Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656.

Bild:
<< vorherige Seite

[Spaltenumbruch] minor. C. Bauhini. Alsine parva recta
foliis Alsines hederaceae, sed rutae mo-
do divisis Lobel. Ornithopodium.
Bursa pastoris minor.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.
Sabuletum. Locus siticulosus.

Persica florens. Amygdalus flor.
Consolida media, (quae alias pratis &
sylvis delectatur.) Consolida major
secunda species Thalii. Buphthalmu
Matthioli & Tragi, (quod tamen Ju-
lio floret. Prunella. Tithymallus ma-
xime Cyparissias. Tithymallus Helio-
scopius.

Sepes. Ruinae. Maceries. Via. Agger.
Semita.

Mespilus fl. Fragaria fl. Adiantum
sive Paronychia Matth. Urtica mor-
tua. Urtica non mordax vulgaris foe-
tens purpurea Lobel. Spergula sagi-
nae, (quae etiam agros amat. Cauda
muris.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera
& saxosa.

Asarina. Prunella. Saxifragia hir-
cina. Helleborus albus, (licet apud
nos tantum hortensis.) Tithymallus.
Polygonum brevi angustoque fol. C.
Bauhini. Polygonum 3. Tabern. ob-
longo angustoque folio.

MAJUS.
[Spaltenumbruch]

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu-
midus.

Pseudoacorus, Oxylapathum. Hip-
polapathum. Ranunculus fluviat ilis
Tabern. Plantago aquatica. Nym-
phaea alba & lutea. Quinque folium
alustre. Sambucus aquatica. Alnus
[Spaltenumbruch] foetida seu frangula. Anagallis aqua-
tica foliis rotundis major & minor,
item foliis oblongis major & minor.
Viola aquatilis altera Dodon.

Pratum. Campus. Pascuum. Solum
herbosum.

Chamaeiris. Acetosa. Orobanche.
Ophioglossum. Orchis & hujus ali-
quot species. Palma Christi. Satyrion.
Betonica. Bistorta. Caryophyllata.
Gramen vulgatius Lob Gramen per-
enne miliaceum Cam. Gramen
Matthioli vulgare (in prima illa edi-
tione) putatum.

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Caemeterium.

Iris & quidem varietate colorum
placens. Chamaeiris alba, purpureo-
violacea repens. Tilia. Staphyloden-
dron fl. Porrum. Berberis. Raphanus
rusticus. Cerefolium Malus fl. Rha
Monachorum. Asphodelus. Fum aria.
Fumaria Hispanica. Myrrhis. Cal-
tha. Aquilegia. Rosarlus. Cheiri seu
Leucojum. Lupini, (qui alias Julio
vigere & florere solent.) Poeonia mas
& foemina. Coluthea nempe Scor-
pioides 1. Clusii, (non illa vulgaris.)
Fraxinella, (quae Thuringiae collibus
& sylvis quibusdam familiaris est.)

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du-
metum. Convallis. Collis ambrosus. Locus
opacus.

Myrtillus. Lilium convallium.
Rubus. Herba Paris. Fungi. Tubera.
Ophrys. Astragalus sylvaticus Thalii.
Cerasus avium nemoros: fl. Ranuneu-
lus sylvaticus hirsutus magnus platy-
phyllos.

Ager.

[Spaltenumbruch] minor. C. Bauhini. Alſine parva recta
foliis Alſines hederaceæ, ſed rutæ mo-
do diviſis Lobel. Ornithopodium.
Burſa paſtoris minor.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.
Sabuletum. Locus ſiticuloſus.

Perſica florens. Amygdalus flor.
Conſolida media, (quæ aliàs pratis &
ſylvis delectatur.) Conſolida major
ſecunda ſpecies Thalii. Buphthalmũ
Matthioli & Tragi, (quod tamen Ju-
lio floret. Prunella. Tithymallus ma-
ximè Cyparisſias. Tithymallus Helio-
ſcopius.

