Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656.

Bild:
<< vorherige Seite

[Spaltenumbruch] thaea. Endivia. Coronopus. Tormen-
tilla. Cichorium sativum. Viola Ma-
riana. Nasturtium. Nasturtium cri-
spum. Lepidium. Gentiana. Stoechas.
Labrum Veneris. Anethum. Absin-
thium ponticum. Sanguisorba major.
Papaver sativum eorniculatum. Poeo-
nia fl. pleno. Coluthea.

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du-
metum. Convallis. Collis umbrosus. Locus
opacus.

Ligustrum. Pyrola. Sanicula mas,
foemina. Alchimilla. Brassica sylve-
ftris Cordi. Aconitum luteum prae-
cox. Securidaca purpurea. Orchis ab-
ortiva. Ranunculus secundus Taber:
Rapunculus Alopecuroides. Spica al-
ba Lobel.

Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.

Triticum. Fagopyrum seu frumen-
tum Saracenicum. Zea. Secale. Son-
chus aspera & laevis. Avena. Vicia. Pa-
nicum. Linum. Consolida regalis. Fa-
ba. Melanthium sylvestre. Pisum.
Pseudomelanthium. Chamomilla.
Rapum. Raphanus. Scabiosa maj. min.
Pseudoapios. Crista galli lutea major.
Rapistrum. Antirrhinum minimum.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.
Sabuletum. Locus siticulosus.

Atriplex. Perfoliata, (quae subinde
agros amat, ut in agris Altorphianis
videre est.) Portulaca sylvestris. Ab-
sinthium vulgare, (quod in quibusda
pagis Hassiae frequens.) Veronica,
(quae sylvis aridioribus delectatur.)
Veronica spicata minor. Foeniculum.
[Spaltenumbruch] Ruta. Daucus. Chamaepitys. Urtic a
Chrondrilla coronopifolia.

Sepes. Ruinae. Maceries. Via, Agger.
Semita.

Ligustrum. Thlaspidiu. Virga san-
guinea. Atriplex. Coronopus. Cheli-
donium majus. Labrum Veneris alte-
rum. Carduus Marianus. Absinthium
vulgare. Ballote vulg. alba. Ballote
nigra. Ballote crispa Lugd: Alliaria.
Periclymenon. Lichen. Hyoscyamus.
Sempervivum majus & minus. Sam-
bucus. Cuscuta. Bryonia. Glycyprico.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera,
& saxosa.

Ptarmica. Thymum. Imperatoria.
Chamaedrys. Stachys. Hemerocallis.
Lichen. Genista. Genista spinosa. Po-
lygala recentioru variis fl. coloribus.
Asparagus. Helianthemum German.
Camer. Stachys. Dioscoridis & Plinii
Lob: Gramen cristatum C. Bauhini.
Gramen marinum minus Taber. Sy-
nanchica. Dalech.

JVLIVS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu-
midus.

Phu Germanicum Fuchs. Scrophu-
laria foemina Camer. Helenium, Hy-
dropiper. Persicaria maculosa Pule-
gium. Ereoselinum. Calamintha a-
quatica. Potamogeton latifolium,
angustifolium & reliquae species. Ci-
cuta aquatica,
Bartzenbraut/ Gesn.
Ascyrum. Nummularia. Herba Ku-
nigundis. Potentilla. Equisetum pa-
lustre longioribus setis. Item brevio-
nibus setis.

Pra-

[Spaltenumbruch] thæa. Endivia. Coronopus. Tormen-
tilla. Cichorium ſativum. Viola Ma-
riana. Naſturtium. Naſturtium cri-
ſpum. Lepidium. Gentiana. Stœchas.
Labrum Veneris. Anethum. Abſin-
thium ponticum. Sanguiſorba major.
Papaver ſativum eorniculatum. Pœo-
nia fl. pleno. Coluthea.

Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du-
metum. Convallis. Collis umbroſus. Locus
opacus.

Liguſtrum. Pyrola. Sanicula mas,
fœmina. Alchimilla. Brasſica ſylve-
ftris Cordi. Aconitum luteum præ-
cox. Securidaca purpurea. Orchis ab-
ortiva. Ranunculus ſecundus Taber:
Rapunculus Alopecuroides. Spica al-
ba Lobel.

Ager. Agrorum margines. Arvum.
Seges.

Triticum. Fagopyrum ſeu frumen-
tum Saracenicum. Zea. Secale. Son-
chus aſpera & lævis. Avena. Vicia. Pa-
nicum. Linum. Conſolida regalis. Fa-
ba. Melanthium ſylveſtre. Piſum.
Pſeudomelanthium. Chamomilla.
Rapum. Raphanus. Scabioſa maj. min.
Pſeudoapios. Criſta galli lutea major.
Rapiſtrum. Antirrhinum minimum.

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.
Sabuletum. Locus ſiticuloſus.

