Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647.

Bild:
<< vorherige Seite

nationem olim interdixit, ne alienigenarum commerciis a patriis moribus & re-
ligione discederent, a successore unico filio Dn. Alexio Michaelowitz jam Rus-
sorum Samoderschetzo, ita suadente Consiliariorum Regni primicerio Moro-
sopho nomine, cum auctario, ne exteros novos imposterum admittant (in re-
centißima enim adhuc habent memoria discursus polemicos, quos cum eorun-
dem Popis jussu Tzaris & Patriarchae super religione Anno 1644. & 1645. ut ut
Rhuteni inter simplicistas suos dißimulent, victoriose instituit Illustriß. Comitis
Woldemari Christiani &c. Concionator aulicus Matthias Velhaberus, Vir Graece
& Hebraice doctißimus) nove promulgata, hanc Corinthum hac adire via impo-
sterum nemini licebit. Et nisi Dnn. Legati, precibus ad DEUM fusis, optimam
influentiam hoc est benedictionem divinam impetrassent, cautis consiliis &
officiis parariis magni Tzaris gratiam demeruissent, & literis liberi transitus sibi
viam parassent, impoßibile fuisset tot morosas gentes & difficilia itinera absq;
tocius Comitatus internecione superare. Haec erant Ducis Holsatiae Legato-
rum Sagmina.

Hisce amice Lector vale, & hac gentium aethographia ad Christianae men-
tis
keimelion exornandum utere, imo provide satage

Lustrator orbis hospes ne domi sies;
Te nosse enim pluris est, quam nosse c[unleserliches Material - 1 Zeichen fehlt]tera.

Hoc faxit Ille, qui non peregrinatur, & tamen ubiq; est; quinon prodit spe-
ctatum & tamen omnia videt; qui nullibi indigena, nec tamen ullibi advena est,
verbo
Pan.

Ita rogatus programmatizat
Wendelinus Sybelist, Hala-Saxo D.


AD AUTOREM.
QUi maria ac terras proprio sibi cognita visu,
Longisq enarrant dißita regna locis,
Quam bene de genere humano deq orbe merentur!
Et fors ipso, qui condidit ista, DEO.
Digni, quos fama & meritis super [unleserliches Material - 2 Zeichen fehlen]hera notos
Intexat peplo Dia Minerva suo.
Credibile est vario hos caput objectasse periclo,
Fortunae haut unas & subijsse vices.
Non otium hos, non somnus iners, non bruta volupt as
Tantopere accepto depulit a studio.
Quos, OLEARI, inter cum sis, quin, ut Jovis ales,
In medijs supra hos nubibus emineas;
Extabit tua laus olea Vivacior omni,
Plusq opus hocce tuum proderit omni oles.
Vive! decus nostrum, Musarum gloria; mundi
TE Eous cardo noscit & occiduus.
Quondam Collegae & amico suo veteri
cum S.P. transmittit
PHILIPPUS
Müller/ Med. Lic. & Profeß.
Mathem. publ in Academia Lipsiensi.

nationem olim interdixit, ne alienigenarum commerciis à patriis moribus & re-
ligione diſcederent, à ſucceſſore unico filio Dn. Alexio Michaelowitz jam Ruſ-
ſorum Samoderſchetzo, ita ſuadente Conſiliariorum Regni primicerio Moro-
ſopho nomine, cum auctario, ne exteros novos impoſterum admittant (in re-
centißima enim adhuc habent memoria diſcurſus polemicos, quos cum eorun-
dem Popis juſſu Tzaris & Patriarchæ ſuper religione Anno 1644. & 1645. ut ut
Rhuteni inter ſimpliciſtas ſuos dißimulent, victoriosè inſtituit Illuſtriß. Comitis
Woldemari Chriſtiani &c. Concionator aulicus Matthias Velhaberus, Vir Græcè
& Hebraicè doctißimus) novè promulgata, hanc Corinthum hac adire viâ impo-
ſterum nemini licebit. Et niſi Dnn. Legati, precibus ad DEUM fuſis, optimam
influentiam hoc eſt benedictionem divinam impetraſſent, cautis conſiliis &
officiis parariis magni Tzaris gratiam demeruiſſent, & literis liberi tranſitus ſibi
viam parâſſent, impoßibile fuiſſet tot moroſas gentes & difficilia itinera absq;
tocius Comitatus internecione ſuperare. Hæc erant Ducis Holſatiæ Legato-
rum Sagmina.

Hiſce amice Lector vale, & hac gentium æthographia ad Chriſtianæ men-
tis
κειμήλιον exornandum utere, imò providè ſatage

Luſtrator orbis hoſpes ne domi ſies;
Te noſſe enim pluris est, quàm noſſe c[unleserliches Material – 1 Zeichen fehlt]tera.

Hoc faxit Ille, qui non peregrinatur, & tamen ubiq; eſt; quinon prodit ſpe-
ctatum & tamen omnia videt; qui nullibi indigena, nec tamen ullibi advena eſt,
verbo
Πᾶν.