Sepes. Ruinæ. Maceries. Via. Agger.
Semita.

Meſpilus fl. Fragaria fl. Adiantum
ſive Paronychia Matth. Urtica mor-
tua. Urtica non mordax vulgaris fœ-
tens purpurea Lobel. Spergula ſagi-
næ, (quæ etiam agros amat. Cauda
muris.

Mons. Petra. Loca clivoſa, aſpera
& ſaxoſa.

Aſarina. Prunella. Saxifragia hir-
cina. Helleborus albus, (licet apud
nos tantùm hortenſis.) Tithymallus.
Polygonum brevi anguſtoq́ue fol. C.
Bauhini. Polygonum 3. Tabern. ob-
longo anguſtoq́ue folio.

MAJUS.
[Spaltenumbruch]

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu-
midus.

Pſeudoacorus, Oxylapathum. Hip-
polapathum. Ranunculus fluviat ilis
Tabern. Plantago aquatica. Nym-
phæa alba & lutea. Quinque folium
aluſtre. Sambucus aquatica. Alnus
[Spaltenumbruch] fœtida ſeu frangula. Anagallis aqua-
tica foliis rotundis major & minor,
item foliis oblongis major & minor.
Viola aquatilis altera Dodon.

Pratum. Campus. Paſcuum. Solum
herboſum.

Chamæiris. Acetoſa. Orobanche.
Ophioglosſum. Orchis & hujus ali-
quot ſpecies. Palma Chriſti. Satyrion.
Betonica. Biſtorta. Caryophyllata.
Gramen vulgatius Lob Gramen per-
enne miliaceum Cam. Gramen
Matthioli vulgare (in prima illa edi-
tione) putatum.

Hortus. Viridarium. Pomarium.
Cæmeterium.

Iris & quidem varietate colorum
placens. Chamæiris alba, purpureo-
violacea repens. Tilia. Staphyloden-
dron fl. Porrum. Berberis. Raphanus
ruſticus. Cerefolium Malus fl. Rha
Monachorum. Aſphodelus. Fum aria.
Fumaria Hiſpanica. Myrrhis. Cal-
tha. Aquilegia. Roſarlus. Cheiri ſeu
Leucojum. Lupini, (qui aliàs Julio
vigere & florere ſolent.) Pœonia mas
& fœmina. Coluthea nempè Scor-
pioides 1. Cluſii, (non illa vulgaris.)
Fraxinella, (quæ Thuringiæ collibus
& ſylvis quibusdam familiaris eſt.)

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du-
metum. Convallis. Collis ambroſus. Locus
opacus.

Myrtillus. Lilium convallium.
Rubus. Herba Paris. Fungi. Tubera.
Ophrys. Aſtragalus ſylvaticus Thalii.
Ceraſus avium nemoros: fl. Ranuneu-
lus ſylvaticus hirſutus magnus platy-
phyllos.

