaculo im-
pransus, sed lautißima Persiae fercula & dapsiles Orientis cibos author tibi appo-
net; Imo & nectar utriusq; Jovis plenis tibi admetietur sextariis, adeo ut tradi-
tionibus Persicis quasi inebriatus & ad votum satur nihil aliud somniaveris, quam
luxum Persicum apud antiquos scriptores famosum, pellices saltatrices formo-
sißimas, & vagam Regis in illis libidinem: cave tamen Cosmopolita, ne haec gly-
phice simulata salivalem tibi moveant humorem, & te aut in Muslimannum

[fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt]astorgon, Circassum [fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt]atheon, Scytham truculentum, Samojaedam ingluviosum aut
Sarmatam paederotam paganica transforment metamorphosi.

In Russo-Tartarici Regni orchestra primo omnium bicipitem & ob
Cazanum, Astarachanum & Syberium Regna tergeminum coronatam observa
aquilam, quae Germanicam dimidio superat, non robor[e], sed magnitudine, cu-
jus primus plastes Iwan Wasilides, ob tyrannidem toto orbe notißimus Princeps
fuit; ultimus autem, ut saltum faciam, nutritius, jam
en makaritois, Michael Fe-
drowitz, clementiae & sobrietatis supra fidem germanam inter Sarmatas rarum
paradigma. Hic monarchico nomine Tzar (non Caesar ut Besoldus per crasin
in Politicis dictum esse putat: Sclavonica enim Regem sonat) semi Jove Patri-
archa synergo omnium generum Sclavos sub Graecanicae Relligionis obsequio
despotice moderatur, ex quorum numero
gnesioi Rutheni ventricosi supra Caesa-
ream & infra ad caput Wolgae stabulantur, ad utrumq; latus fluvij diversi Tartari
scenitae per hordas (quod vocabulum cum nostro
Harde ludit) dispersi vagan-
tur. Circaßi, quos J. C. Scalig. exerc. 303. s. 3. alio nomine Zygas vocat, ad pedes
Wolgae versus meridiem, ubi maximus Orbis habitabilis fluvius in maximum
salinarum Caspiarum fontem innumeris sese exonerat portis, versus septentrio-
nem vero Calmücki, quod prae reliquis Tartaris criniti, qui nuperrime magno
Tzari victas dederunt manus, agunt, ita ut Rha antiquorum hoc aquilae corpus
instar venae cavae cum capillaribus quasi fluviis reliquis medium ferme perluat.
Propter Tanain vero parietem Asiae & Europae intergerinum Cossacki
lestrikoi
kai nomadikoi & Scythae palantur, quos ut Hippocrates l. de aere. suo tempore eunou-
khoeidestatous suisso affirmat, ita adhuc hodie Magnates Rußiae omnes fere, ob cau-
sas ibidem positas improles, Sclavi vero eorundem
poluteknoi sunt, uti ego in sta-
tione mea Medica duodecennali observavi; & quod miraculum supplet, in tam
late patente Regno Neminem Philosophum invenies, argumento quod Scytha-
rum unicus, ut Galenus l. quod animi mores &c. c. 10. testatur, haeredem nul-
lum reliquerit.

Et si forte harum Christiano gentium mephitim alliatam & meteorismos
barbaros ulterius ferre non poßis, nec velis, age dum in Zootrophium magni

Tza-
B 2

ces beneficio, quorum omnium eſt callentißimus, ea nobis redux exhiber, quæ
antiquorum Perſiæ & Sarmatiæ ſcriptorum obſcura illuſtrant, luxata reſtituunt,
dubia explanant, modernorum verò traditiones ex parte fabuloſas redarguunt,
&
συλλήβδην non niſi ἀξιοδέατα καὶ ἐυμήμητα patriæ & poſteritati tranſcribit.

