Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647.

Bild:
<< vorherige Seite

1.5 refert, detestaberis; Persicamq; avem, quan Persis olim imperasse Aristophanes
in fabula, cui nomen
ornithes, scriptum reliquit, si tibi appetitus hoc suaserit, hodie
cum illis devorabis; Ignes etiam pyrobolicos ex naphtha & bombacis semine
extemporanee fabrefactos non absq; delectarione aspicies; habebis etiam in ici-
nere & parasangis emetiendis comites angaros, & N. T. vocabulum angariare
reipsa interpretaberis: & cum jussu Regis Tibi ut Legato metatorium consti-
tuetur, Satrapas in toga, quam etiam Alexander M. in gentis debellatae gratiam
induere non erubuit, acinaci accinctos, Parthos in saraballa, Medos tiara & cydari
cum fasciis, Persas anaxaride pallaq; auro distincta, Assyrios tiara diademate ob-
voluta ornatos magna in frequentia videbis, imo & Armenos & Gorgianos ve-
stitu gentilitio obviam habebis; & si Jupiter Plutoq; te amant, ex Schach thesau-
ris, qui cum Darij cervicali, suppedaneo & viti aurea aestimatiß. gemmis ponde-
rosa hodie nullo modo comparandi, metaxa duorum generum & ventos texti-
les Petronij aliasq; sericeas nebulas, quae subtilitate cum arachnaeis certant labo-
ribus, item equos cygnaeo collo spectabiles, quos Archimaggos vocant, & id ge-
nus donaria specie magis, quam precio aestimabilia accipies.

Jam superesset Taurum non quidem cornutum, led multifidis jugis e
longinquo spectabilem conscendere montem, inq; eo fontes Stygis Arcadiae ae-
mulos & perpetuas alpes (in regione tam calida fors ob altitudinem montium
primam aeris regionem terminantium, quo radiorum solarium refractio calefa-
ciens non pertingit) mirari: Sed manentes in plano nimiam defatigationem &
praecipitia melius praecavebimus, & quae memorabilia restant ab ipso Historico,
a capite ad calcem illum pervolvendo, rectius percipiemus. Schematismum
enim adhibitis plerarumq; gentium vestibus, quas indipisci potuit, adeo specta-
bilem vulgavit, ut Persiam non in Persia, sed quasi colonia ducta media in Ger-
mania cernere imposterum cuivis liceat.

Colophonis loco hoc unicum adjungam. Si Americus Vesputius nove
inventae Indiae sempiternam in rei memoriam nomen imposuerit; Si Ferdinan-
dus Magellanes fretum a se primitus patientia apertum Magellanicum nec im-
merito vocarit; Sinova-zemblanum a Classe Hollandica, quae laboriosa ibidem
hyberna sustinuit, Nassovicum nuncupatum fuerit; Si le Maire per meridiona-
lem Indiam viam Magellanica breviorem tutioremq; in mare del zur (licet por-
torio exiguo accepto) inventum suo nomine signarit; quid impediat, quo mi-
nus FRIDERICI navis vestigia per Caspium vadosum licet naufragio (Alexandri
enim M. & Temir-cutlu, ut in sua Sarmatia Asiana Matthias a Michou c. 10. ex
etymo rectius vocari statuit, manes Maris de Bachu praesides, conspirantibus
Neptuno Nereidibusq;, bellaces (imbros, quod horum adventu suam obscu-
rari gloriam metuebant, ad littus admittere nolebant) calcata, Viam Holsato-
Cimbricam
inscribamus. Nulli enim Germaniae Regum & Principum, licet id
sumptuosißimis a magnis Ruthenorum Tzaribus antehac flagitarint Legationi-
bus, hac via in Persiam ire concessum fuit. Solus autem Dn. MICHAELIS FE-
DOROWITZ omnium Russorum autocratoris amor, quo Domum Holsati-
cam prae omnibus Germaniae prosequebatur, fecit, quod Ducis Holsatiae Legati,
spe & mutuorum commerciorum, & futurae
suntheo fructuosae mutationis, quam
ob
eugeneian tacito suis subditis vovebat voto, hac via admitterentut.

