Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656.

Bild:
<< vorherige Seite

[Spaltenumbruch] Viola bicolor arvensis est. Ornitho-
galum luteum, quod & Bulbus sylve-
stris dicitur. Bursa pastoris loculo
oblongo minor C. Bauhini.

Hortus. Viridarium. Pemarium.
Caemeterium.

Uva spina sativa. Cornus fl. Cha-
maecissus. Hyacinthus, & quidem.
Botryoides c oeruleus. Viola purpu-
rea alba & incarnata simplex. Amyg-
dalus fl. Armen: fl. Viola latifolia, fl.
purpureo Dalechamp. seu Bulbonac.

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbrosus.
Locus opacus.

Viscum. Trinitas Squammaria. Al-
sine vulgatior & illa, quae foliis hede-
raceis est. Moschatella Cordi. Bulbus
sylvestris Cordi. Fumaria bulbosa.
Radix non cava. Tithymallus sylva-
ticus, verno tempore rubens.

Ager. Agrorum margines & c.

Radix cava fl. (dumetis etiam um-
brosis delectatur.)

Sabuletum. Pulsatilla flor.

Sepes. Ruinae. Maceries. Agger.
Via. Semita. Mons.

Alsine verna glabra Lugd. Uva spi-
na sylvestris. Prunus sylvestr. Bursa
pastoris. Chamaecissus. Senecio. Ra-
dix cava & radix non cava, (quae aiias
dumetis juxta vias abundant) Alsine
minor. Uimus montana.

APRILIS.
[Spaltenumbruch]

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus
bumidus.

Alnus. Myrica. Caltha palnstris.
[Spaltenumbruch] Tithymallus palustris fruticosus C.
Bauhini. Trifolium palustre (maxi-
me si hyems praecedens mitior.) Col-
chicum, (quod saepius hyeme tepidi-
ore praecessa, tempore verno florens
offenditur, quod & Gesnerus, Clu-
sius, & alii annotarunt.)

Pratum. Campus. Pascuum. Solum
herbosum.

Taraxacon. Ranunculus aurico-
mus Lobel. Nasturtium pratense vul-
gatius. Gramen hirsutum exile Cype-
roides. Alsine foliis Veronicae Tabern.
Alsine foliis Trissaginis Lobel. Phu
minimum (Lactuca agnina.)

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Caemeterium.

Ribes minus & majus, quo ad fru-
ctum. Castanea fl. Cerasa fl. Persica fl.
Pyrus fl. Juglans fl. Bellis sativa variis
fl. coloribus. Ranunculus nemorosus
fl. pleno (a Clusio depictus.) Aspara-
gi Cymae (ad delicias mensarum car-
puntur.)

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbrosus.
Locus opasus.

Asarum. Betula. Ribes nigra. Quer-
cus. Fagus. Castanea. Pyrus sylvestris
fl. Alleluja. Fragaria fl. Orobus ver-
nus sylvaticus Thalii. Ranunculus
nemorosus albus purpureus.

Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.

Juglans fl. (ubi spontanea est.) Al-
lium Ursinum (quod alias loca sylvo-
sa & frutetosa opaca sequitur.) Alsi-
nes species. Alsine hispida major &

minor

[Spaltenumbruch] Viola bicolor arvenſis eſt. Ornitho-
galum luteum, quod & Bulbus ſylve-
ſtris dicitur. Burſa paſtoris loculo
oblongo minor C. Bauhini.

Hortus. Viridarium. Pemarium.
Cæmeterium.

Uva ſpina ſativa. Cornus fl. Cha-
mæciſſus. Hyacinthus, & quidem.
Botryoides c œruleus. Viola purpu-
rea alba & incarnata ſimplex. Amyg-
dalus fl. Armen: fl. Viola latifolia, fl.
purpureo Dalechamp. ſeu Bulbonac.

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbroſus.
Locus opacus.

Viſcum. Trinitas Squammaria. Al-
ſine vulgatior & illa, quæ foliis hede-
raceis eſt. Moſchatella Cordi. Bulbus
ſylveſtris Cordi. Fumaria bulboſa.
Radix non cava. Tithymallus ſylva-
ticus, verno tempore rubens.

Ager. Agrorum margines & c.

Radix cava fl. (dumetis etiam um-
broſis delectatur.)

Sabuletum. Pulſatilla flor.

Sepes. Ruinæ. Maceries. Agger.
Via. Semita. Mons.

Alſine verna glabra Lugd. Uva ſpi-
na ſylveſtris. Prunus ſylveſtr. Burſa
paſtoris. Chamæciſſus. Senecio. Ra-
dix cava & radix non cava, (quæ aiias
dumetis juxta vias abundant) Alſine
minor. Uimus montana.

APRILIS.
[Spaltenumbruch]

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus
bumidus.

Alnus. Myrica. Caltha palnſtris.
[Spaltenumbruch] Tithymallus paluſtris fruticoſus C.
Bauhini. Trifolium paluſtre (maxi-
mè ſi hyems præcedens mitior.) Col-
chicum, (quod ſæpius hyeme tepidi-
ore præceſſa, tempore verno florens
offenditur, quod & Geſnerus, Clu-
ſius, & alii annotarunt.)