Ager.
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <p>
      <pb facs="#f0366"/>
      <cb/> <hi rendition="#aq">minor. <hi rendition="#i">C.</hi> Bauhini. Al&#x017F;ine parva recta<lb/>
foliis Al&#x017F;ines hederaceæ, &#x017F;ed rutæ mo-<lb/>
do divi&#x017F;is Lobel. Ornithopodium.<lb/>
Bur&#x017F;a pa&#x017F;toris minor.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.<lb/>
Sabuletum. Locus &#x017F;iticulo&#x017F;us.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Per&#x017F;ica florens. Amygdalus flor.<lb/>
Con&#x017F;olida media, (quæ aliàs pratis &amp;<lb/>
&#x017F;ylvis delectatur.) Con&#x017F;olida major<lb/>
&#x017F;ecunda &#x017F;pecies Thalii. Buphthalm&#x0169;<lb/>
Matthioli &amp; Tragi, (quod tamen Ju-<lb/>
lio floret. Prunella. Tithymallus ma-<lb/>
ximè Cyparis&#x017F;ias. Tithymallus Helio-<lb/>
&#x017F;copius.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sepes. Ruinæ. Maceries. Via. Agger.<lb/>
Semita.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Me&#x017F;pilus fl. Fragaria fl. Adiantum<lb/>
&#x017F;ive <hi rendition="#i">P</hi>aronychia Matth. Urtica mor-<lb/>
tua. Urtica non mordax vulgaris f&#x0153;-<lb/>
tens purpurea <hi rendition="#i">L</hi>obel. Spergula &#x017F;agi-<lb/>
næ, (quæ etiam agros amat. Cauda<lb/>
muris.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Mons. Petra. Loca clivo&#x017F;a, a&#x017F;pera<lb/>
&amp; &#x017F;axo&#x017F;a.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">A&#x017F;arina. <hi rendition="#i">P</hi>runella. Saxifragia hir-<lb/>
cina. Helleborus albus, (licet apud<lb/>
nos tantùm horten&#x017F;is.) Tithymallus.<lb/><hi rendition="#i">P</hi>olygonum brevi angu&#x017F;toq&#x0301;ue fol. C.<lb/>
Bauhini. Polygonum 3. Tabern. ob-<lb/>
longo angu&#x017F;toq&#x0301;ue folio.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">MAJUS.</hi> </hi> </head><lb/>
     <cb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.<lb/>
Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu-<lb/>
midus.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">P&#x017F;eudoacorus, Oxylapathum. Hip-<lb/>
polapathum. Ranunculus fluviat ilis<lb/>
Tabern. Plantago aquatica. Nym-<lb/>
phæa alba &amp; lutea. Quinque folium<lb/>
alu&#x017F;tre. Sambucus aquatica. Alnus<lb/><cb/>
f&#x0153;tida &#x017F;eu frangula. Anagallis aqua-<lb/>
tica foliis rotundis major &amp; minor,<lb/>
item foliis oblongis major &amp; minor.<lb/>
Viola aquatilis altera Dodon.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Pratum. Campus. Pa&#x017F;cuum. Solum<lb/>
herbo&#x017F;um.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Chamæiris. Aceto&#x017F;a. Orobanche.<lb/>
Ophioglos&#x017F;um. Orchis &amp; hujus ali-<lb/>
quot &#x017F;pecies. Palma Chri&#x017F;ti. Satyrion.<lb/>
Betonica. Bi&#x017F;torta. Caryophyllata.<lb/>
Gramen vulgatius Lob Gramen per-<lb/>
enne miliaceum Cam. Gramen<lb/>
Matthioli vulgare (in prima illa edi-<lb/>
tione) putatum.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Hortus. Viridarium. Pomarium.<lb/>
Cæmeterium.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Iris &amp; quidem varietate colorum<lb/>
placens. Chamæiris alba, purpureo-<lb/>
violacea repens. Tilia. Staphyloden-<lb/>
dron fl. Porrum. Berberis. Raphanus<lb/>
ru&#x017F;ticus. Cerefolium Malus fl. Rha<lb/>
Monachorum. A&#x017F;phodelus. Fum aria.<lb/>
Fumaria Hi&#x017F;panica. Myrrhis. Cal-<lb/>
tha. Aquilegia. Ro&#x017F;arlus. Cheiri &#x017F;eu<lb/><hi rendition="#i">L</hi>eucojum. Lupini, (qui aliàs Julio<lb/>