Jam vero mors obicem posuit; & Lycurgi lege, qua Spartanis peregri-

natio-
B 3

1.5 refert, deteſtaberis; Perſicamq; avem, quã Perſis olim imperâſſe Ariſtophanes
in fabula, cui nomen
ὄρνιθες, ſcriptum reliquit, ſi tibi appetitus hoc ſuaſerit, hodie
cum illis devorabis; Ignes etiam pyrobolicos ex naphtha & bombacis ſemine
extemporaneè fabrefactos non abſq; delectarione aſpicies; habebis etiam in ici-
nere & paraſangis emetiendis comites angaros, & N. T. vocabulum angariare
reipſa interpretaberis: & cum juſſu Regis Tibi ut Legato metatorium conſti-
tuetur, Satrapas in toga, quam etiam Alexander M. in gentis debellatæ gratiam
induere non erubuit, acinaci accinctos, Parthos in ſaraballa, Medos tiara & cydari
cum faſciis, Perſas anaxaride pallaq; auro diſtinctâ, Aſſyrios tiara diademate ob-
volutâ ornatos magna in frequentia videbis, imò & Armenos & Gorgianos ve-
ſtitu gentilitio obviam habebis; & ſi Jupiter Plutoq; te amant, ex Schach theſau-
ris, qui cum Darij cervicali, ſuppedaneo & viti aurea æſtimatiß. gemmis ponde-
rosâ hodie nullo modo comparandi, metaxa duorum generum & ventos texti-
les Petronij aliasq; ſericeas nebulas, quæ ſubtilitate cum arachnæis certant labo-
ribus, item equos cygnæo collo ſpectabiles, quos Archimaggos vocant, & id ge-
nus donaria ſpecie magis, quàm precio æſtimabilia accipies.

Jam ſupereſſet Taurum non quidem cornutum, led multifidis jugis è
longinquo ſpectabilem conſcendere montem, inq; eo fontes Stygis Arcadiæ æ-
mulos & perpetuas alpes (in regione tam calida fors ob altitudinem montium
primam aeris regionem terminantium, quò radiorum ſolarium refractio calefa-
ciens non pertingit) mirari: Sed manentes in plano nimiam defatigationem &
præcipitia melius præcavebimus, & quæ memorabilia reſtant ab ipſo Hiſtorico,
à capite ad calcem illum pervolvendo, rectius percipiemus. Schematiſmum
enim adhibitis plerarumq; gentium veſtibus, quas indipiſci potuit, adeo ſpecta-
bilem vulgavit, ut Perſiam non in Perſia, ſed quaſi coloniâ ducta media in Ger-
mania cernere impoſterum cuivis liceat.

Colophonis loco hoc unicum adjungam. Si Americus Veſputius novè
inventæ Indiæ ſempiternam in rei memoriam nomen impoſuerit; Si Ferdinan-
dus Magellanes fretum à ſe primitus patientiâ apertum Magellanicum nec im-
merito vocàrit; Sinova-zemblanum à Claſſe Hollandica, quæ laborioſa ibidem
hyberna ſuſtinuit, Naſſovicum nuncupatum fuerit; Si le Maire per meridiona-
lem Indiam viam Magellanicâ breviorem tutioremq; in mare del zur (licet por-
torio exiguo accepto) inventum ſuo nomine ſignârit; quid impediat, quò mi-
nus FRIDERICI navis veſtigia per Caſpium vadoſum licet naufragio (Alexandri
enim M. & Temir-cutlu, ut in ſua Sarmatia Aſiana Matthias à Michou c. 10. ex
etymo rectius vocari ſtatuit, manes Maris de Bachu præſides, conſpirantibus
Neptuno Nereidibusq;, bellaces (imbros, quod horum adventu ſuam obſcu-
rari gloriam metuebant, ad littus admittere nolebant) calcata, Viam Holſato-
Cimbricam
inſcribamus. Nulli enim Germaniæ Regum & Principum, licet id
ſumptuoſißimis à magnis Ruthenorum Tzaribus antehac flagitârint Legationi-
bus, hâc viâ in Perſiam ire conceſſum fuit. Solus autem Dn. MICHAELIS FE-
DOROWITZ omnium Ruſſorum autocratoris amor, quo Domum Holſati-
cam præ omnibus Germaniæ proſequebatur, fecit, quod Ducis Holſatiæ Legati,
ſpe & mutuorum commerciorum, & futuræ
σὺνθεῶ fructuoſæ mutationis, quam
ob
ἐυγενέιαν tacito ſuis ſubditis vovebat voto, hac viâ admitterentut.