Pratum. Campus. Paſcuum. Solum
herboſum.

Taraxacon. Ranunculus aurico-
mus Lobel. Naſturtium pratenſe vul-
gatius. Gramen hirſutum exile Cype-
roides. Alſine foliis Veronicæ Tabern.
Alſine foliis Triſſaginis Lobel. Phu
minimum (Lactuca agnina.)

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cæmeterium.

Ribes minus & majus, quo ad fru-
ctum. Caſtanea fl. Ceraſa fl. Perſica fl.
Pyrus fl. Juglans fl. Bellis ſativa variis
fl. coloribus. Ranunculus nemoroſus
fl. pleno (à Cluſio depictus.) Aſpara-
gi Cymæ (ad delicias menſarum car-
puntur.)

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.
Dumetum. Convallis. Collis umbroſus.
Locus opasus.

Aſarum. Betula. Ribes nigra. Quer-
cus. Fagus. Caſtanea. Pyrus ſylveſtris
fl. Alleluja. Fragaria fl. Orobus ver-
nus ſylvaticus Thalii. Ranunculus
nemoroſus albus purpureus.

Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.

Juglans fl. (ubi ſpontanea eſt.) Al-
lium Urſinum (quod aliàs loca ſylvo-
ſa & frutetoſa opaca ſequitur.) Alſi-
nes ſpecies. Alſine hiſpida major &