Ut autem explicatius ſcias, quæ rara, nova & obſervatu digna tibi ſit ex
hibiturus, attende curiosè, cortinam hujus Comœdotragœdiæ ego tibi paululum
ſubducam, & utriusq; Regni ſchema, tam graphicè & glyphicè à nemine literato-
rum, quàm à noſtro Authore hactenus adornatum paucißimis explanabo; & ne
interea temporis, dum ſenſus tuos ſpectaculo locas, bilem tibi moveat fames, en
tibi fide juſſor præſto ſum, non exibis hinc tanquam è communi ſpectaculo im-
pranſus, ſed lautißima Perſiæ fercula & dapſiles Orientis cibos author tibi appo-
net; Imò & nectar utriusq; Jovis plenis tibi admetietur ſextariis, adeò ut tradi-
tionibus Perſicis quaſi inebriatus & ad votum ſatur nihil aliud ſomniaveris, quàm
luxum Perſicum apud antiquos ſcriptores famoſum, pellices ſaltatrices formo-
ſißimas, & vagam Regis in illis libidinem: cave tamen Cosmopolita, ne hæc gly-
phicè ſimulata ſalivalem tibi moveant humorem, & te aut in Muſlimannum

[fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt]αστοργον, Circaſſum [fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt]αθεον, Scytham truculentum, Samojædam ingluvioſum aut
Sarmatam pæderotam paganicâ transforment metamorphoſi.

In Ruſſo-Tartarici Regni orcheſtra primò omnium bicipitem & ob
Cazanum, Aſtarachanum & Syberium Regna tergeminum coronatam obſerva
aquilam, quæ Germanicam dimidiô ſuperat, non robor[e], ſed magnitudine, cu-
jus primus plaſtes Iwan Waſilides, ob tyrannidem toto orbe notißimus Princeps
fuit; ultimus autem, ut ſaltum faciam, nutritius, jam
ἐν μακαρίτοις, Michael Fe-
drowitz, clementiæ & ſobrietatis ſupra fidem germanam inter Sarmatas rarum
paradigma. Hic monarchico nomine Tzar (non Cæſar ut Beſoldus per craſin
in Politicis dictum eſſe putat: Sclavonicà enim Regem ſonat) ſemi Jove Patri-
archa ſynergô omnium generum Sclavos ſub Græcanicæ Relligionis obſequio
deſpoticè moderatur, ex quorum numero
γνήσιοι Rutheni ventricoſi ſupra Cæſa-
ream & infra ad caput Wolgæ ſtabulantur, ad utrumq; latus fluvij diverſi Tartari
ſcenitæ per hordas (quod vocabulum cum noſtro
Harde ludit) diſperſi vagan-
tur. Circaßi, quos J. C. Scalig. exerc. 303. ſ. 3. alio nomine Zygas vocat, ad pedes
Wolgæ verſus meridiem, ubi maximus Orbis habitabilis fluvius in maximum
ſalinarum Caſpiarum fontem innumeris ſeſe exonerat portis, verſus ſeptentrio-
nem verò Calmücki, quod præ reliquis Tartaris criniti, qui nuperrimè magno
Tzari victas dederunt manus, agunt, ita ut Rha antiquorum hoc aquilæ corpus
inſtar venæ cavæ cum capillaribus quaſi fluviis reliquis medium fermè perluat.
Propter Tanain verò parietem Aſiæ & Europæ intergerinum Coſſacki
ληστρικοὶ
καὶ νομάδικοι & Scythæ palantur, quos ut Hippocrates l. de aere. ſuo tempore ἐυνου-
χοειδεστατους ſuiſſo affirmat, ita adhuc hodie Magnates Rußiæ omnes ferè, ob cau-
ſas ibidem poſitas improles, Sclavi verò eorundem
πολύτεκνοι ſunt, uti ego in ſta-
tione mea Medica duodecennali obſervavi; & quod miraculum ſupplet, in tam
latè patente Regno Neminem Philoſophum invenies, argumentô quod Scytha-
rum unicus, ut Galenus l. quod animi mores &c. c. 10. teſtatur, hæredem nul-
lum reliquerit.