Jam verò mors obicem poſuit; & Lycurgi lege, qua Spartanis peregri-

natio-
B 3
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div>
    <p><pb facs="#f0025"/><hi rendition="#aq">1.5 refert, dete&#x017F;taberis; Per&#x017F;icamq; avem, qua&#x0303; Per&#x017F;is olim imperâ&#x017F;&#x017F;e Ari&#x017F;tophanes<lb/>
in fabula, cui nomen</hi> &#x1F44;&#x03C1;&#x03BD;&#x03B9;&#x03B8;&#x03B5;&#x03C2;, <hi rendition="#aq">&#x017F;criptum reliquit, &#x017F;i tibi appetitus hoc &#x017F;ua&#x017F;erit, hodie<lb/>
cum illis devorabis; Ignes etiam pyrobolicos ex naphtha &amp; bombacis &#x017F;emine<lb/>
extemporaneè fabrefactos non ab&#x017F;q; delectarione a&#x017F;picies; habebis etiam in ici-<lb/>
nere &amp; para&#x017F;angis emetiendis comites angaros, &amp; N. T. vocabulum angariare<lb/>
reip&#x017F;a interpretaberis: &amp; cum ju&#x017F;&#x017F;u Regis Tibi ut Legato metatorium con&#x017F;ti-<lb/>
tuetur, Satrapas in toga, quam etiam Alexander M. in gentis debellatæ gratiam<lb/>
induere non erubuit, acinaci accinctos, Parthos in &#x017F;araballa, Medos tiara &amp; cydari<lb/>
cum fa&#x017F;ciis, Per&#x017F;as anaxaride pallaq; auro di&#x017F;tinctâ, A&#x017F;&#x017F;yrios tiara diademate ob-<lb/>
volutâ ornatos magna in frequentia videbis, imò &amp; Armenos &amp; Gorgianos ve-<lb/>
&#x017F;titu gentilitio obviam habebis; &amp; &#x017F;i Jupiter Plutoq; te amant, ex Schach the&#x017F;au-<lb/>
ris, qui cum Darij cervicali, &#x017F;uppedaneo &amp; viti aurea æ&#x017F;timatiß. gemmis ponde-<lb/>
rosâ hodie nullo modo comparandi, metaxa duorum generum &amp; ventos texti-<lb/>
les Petronij aliasq; &#x017F;ericeas nebulas, quæ &#x017F;ubtilitate cum arachnæis certant labo-<lb/>
ribus, item equos cygnæo collo &#x017F;pectabiles, quos Archimaggos vocant, &amp; id ge-<lb/>
nus donaria &#x017F;pecie magis, quàm precio æ&#x017F;timabilia accipies.</hi></p><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq">Jam &#x017F;upere&#x017F;&#x017F;et Taurum non quidem cornutum, led multifidis jugis è<lb/>
longinquo &#x017F;pectabilem con&#x017F;cendere montem, inq; eo fontes Stygis Arcadiæ æ-<lb/>
mulos &amp; perpetuas alpes (in regione tam calida fors ob altitudinem montium<lb/>
primam aeris regionem terminantium, quò radiorum &#x017F;olarium refractio calefa-<lb/>
ciens non pertingit) mirari: Sed manentes in plano nimiam defatigationem &amp;<lb/>
præcipitia melius præcavebimus, &amp; quæ memorabilia re&#x017F;tant ab ip&#x017F;o Hi&#x017F;torico,<lb/>
à capite ad calcem illum pervolvendo, rectius percipiemus. Schemati&#x017F;mum<lb/>
enim adhibitis plerarumq; gentium ve&#x017F;tibus, quas indipi&#x017F;ci potuit, adeo &#x017F;pecta-<lb/>
bilem vulgavit, ut Per&#x017F;iam non in Per&#x017F;ia, &#x017F;ed qua&#x017F;i coloniâ ducta media in Ger-<lb/>
mania cernere impo&#x017F;terum cuivis liceat.</hi> </p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">Colophonis loco hoc unicum adjungam. Si Americus Ve&#x017F;putius novè<lb/>