Ita rogatus programmatizat
Wendelinus Sybeliſt, Halâ-Saxo D.


AD AUTOREM.
QUi maria ac terras proprio ſibi cognita viſu,
Longisq́ enarrant dißita regna locis,
Quàm benè de genere humano deq orbe merentur!
Et fors ipſo, qui condidit iſta, DEO.
Digni, quos fama & meritis ſuper [unleserliches Material – 2 Zeichen fehlen]hera notos
Intexat peplo Dia Minerva ſuo.
Credibile est vario hos caput objectaſſe periclo,
Fortunæ haut unas & ſubijſſe vices.
Non otium hos, non ſomnus iners, non bruta volupt as
Tantopere accepto depulit à ſtudio.
Quôs, OLEARI, inter cum ſis, quin, ut Jovis ales,
In medijs ſupra hos nubibus emineas;
Extabit tua laus oleâ Vivacior omni,
Plusq́ opus hocce tuum proderit omni oles.
Vive! decus noſtrum, Muſarum gloria; mundi
TE Eous cardo noſcit & occiduus.
Quondam Collegæ & amico ſuo veteri
cum S.P. transmittit
PHILIPPUS
Muͤller/ Med. Lic. & Profeß.
Mathem. publ in Academia Lipſienſi.
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div>
    <p>
     <pb facs="#f0026"/> <hi rendition="#aq">nationem olim interdixit, ne alienigenarum commerciis à patriis moribus &amp; re-<lb/>
ligione di&#x017F;cederent, à &#x017F;ucce&#x017F;&#x017F;ore unico filio Dn. Alexio Michaelowitz jam Ru&#x017F;-<lb/>
&#x017F;orum Samoder&#x017F;chetzo, ita &#x017F;uadente Con&#x017F;iliariorum Regni primicerio Moro-<lb/>
&#x017F;opho nomine, cum auctario, ne exteros novos impo&#x017F;terum admittant (in re-<lb/>
centißima enim adhuc habent memoria di&#x017F;cur&#x017F;us polemicos, quos cum eorun-<lb/>
dem Popis ju&#x017F;&#x017F;u Tzaris &amp; Patriarchæ &#x017F;uper religione Anno 1644. &amp; 1645. ut ut<lb/>
Rhuteni inter &#x017F;implici&#x017F;tas &#x017F;uos dißimulent, victoriosè in&#x017F;tituit Illu&#x017F;triß. Comitis<lb/>
Woldemari Chri&#x017F;tiani &amp;c. Concionator aulicus Matthias Velhaberus, Vir Græcè<lb/>
&amp; Hebraicè doctißimus) novè promulgata, hanc Corinthum hac adire viâ impo-<lb/>
&#x017F;terum nemini licebit. Et ni&#x017F;i Dnn. Legati, precibus ad DEUM fu&#x017F;is, optimam<lb/>
influentiam hoc e&#x017F;t benedictionem divinam impetra&#x017F;&#x017F;ent, cautis con&#x017F;iliis &amp;<lb/>
officiis parariis magni Tzaris gratiam demerui&#x017F;&#x017F;ent, &amp; literis liberi tran&#x017F;itus &#x017F;ibi<lb/>
viam parâ&#x017F;&#x017F;ent, impoßibile fui&#x017F;&#x017F;et tot moro&#x017F;as gentes &amp; difficilia itinera absq;<lb/>
tocius Comitatus internecione &#x017F;uperare. Hæc erant Ducis Hol&#x017F;atiæ Legato-<lb/>
rum Sagmina.</hi> </p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">Hi&#x017F;ce amice Lector vale, &amp; hac gentium æthographia ad Chri&#x017F;tianæ men-<lb/>
tis</hi> &#x03BA;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BC;&#x03AE;&#x03BB;&#x03B9;&#x03BF;&#x03BD; <hi rendition="#aq">exornandum utere, imò providè &#x017F;atage</hi></p><lb/>
    <lg type="poem">
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Lu&#x017F;trator orbis ho&#x017F;pes ne domi &#x017F;ies;</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Te no&#x017F;&#x017F;e enim pluris est, quàm no&#x017F;&#x017F;e c<gap reason="illegible" unit="chars" quantity="1"/>tera.</hi> </hi> </l>
    </lg><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">Hoc faxit Ille, qui non peregrinatur, &amp; tamen ubiq; e&#x017F;t; quinon prodit &#x017F;pe-<lb/>
ctatum &amp; tamen omnia videt; qui nullibi indigena, nec tamen ullibi advena e&#x017F;t,<lb/>
verbo</hi> &#x03A0;&#x1FB6;&#x03BD;.</p><lb/>
    <closer>
     <salute> <hi rendition="#et"> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Ita rogatus programmatizat</hi><lb/>
Wendelinus Sybeli&#x017F;t, Halâ-Saxo D.</hi> </hi> </salute>
    </closer>
   </div><lb/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
   <div n="1">
    <head> <hi rendition="#aq">AD AUTOREM.</hi> </head><lb/>
    <lg type="poem">