Et ſi fortè harum Chriſtiano gentium mephitim alliatam & meteoriſmos
barbaros ulterius ferre non poßis, nec velis, age dum in Zootrophium magni

Tza-
B 2
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div>
    <p><pb facs="#f0023"/><hi rendition="#aq">ces beneficio, quorum omnium e&#x017F;t callentißimus, ea nobis redux exhiber, quæ<lb/>
antiquorum Per&#x017F;&amp; Sarmatiæ &#x017F;criptorum ob&#x017F;cura illu&#x017F;trant, luxata re&#x017F;tituunt,<lb/>
dubia explanant, modernorum verò traditiones ex parte fabulo&#x017F;as redarguunt,<lb/>
&amp;</hi> &#x03C3;&#x03C5;&#x03BB;&#x03BB;&#x03AE;&#x03B2;&#x03B4;&#x03B7;&#x03BD; <hi rendition="#aq">non ni&#x017F;i</hi> &#x1F00;&#x03BE;&#x03B9;&#x03BF;&#x03B4;&#x03AD;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; &#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x1F10;&#x03C5;&#x03BC;&#x03AE;&#x03BC;&#x03B7;&#x03C4;&#x03B1; <hi rendition="#aq">patriæ &amp; po&#x017F;teritati tran&#x017F;cribit.</hi></p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">Ut autem explicatius &#x017F;cias, quæ rara, nova &amp; ob&#x017F;ervatu digna tibi &#x017F;it ex<lb/>
hibiturus, attende curiosè, cortinam hujus Com&#x0153;dotrag&#x0153;diæ ego tibi paululum<lb/>
&#x017F;ubducam, &amp; utriusq; Regni &#x017F;chema, tam graphicè &amp; glyphicè à nemine literato-<lb/>
rum, quàm à no&#x017F;tro Authore hactenus adornatum paucißimis explanabo; &amp; ne<lb/>
interea temporis, dum &#x017F;en&#x017F;us tuos &#x017F;pectaculo locas, bilem tibi moveat fames, en<lb/>
tibi fide ju&#x017F;&#x017F;or præ&#x017F;to &#x017F;um, non exibis hinc tanquam è communi &#x017F;pectaculo im-<lb/>
pran&#x017F;us, &#x017F;ed lautißima Per&#x017F;iæ fercula &amp; dap&#x017F;iles Orientis cibos author tibi appo-<lb/>
net; Imò &amp; nectar utriusq; Jovis plenis tibi admetietur &#x017F;extariis, adeò ut tradi-<lb/>
tionibus Per&#x017F;icis qua&#x017F;i inebriatus &amp; ad votum &#x017F;atur nihil aliud &#x017F;omniaveris, quàm<lb/>
luxum Per&#x017F;icum apud antiquos &#x017F;criptores famo&#x017F;um, pellices &#x017F;altatrices formo-<lb/>
&#x017F;ißimas, &amp; vagam Regis in illis libidinem: cave tamen Cosmopolita, ne hæc gly-<lb/>
phicè &#x017F;imulata &#x017F;alivalem tibi moveant humorem, &amp; te aut in Mu&#x017F;limannum</hi><lb/><foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign>&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C1;&#x03B3;&#x03BF;&#x03BD;<hi rendition="#aq">, Circa&#x017F;&#x017F;um</hi> <foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign>&#x03B1;&#x03B8;&#x03B5;&#x03BF;&#x03BD;<hi rendition="#aq">, Scytham truculentum, Samojædam ingluvio&#x017F;um aut<lb/>
Sarmatam pæderotam paganicâ transforment metamorpho&#x017F;i.</hi></p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">In Ru&#x017F;&#x017F;o-Tartarici Regni orche&#x017F;tra primò omnium bicipitem &amp; ob<lb/>
Cazanum, A&#x017F;tarachanum &amp; Syberium Regna tergeminum coronatam ob&#x017F;erva<lb/>
aquilam, quæ Germanicam dimidiô &#x017F;uperat, non robor<supplied>e</supplied>, &#x017F;ed magnitudine, cu-<lb/>
jus primus pla&#x017F;tes Iwan Wa&#x017F;ilides, ob tyrannidem toto orbe notißimus Princeps<lb/>
fuit; ultimus autem, ut &#x017F;altum faciam, nutritius, jam</hi> &#x1F10;&#x03BD; &#x03BC;&#x03B1;&#x03BA;&#x03B1;&#x03C1;&#x03AF;&#x03C4;&#x03BF;&#x03B9;&#x03C2;<hi rendition="#aq">, Michael Fe-<lb/>