inventæ Indiæ &#x017F;empiternam in rei memoriam nomen impo&#x017F;uerit; Si Ferdinan-<lb/>
dus Magellanes fretum à &#x017F;e primitus patientiâ apertum Magellanicum nec im-<lb/>
merito vocàrit; Sinova-zemblanum à Cla&#x017F;&#x017F;e Hollandica, quæ laborio&#x017F;a ibidem<lb/>
hyberna &#x017F;u&#x017F;tinuit, Na&#x017F;&#x017F;ovicum nuncupatum fuerit; Si le Maire per meridiona-<lb/>
lem Indiam viam Magellanicâ breviorem tutioremq; in mare del zur (licet por-<lb/>
torio exiguo accepto) inventum &#x017F;uo nomine &#x017F;ignârit; quid impediat, quò mi-<lb/>
nus FRIDERICI navis ve&#x017F;tigia per Ca&#x017F;pium vado&#x017F;um licet naufragio (Alexandri<lb/>
enim M. &amp; Temir-cutlu, ut in &#x017F;ua Sarmatia A&#x017F;iana Matthias à Michou c. 10. ex<lb/>
etymo rectius vocari &#x017F;tatuit, manes Maris de Bachu præ&#x017F;ides, con&#x017F;pirantibus<lb/>
Neptuno Nereidibusq;, bellaces (imbros, quod horum adventu &#x017F;uam ob&#x017F;cu-<lb/>
rari gloriam metuebant, ad littus admittere nolebant) calcata, <hi rendition="#i">Viam Hol&#x017F;ato-<lb/>
Cimbricam</hi> in&#x017F;cribamus. Nulli enim Germaniæ Regum &amp; Principum, licet id<lb/>
&#x017F;umptuo&#x017F;ißimis à magnis Ruthenorum Tzaribus antehac flagitârint Legationi-<lb/>
bus, hâc viâ in Per&#x017F;iam ire conce&#x017F;&#x017F;um fuit. Solus autem Dn. MICHAELIS FE-<lb/>
DOROWITZ omnium Ru&#x017F;&#x017F;orum autocratoris amor, quo Domum Hol&#x017F;ati-<lb/>
cam præ omnibus Germaniæ pro&#x017F;equebatur, fecit, quod Ducis Hol&#x017F;atiæ Legati,<lb/>
&#x017F;pe &amp; mutuorum commerciorum, &amp; futuræ</hi> &#x03C3;&#x1F7A;&#x03BD;&#x03B8;&#x03B5;&#x1FF6; <hi rendition="#aq">fructuo&#x017F;æ mutationis, quam<lb/>
ob</hi> &#x1F10;&#x03C5;&#x03B3;&#x03B5;&#x03BD;&#x03AD;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BD; <hi rendition="#aq">tacito &#x017F;uis &#x017F;ubditis vovebat voto, hac viâ admitterentut.</hi></p><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq">Jam verò mors obicem po&#x017F;uit; &amp; Lycurgi lege, qua Spartanis peregri-</hi><lb/>
     <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">B</hi> 3</fw>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">natio-</hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0025] 1.5 refert, deteſtaberis; Perſicamq; avem, quã Perſis olim imperâſſe Ariſtophanes in fabula, cui nomen ὄρνιθες, ſcriptum reliquit, ſi tibi appetitus hoc ſuaſerit, hodie cum illis devorabis; Ignes etiam pyrobolicos ex naphtha & bombacis ſemine extemporaneè fabrefactos non abſq; delectarione aſpicies; habebis etiam in ici- nere & paraſangis emetiendis comites angaros, & N. T. vocabulum angariare reipſa interpretaberis: & cum juſſu Regis Tibi ut Legato metatorium conſti- tuetur, Satrapas in toga, quam etiam Alexander M. in gentis debellatæ gratiam induere non erubuit, acinaci accinctos, Parthos in ſaraballa, Medos tiara & cydari cum faſciis, Perſas anaxaride pallaq; auro diſtinctâ, Aſſyrios