vigere &amp; florere &#x017F;olent.) P&#x0153;onia mas<lb/>
&amp; f&#x0153;mina. Coluthea nempè Scor-<lb/>
pioides 1. Clu&#x017F;ii, (non illa vulgaris.)<lb/>
Fraxinella, (quæ Thuringiæ collibus<lb/>
&amp; &#x017F;ylvis quibusdam familiaris e&#x017F;t.)</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du-<lb/>
metum. Convallis. Collis ambro&#x017F;us. Locus<lb/>
opacus.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Myrtillus. Lilium convallium.<lb/>
Rubus. Herba Paris. Fungi. Tubera.<lb/>
Ophrys. A&#x017F;tragalus &#x017F;ylvaticus Thalii.<lb/>
Cera&#x017F;us avium nemoros: fl. Ranuneu-<lb/>
lus &#x017F;ylvaticus hir&#x017F;utus magnus platy-<lb/>
phyllos.</hi> </p><lb/>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Ager.</hi> </hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0366] minor. C. Bauhini. Alſine parva recta foliis Alſines hederaceæ, ſed rutæ mo- do diviſis Lobel. Ornithopodium. Burſa paſtoris minor. Vinea. Collis apricus. Tractus aridus. Sabuletum. Locus ſiticuloſus. Perſica florens. Amygdalus flor. Conſolida media, (quæ aliàs pratis & ſylvis delectatur.) Conſolida major ſecunda ſpecies Thalii. Buphthalmũ Matthioli & Tragi, (quod tamen Ju- lio floret. Prunella. Tithymallus ma- ximè Cyparisſias. Tithymallus Helio- ſcopius. Sepes. Ruinæ. Maceries. Via. Agger. Semita. Meſpilus fl. Fragaria fl. Adiantum ſive Paronychia Matth. Urtica mor- tua. Urtica non mordax vulgaris fœ- tens purpurea Lobel. Spergula ſagi- næ, (quæ etiam agros amat. Cauda muris. Mons. Petra. Loca clivoſa, aſpera & ſaxoſa. Aſarina. Prunella. Saxifragia hir- cina. Helleborus albus, (licet apud nos tantùm hortenſis.) Tithymallus. Polygonum brevi anguſtoq́ue fol. C. Bauhini. Polygonum 3. Tabern. ob- longo anguſtoq́ue folio. MAJUS. Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu- midus. Pſeudoacorus, Oxylapathum. Hip- polapathum. Ranunculus fluviat ilis Tabern. Plantago aquatica. Nym- phæa alba & lutea. Quinque folium aluſtre. Sambucus aquatica. Alnus fœtida ſeu frangula. Anagallis aqua- tica foliis rotundis major & minor, item foliis oblongis major & minor. Viola aquatilis altera Dodon. Pratum. Campus. Paſcuum. Solum herboſum. Chamæiris. Acetoſa. Orobanche. Ophioglosſum. Orchis & hujus ali- quot ſpecies. Palma Chriſti. Satyrion. Betonica. Biſtorta. Caryophyllata. Gramen vulgatius Lob Gramen per- enne miliaceum Cam. Gramen Matthioli vulgare (in prima illa edi- tione) putatum. Hortus. Viridarium. Pomarium. Cæmeterium. Iris & quidem varietate colorum placens. Chamæiris alba, purpureo- violacea repens. Tilia. Staphyloden- dron fl. Porrum. Berberis. Raphanus ruſticus. Cerefolium Malus fl. Rha Monachorum. Aſphodelus. Fum aria. Fumaria Hiſpanica. Myrrhis. Cal- tha. Aquilegia. Roſarlus. Cheiri ſeu Leucojum. Lupini, (qui aliàs Julio vigere & florere ſolent.) Pœonia mas & fœmina. Coluthea nempè Scor- pioides 1. Cluſii, (non illa vulgaris.) Fraxinella, (quæ Thuringiæ collibus & ſylvis quibusdam familiaris eſt.) Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du- metum. Convallis. Collis ambroſus. Locus opacus. Myrtillus. Lilium convallium. Rubus. Herba Paris. Fungi. Tubera. Ophrys. Aſtragalus ſylvaticus Thalii. Ceraſus avium nemoros: fl. Ranuneu- lus ſylvaticus hirſutus magnus platy- phyllos. Ager.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/366
Zitationshilfe: Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/366>, abgerufen am 23.07.2024.