drowitz, clementiæ &amp; &#x017F;obrietatis &#x017F;upra fidem germanam inter Sarmatas rarum<lb/>
paradigma. Hic monarchico nomine Tzar (non Cæ&#x017F;ar ut Be&#x017F;oldus per cra&#x017F;in<lb/>
in Politicis dictum e&#x017F;&#x017F;e putat: Sclavonicà enim Regem &#x017F;onat) &#x017F;emi Jove Patri-<lb/>
archa &#x017F;ynergô omnium generum Sclavos &#x017F;ub Græcanicæ Relligionis ob&#x017F;equio<lb/>
de&#x017F;poticè moderatur, ex quorum numero</hi> &#x03B3;&#x03BD;&#x03AE;&#x03C3;&#x03B9;&#x03BF;&#x03B9; <hi rendition="#aq">Rutheni ventrico&#x017F;i &#x017F;upra Cæ&#x017F;a-<lb/>
ream &amp; infra ad caput Wolgæ &#x017F;tabulantur, ad utrumq; latus fluvij diver&#x017F;i Tartari<lb/>
&#x017F;cenitæ per hordas (quod vocabulum cum no&#x017F;tro</hi> Harde <hi rendition="#aq">ludit) di&#x017F;per&#x017F;i vagan-<lb/>
tur. Circaßi, quos J. C. Scalig. exerc. 303. &#x017F;. 3. alio nomine Zygas vocat, ad pedes<lb/>
Wolgæ ver&#x017F;us meridiem, ubi maximus Orbis habitabilis fluvius in maximum<lb/>
&#x017F;alinarum Ca&#x017F;piarum fontem innumeris &#x017F;e&#x017F;e exonerat portis, ver&#x017F;us &#x017F;eptentrio-<lb/>
nem verò Calmücki, quod præ reliquis Tartaris criniti, qui nuperrimè magno<lb/>
Tzari victas dederunt manus, agunt, ita ut Rha antiquorum hoc aquilæ corpus<lb/>
in&#x017F;tar venæ cavæ cum capillaribus qua&#x017F;i fluviis reliquis medium fermè perluat.<lb/>
Propter Tanain verò parietem A&#x017F;&amp; Europæ intergerinum Co&#x017F;&#x017F;acki</hi> &#x03BB;&#x03B7;&#x03C3;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B9;&#x03BA;&#x03BF;&#x1F76;<lb/>
&#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x03BD;&#x03BF;&#x03BC;&#x03AC;&#x03B4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03BF;&#x03B9; <hi rendition="#aq">&amp; Scythæ palantur, quos ut Hippocrates l. de aere. &#x017F;uo tempore</hi> &#x1F10;&#x03C5;&#x03BD;&#x03BF;&#x03C5;-<lb/>
&#x03C7;&#x03BF;&#x03B5;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C2; <hi rendition="#aq">&#x017F;ui&#x017F;&#x017F;o affirmat, ita adhuc hodie Magnates Rußiæ omnes ferè, ob cau-<lb/>
&#x017F;as ibidem po&#x017F;itas improles, Sclavi verò eorundem</hi> &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03CD;&#x03C4;&#x03B5;&#x03BA;&#x03BD;&#x03BF;&#x03B9; <hi rendition="#aq">&#x017F;unt, uti ego in &#x017F;ta-<lb/>
tione mea Medica duodecennali ob&#x017F;ervavi; &amp; quod miraculum &#x017F;upplet, in tam<lb/>
latè patente Regno Neminem Philo&#x017F;ophum invenies, argumentô quod Scytha-<lb/>
rum unicus, ut Galenus l. quod animi mores &amp;c. c. 10. te&#x017F;tatur, hæredem nul-<lb/>
lum reliquerit.</hi></p><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq">Et &#x017F;i fortè harum Chri&#x017F;tiano gentium mephitim alliatam &amp; meteori&#x017F;mos<lb/>
barbaros ulterius ferre non poßis, nec velis, age dum in Zootrophium magni</hi><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">B</hi> 2</fw>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Tza-</hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0023] ces beneficio, quorum omnium eſt callentißimus, ea nobis redux exhiber, quæ antiquorum Perſiæ & Sarmatiæ ſcriptorum obſcura illuſtrant, luxata reſtituunt, dubia explanant, modernorum verò traditiones ex parte fabuloſas redarguunt, & συλλήβδην non niſi ἀξιοδέατα καὶ ἐυμήμητα patriæ & poſteritati