tiara diademate ob- volutâ ornatos magna in frequentia videbis, imò & Armenos & Gorgianos ve- ſtitu gentilitio obviam habebis; & ſi Jupiter Plutoq; te amant, ex Schach theſau- ris, qui cum Darij cervicali, ſuppedaneo & viti aurea æſtimatiß. gemmis ponde- rosâ hodie nullo modo comparandi, metaxa duorum generum & ventos texti- les Petronij aliasq; ſericeas nebulas, quæ ſubtilitate cum arachnæis certant labo- ribus, item equos cygnæo collo ſpectabiles, quos Archimaggos vocant, & id ge- nus donaria ſpecie magis, quàm precio æſtimabilia accipies. Jam ſupereſſet Taurum non quidem cornutum, led multifidis jugis è longinquo ſpectabilem conſcendere montem, inq; eo fontes Stygis Arcadiæ æ- mulos & perpetuas alpes (in regione tam calida fors ob altitudinem montium primam aeris regionem terminantium, quò radiorum ſolarium refractio calefa- ciens non pertingit) mirari: Sed manentes in plano nimiam defatigationem & præcipitia melius præcavebimus, & quæ memorabilia reſtant ab ipſo Hiſtorico, à capite ad calcem illum pervolvendo, rectius percipiemus. Schematiſmum enim adhibitis plerarumq; gentium veſtibus, quas indipiſci potuit, adeo ſpecta- bilem vulgavit, ut Perſiam non in Perſia, ſed quaſi coloniâ ducta media in Ger- mania cernere impoſterum cuivis liceat. Colophonis loco hoc unicum adjungam. Si Americus Veſputius novè inventæ Indiæ ſempiternam in rei memoriam nomen impoſuerit; Si Ferdinan- dus Magellanes fretum à ſe primitus patientiâ apertum Magellanicum nec im- merito vocàrit; Sinova-zemblanum à Claſſe Hollandica, quæ laborioſa ibidem hyberna ſuſtinuit, Naſſovicum nuncupatum fuerit; Si le Maire per meridiona- lem Indiam viam Magellanicâ breviorem tutioremq; in mare del zur (licet por- torio exiguo accepto) inventum ſuo nomine ſignârit; quid impediat, quò mi- nus FRIDERICI navis veſtigia per Caſpium vadoſum licet naufragio (Alexandri enim M. & Temir-cutlu, ut in ſua Sarmatia Aſiana Matthias à Michou c. 10. ex etymo rectius vocari ſtatuit, manes Maris de Bachu præſides, conſpirantibus Neptuno Nereidibusq;, bellaces (imbros, quod horum adventu ſuam obſcu- rari gloriam metuebant, ad littus admittere nolebant) calcata, Viam Holſato- Cimbricam inſcribamus. Nulli enim Germaniæ Regum & Principum, licet id ſumptuoſißimis à magnis Ruthenorum Tzaribus antehac flagitârint Legationi- bus, hâc viâ in Perſiam ire conceſſum fuit. Solus autem Dn. MICHAELIS FE- DOROWITZ omnium Ruſſorum autocratoris amor, quo Domum Holſati- cam præ omnibus Germaniæ proſequebatur, fecit, quod Ducis Holſatiæ Legati, ſpe & mutuorum commerciorum, & futuræ σὺνθεῶ fructuoſæ mutationis, quam ob ἐυγενέιαν tacito ſuis ſubditis vovebat voto, hac viâ admitterentut. Jam verò mors obicem poſuit; & Lycurgi lege, qua Spartanis peregri- natio- B 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/25
Zitationshilfe: Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647. , S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/25>, abgerufen am 25.07.2024.