     <l> <hi rendition="#in">Q</hi> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Ui maria ac terras proprio &#x017F;ibi cognita vi&#x017F;u,</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Longisq&#x0301; enarrant dißita regna locis,</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Quàm benè de genere humano deq orbe merentur!</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Et fors ip&#x017F;o, qui condidit i&#x017F;ta, DEO.</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Digni, quos fama &amp; meritis &#x017F;uper <gap reason="illegible" unit="chars" quantity="2"/>hera notos</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Intexat peplo Dia Minerva &#x017F;uo.</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Credibile est vario hos caput objecta&#x017F;&#x017F;e periclo,</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Fortunæ haut unas &amp; &#x017F;ubij&#x017F;&#x017F;e vices.</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Non otium hos, non &#x017F;omnus iners, non bruta volupt as</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Tantopere accepto depulit à &#x017F;tudio.</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Quôs, OLEARI, inter cum &#x017F;is, quin, ut Jovis ales,</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">In medijs &#x017F;upra hos nubibus emineas;</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Extabit tua laus oleâ Vivacior omni,</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Plusq&#x0301; opus hocce tuum proderit omni oles.</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Vive! decus no&#x017F;trum, Mu&#x017F;arum gloria; mundi</hi> </hi> </l><lb/>
     <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">TE Eous cardo no&#x017F;cit &amp; occiduus.</hi> </hi> </l>
    </lg><lb/>
    <closer>
     <salute> <hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Quondam Collegæ &amp; amico &#x017F;uo veteri<lb/>
cum S.P. transmittit<lb/><hi rendition="#i">PHILIPPUS</hi></hi> Mu&#x0364;ller/ <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Med. Lic. &amp; Profeß.<lb/>
Mathem. publ in Academia Lip&#x017F;ien&#x017F;i.</hi></hi></hi> </salute>
    </closer>
   </div><lb/>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0026] nationem olim interdixit, ne alienigenarum commerciis à patriis moribus & re- ligione diſcederent, à ſucceſſore unico filio Dn. Alexio Michaelowitz jam Ruſ- ſorum Samoderſchetzo, ita ſuadente Conſiliariorum Regni primicerio Moro- ſopho nomine, cum auctario, ne exteros novos impoſterum admittant (in re- centißima enim adhuc habent memoria diſcurſus polemicos, quos cum eorun- dem Popis juſſu Tzaris & Patriarchæ ſuper religione Anno 1644. & 1645. ut ut Rhuteni inter ſimpliciſtas ſuos dißimulent, victoriosè inſtituit Illuſtriß. Comitis Woldemari Chriſtiani &c. Concionator aulicus Matthias Velhaberus, Vir Græcè & Hebraicè doctißimus) novè promulgata, hanc Corinthum hac adire viâ impo- ſterum nemini licebit. Et niſi Dnn. Legati, precibus ad DEUM fuſis, optimam influentiam hoc eſt benedictionem divinam impetraſſent, cautis conſiliis & officiis parariis magni Tzaris gratiam demeruiſſent, & literis liberi tranſitus ſibi viam parâſſent, impoßibile fuiſſet tot moroſas gentes & difficilia itinera absq; tocius Comitatus internecione ſuperare. Hæc erant Ducis Holſatiæ Legato- rum Sagmina. Hiſce amice Lector vale, & hac gentium æthographia ad Chriſtianæ men- tis κειμήλιον exornandum utere, imò providè ſatage Luſtrator orbis hoſpes ne domi ſies; Te noſſe enim pluris est, quàm noſſe c_tera. Hoc faxit Ille, qui non peregrinatur, & tamen ubiq; eſt; quinon prodit ſpe- ctatum & tamen omnia videt; qui nullibi indigena, nec tamen ullibi advena eſt, verbo Πᾶν. Ita rogatus programmatizat Wendelinus Sybeliſt, Halâ-Saxo D. AD AUTOREM. QUi maria ac terras proprio ſibi cognita viſu, Longisq́ enarrant dißita regna locis, Quàm benè de genere humano deq orbe merentur! Et fors ipſo, qui condidit iſta, DEO. Digni, quos fama & meritis ſuper __hera notos Intexat peplo Dia Minerva ſuo. Credibile est vario hos caput objectaſſe periclo, Fortunæ haut unas & ſubijſſe vices. Non otium hos, non ſomnus iners, non bruta volupt as Tantopere accepto depulit à ſtudio. Quôs, OLEARI, inter cum ſis, quin, ut Jovis ales, In medijs ſupra hos nubibus emineas; Extabit tua laus oleâ Vivacior omni, Plusq́ opus hocce tuum proderit omni oles. Vive! decus noſtrum, Muſarum gloria; mundi TE Eous cardo noſcit & occiduus. Quondam Collegæ & amico ſuo veteri cum S.P. transmittit PHILIPPUS Muͤller/ Med. Lic. & Profeß. Mathem. publ in Academia Lipſienſi.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/26
Zitationshilfe: Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647. , S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/26>, abgerufen am 25.07.2024.