tranſcribit. Ut autem explicatius ſcias, quæ rara, nova & obſervatu digna tibi ſit ex hibiturus, attende curiosè, cortinam hujus Comœdotragœdiæ ego tibi paululum ſubducam, & utriusq; Regni ſchema, tam graphicè & glyphicè à nemine literato- rum, quàm à noſtro Authore hactenus adornatum paucißimis explanabo; & ne interea temporis, dum ſenſus tuos ſpectaculo locas, bilem tibi moveat fames, en tibi fide juſſor præſto ſum, non exibis hinc tanquam è communi ſpectaculo im- pranſus, ſed lautißima Perſiæ fercula & dapſiles Orientis cibos author tibi appo- net; Imò & nectar utriusq; Jovis plenis tibi admetietur ſextariis, adeò ut tradi- tionibus Perſicis quaſi inebriatus & ad votum ſatur nihil aliud ſomniaveris, quàm luxum Perſicum apud antiquos ſcriptores famoſum, pellices ſaltatrices formo- ſißimas, & vagam Regis in illis libidinem: cave tamen Cosmopolita, ne hæc gly- phicè ſimulata ſalivalem tibi moveant humorem, & te aut in Muſlimannum _ αστοργον, Circaſſum _ αθεον, Scytham truculentum, Samojædam ingluvioſum aut Sarmatam pæderotam paganicâ transforment metamorphoſi. In Ruſſo-Tartarici Regni orcheſtra primò omnium bicipitem & ob Cazanum, Aſtarachanum & Syberium Regna tergeminum coronatam obſerva aquilam, quæ Germanicam dimidiô ſuperat, non robore, ſed magnitudine, cu- jus primus plaſtes Iwan Waſilides, ob tyrannidem toto orbe notißimus Princeps fuit; ultimus autem, ut ſaltum faciam, nutritius, jam ἐν μακαρίτοις, Michael Fe- drowitz, clementiæ & ſobrietatis ſupra fidem germanam inter Sarmatas rarum paradigma. Hic monarchico nomine Tzar (non Cæſar ut Beſoldus per craſin in Politicis dictum eſſe putat: Sclavonicà enim Regem ſonat) ſemi Jove Patri- archa ſynergô omnium generum Sclavos ſub Græcanicæ Relligionis obſequio deſpoticè moderatur, ex quorum numero γνήσιοι Rutheni ventricoſi ſupra Cæſa- ream & infra ad caput Wolgæ ſtabulantur, ad utrumq; latus fluvij diverſi Tartari ſcenitæ per hordas (quod vocabulum cum noſtro Harde ludit) diſperſi vagan- tur. Circaßi, quos J. C. Scalig. exerc. 303. ſ. 3. alio nomine Zygas vocat, ad pedes Wolgæ verſus meridiem, ubi maximus Orbis habitabilis fluvius in maximum ſalinarum Caſpiarum fontem innumeris ſeſe exonerat portis, verſus ſeptentrio- nem verò Calmücki, quod præ reliquis Tartaris criniti, qui nuperrimè magno Tzari victas dederunt manus, agunt, ita ut Rha antiquorum hoc aquilæ corpus inſtar venæ cavæ cum capillaribus quaſi fluviis reliquis medium fermè perluat. Propter Tanain verò parietem Aſiæ & Europæ intergerinum Coſſacki ληστρικοὶ καὶ νομάδικοι & Scythæ palantur, quos ut Hippocrates l. de aere. ſuo tempore ἐυνου- χοειδεστατους ſuiſſo affirmat, ita adhuc hodie Magnates Rußiæ omnes ferè, ob cau- ſas ibidem poſitas improles, Sclavi verò eorundem πολύτεκνοι ſunt, uti ego in ſta- tione mea Medica duodecennali obſervavi; & quod miraculum ſupplet, in tam latè patente Regno Neminem Philoſophum invenies, argumentô quod Scytha- rum unicus, ut Galenus l. quod animi mores &c. c. 10. teſtatur, hæredem nul- lum reliquerit. Et ſi fortè harum Chriſtiano gentium mephitim alliatam & meteoriſmos barbaros ulterius ferre non poßis, nec velis, age dum in Zootrophium magni Tza- B 2

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/23
Zitationshilfe: Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647. , S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/23>, abgerufen am 25.07.2024.