minor
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <p>
      <pb facs="#f0365"/>
      <cb/> <hi rendition="#aq">Viola bicolor arven&#x017F;is e&#x017F;t. Ornitho-<lb/>
galum luteum, quod &amp; Bulbus &#x017F;ylve-<lb/>
&#x017F;tris dicitur. Bur&#x017F;a pa&#x017F;toris loculo<lb/>
oblongo minor C. Bauhini.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Hortus. Viridarium. Pemarium.<lb/>
Cæmeterium.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Uva &#x017F;pina &#x017F;ativa. Cornus fl. Cha-<lb/>
mæci&#x017F;&#x017F;us. Hyacinthus, &amp; quidem.<lb/>
Botryoides c &#x0153;ruleus. Viola purpu-<lb/>
rea alba &amp; incarnata &#x017F;implex. Amyg-<lb/>
dalus fl. Armen: fl. Viola latifolia, fl.<lb/>
purpureo Dalechamp. &#x017F;eu Bulbonac.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.<lb/>
Dumetum. Convallis. Collis umbro&#x017F;us.<lb/>
Locus opacus.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Vi&#x017F;cum. Trinitas Squammaria. Al-<lb/>
&#x017F;ine vulgatior &amp; illa, quæ foliis hede-<lb/>
raceis e&#x017F;t. Mo&#x017F;chatella Cordi. Bulbus<lb/>
&#x017F;ylve&#x017F;tris Cordi. Fumaria bulbo&#x017F;a.<lb/>
Radix non cava. Tithymallus &#x017F;ylva-<lb/>
ticus, verno tempore rubens.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Ager. Agrorum margines &amp; c.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Radix cava fl. (dumetis etiam um-<lb/>
bro&#x017F;is delectatur.)</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Sabuletum. P</hi>ul&#x017F;atilla flor.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sepes. Ruinæ. Maceries. Agger.<lb/>
Via. Semita. Mons.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Al&#x017F;ine verna glabra Lugd. Uva &#x017F;pi-<lb/>
na &#x017F;ylve&#x017F;tris. Prunus &#x017F;ylve&#x017F;tr. Bur&#x017F;a<lb/>
pa&#x017F;toris. Chamæci&#x017F;&#x017F;us. Senecio. Ra-<lb/>
dix cava &amp; radix non cava, (quæ aiias<lb/>
dumetis juxta vias abundant) Al&#x017F;ine<lb/>
minor. Uimus montana.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">APRILIS</hi>.</hi> </head><lb/>
     <cb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">Stagnum. Lacus.</hi> P<hi rendition="#i">alus. Mare. Fons.<lb/>
Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus<lb/>
bumidus.</hi></hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Alnus. <hi rendition="#i">M</hi>yrica. Caltha paln&#x017F;tris.<lb/><cb/>
Tithymallus palu&#x017F;tris frutico&#x017F;us C.<lb/>
Bauhini. Trifolium palu&#x017F;tre (maxi-<lb/>&#x017F;i hyems præcedens mitior.) Col-<lb/>
chicum, (quod &#x017F;æpius hyeme tepidi-<lb/>
ore præce&#x017F;&#x017F;a, tempore verno florens<lb/>
offenditur, quod &amp; Ge&#x017F;nerus, Clu-<lb/>
&#x017F;ius, &amp; alii annotarunt.)</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Pratum. Campus. Pa&#x017F;cuum. Solum<lb/>
herbo&#x017F;um.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Taraxacon. Ranunculus aurico-<lb/>
mus Lobel. Na&#x017F;turtium praten&#x017F;e vul-<lb/>
gatius. Gramen hir&#x017F;utum exile Cype-<lb/>
roides. Al&#x017F;ine foliis Veronicæ Tabern.<lb/>
Al&#x017F;ine foliis Tri&#x017F;&#x017F;aginis Lobel. Phu<lb/>
minimum (Lactuca agnina.)</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Hortus. Viridarium. Pomarium.<lb/>
Cæmeterium.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Ribes minus &amp; majus, quo ad fru-<lb/>
ctum. Ca&#x017F;tanea fl. Cera&#x017F;a fl. Per&#x017F;ica fl.<lb/>
Pyrus fl. Juglans fl. Bellis &#x017F;ativa variis<lb/>
fl. coloribus. Ranunculus nemoro&#x017F;us<lb/>
fl. pleno (à Clu&#x017F;io depictus.) A&#x017F;para-<lb/>
gi <hi rendition="#i">C</hi>ymæ (ad delicias men&#x017F;arum car-<lb/>
puntur.)</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum.<lb/>
Dumetum. Convallis. Collis umbro&#x017F;us.<lb/>
Locus opasus.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">A&#x017F;arum. Betula. Ribes nigra. Quer-<lb/>
cus. Fagus. Ca&#x017F;tanea. Pyrus &#x017F;ylve&#x017F;tris<lb/>
fl. Alleluja. Fragaria fl. Orobus ver-<lb/>
nus &#x017F;ylvaticus Thalii. Ranunculus<lb/>
nemoro&#x017F;us albus purpureus.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Ager. Agrorum margines. Arvum.<lb/>
Seges.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Juglans fl. (ubi &#x017F;pontanea e&#x017F;t.) Al-<lb/>
lium Ur&#x017F;inum (quod aliàs loca &#x017F;ylvo-<lb/>
&#x017F;a &amp; fruteto&#x017F;a opaca &#x017F;equitur.) Al&#x017F;i-<lb/>
nes &#x017F;pecies. Al&#x017F;ine hi&#x017F;pida major &amp;</hi><lb/>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">minor</hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0365] Viola bicolor arvenſis eſt. Ornitho- galum luteum, quod & Bulbus ſylve- ſtris dicitur. Burſa paſtoris loculo oblongo minor C. Bauhini. Hortus. Viridarium. Pemarium. Cæmeterium. Uva ſpina ſativa. Cornus fl. Cha- mæciſſus. Hyacinthus, & quidem. Botryoides c œruleus. Viola purpu- rea alba & incarnata ſimplex. Amyg- dalus fl. Armen: fl. Viola latifolia, fl. purpureo Dalechamp. ſeu Bulbonac. Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbroſus. Locus opacus. Viſcum. Trinitas Squammaria. Al- ſine vulgatior & illa, quæ foliis hede- raceis eſt. Moſchatella Cordi. Bulbus ſylveſtris Cordi. Fumaria bulboſa. Radix non cava. Tithymallus ſylva- ticus, verno tempore rubens. Ager. Agrorum margines & c. Radix cava fl. (dumetis etiam um- broſis delectatur.) Sabuletum. Pulſatilla flor. Sepes. Ruinæ. Maceries. Agger. Via. Semita. Mons. Alſine verna glabra Lugd. Uva ſpi- na ſylveſtris. Prunus ſylveſtr. Burſa paſtoris. Chamæciſſus. Senecio. Ra- dix cava & radix non cava, (quæ aiias dumetis juxta vias abundant) Alſine minor. Uimus montana. APRILIS. Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo. Scrobs. Locus bumidus. Alnus. Myrica. Caltha palnſtris. Tithymallus paluſtris fruticoſus C. Bauhini. Trifolium paluſtre (maxi- mè ſi hyems præcedens mitior.) Col- chicum, (quod ſæpius hyeme tepidi- ore præceſſa, tempore verno florens offenditur, quod & Geſnerus, Clu- ſius, & alii annotarunt.) Pratum. Campus. Paſcuum. Solum herboſum. Taraxacon. Ranunculus aurico- mus Lobel. Naſturtium pratenſe vul- gatius. Gramen hirſutum exile Cype- roides. Alſine foliis Veronicæ Tabern. Alſine foliis Triſſaginis Lobel. Phu minimum (Lactuca agnina.) Hortus. Viridarium. Pomarium. Cæmeterium. Ribes minus & majus, quo ad fru- ctum. Caſtanea fl. Ceraſa fl. Perſica fl. Pyrus fl. Juglans fl. Bellis ſativa variis fl. coloribus. Ranunculus nemoroſus fl. pleno (à Cluſio depictus.) Aſpara- gi Cymæ (ad delicias menſarum car- puntur.) Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbroſus. Locus opasus. Aſarum. Betula. Ribes nigra. Quer- cus. Fagus. Caſtanea. Pyrus ſylveſtris fl. Alleluja. Fragaria fl. Orobus ver- nus ſylvaticus Thalii. Ranunculus nemoroſus albus purpureus. Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges. Juglans fl. (ubi ſpontanea eſt.) Al- lium Urſinum (quod aliàs loca ſylvo- ſa & frutetoſa opaca ſequitur.) Alſi- nes ſpecies. Alſine hiſpida major & minor

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/365
Zitationshilfe: Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/365>, abgerufen am 16.06.2024.