Atriplex. Perfoliata, (quæ ſubinde
agros amat, ut in agris Altorphianis
videre eſt.) Portulaca ſylveſtris. Ab-
ſinthium vulgare, (quod in quibusdã
pagis Hasſiæ frequens.) Veronica,
(quæ ſylvis aridioribus delectatur.)
Veronica ſpicata minor. Fœniculum.
[Spaltenumbruch] Ruta. Daucus. Chamæpitys. Urtic a
Chrondrilla coronopifolia.

Sepes. Ruinæ. Maceries. Via, Agger.
Semita.

Liguſtrum. Thlaspidiũ. Virga ſan-
guinea. Atriplex. Coronopus. Cheli-
donium majus. Labrum Veneris alte-
rum. Carduus Marianus. Abſinthium
vulgare. Ballote vulg. alba. Ballote
nigra. Ballote criſpa Lugd: Alliaria.
Periclymenon. Lichen. Hyoſcyamus.
Sempervivum majus & minus. Sam-
bucus. Cuſcuta. Bryonia. Glycypricõ.

Mons. Petra. Loca clivoſa, aſpera,
& ſaxoſa.

Ptarmica. Thymum. Imperatoria.
Chamædrys. Stachys. Hemerocallis.
Lichen. Geniſta. Geniſta ſpinoſa. Po-
lygala recentiorũ variis fl. coloribus.
Aſparagus. Helianthemum German.
Camer. Stachys. Dioſcoridis & Plinii
Lob: Gramen criſtatum C. Bauhini.
Gramen marinum minus Taber. Sy-
nanchica. Dalech.

JVLIVS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu-
midus.

Phu Germanicum Fuchs. Scrophu-
laria fœmina Camer. Helenium, Hy-
dropiper. Perſicaria maculoſa Pule-
gium. Ereoſelinum. Calamintha a-
quatica. Potamogeton latifolium,
anguſtifolium & reliquæ ſpecies. Ci-
cuta aquatica,
Bartzenbraut/ Geſn.
Aſcyrum. Nummularia. Herba Ku-
nigundis. Potentilla. Equiſetum pa-
luſtre longioribus ſetis. Item brevio-
nibus ſetis.

Pra-
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <p>
      <pb facs="#f0368"/>
      <cb/> <hi rendition="#aq">thæa. Endivia. Coronopus. Tormen-<lb/>
tilla. Cichorium &#x017F;ativum. Viola Ma-<lb/>
riana. Na&#x017F;turtium. Na&#x017F;turtium cri-<lb/>
&#x017F;pum. Lepidium. Gentiana. St&#x0153;chas.<lb/><hi rendition="#i">L</hi>abrum Veneris. Anethum. Ab&#x017F;in-<lb/>
thium ponticum. <hi rendition="#i">S</hi>angui&#x017F;orba major.<lb/>
Papaver &#x017F;ativum eorniculatum. P&#x0153;o-<lb/>
nia fl. pleno. Coluthea.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du-<lb/>
metum. Convallis. Collis umbro&#x017F;us. Locus<lb/>
opacus.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Ligu&#x017F;trum. Pyrola. Sanicula mas,<lb/>
f&#x0153;mina. Alchimilla. Bras&#x017F;ica &#x017F;ylve-<lb/>
ftris Cordi. Aconitum luteum præ-<lb/>
cox. Securidaca purpurea. Orchis ab-<lb/>
ortiva. Ranunculus &#x017F;ecundus Taber:<lb/>
Rapunculus Alopecuroides. Spica al-<lb/>
ba Lobel.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Ager. Agrorum margines. Arvum.<lb/>
Seges.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Triticum. Fagopyrum &#x017F;eu frumen-<lb/>
tum Saracenicum. Zea. Secale. Son-<lb/>
chus a&#x017F;pera &amp; lævis. Avena. Vicia. Pa-<lb/>
nicum. Linum. Con&#x017F;olida regalis. Fa-<lb/>
ba. Melanthium &#x017F;ylve&#x017F;tre. Pi&#x017F;um.<lb/>
P&#x017F;eudomelanthium. Chamomilla.<lb/>
Rapum. Raphanus. Scabio&#x017F;a maj. min.<lb/>
P&#x017F;eudoapios. Cri&#x017F;ta galli lutea major.<lb/>
Rapi&#x017F;trum. Antirrhinum minimum.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.<lb/>
Sabuletum. Locus &#x017F;iticulo&#x017F;us.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Atriplex. Perfoliata, (quæ &#x017F;ubinde<lb/>
agros amat, ut in agris Altorphianis<lb/>
videre e&#x017F;t.) Portulaca &#x017F;ylve&#x017F;tris. Ab-<lb/>
&#x017F;inthium vulgare, (quod in quibusdã<lb/>
pagis Has&#x017F;iæ frequens.) Veronica,<lb/>
(quæ &#x017F;ylvis aridioribus delectatur.)<lb/>
Veronica &#x017F;picata minor. F&#x0153;niculum.<lb/><cb/> <hi rendition="#i">R</hi>uta. Daucus. Chamæpitys. Urtic a<lb/>
Chrondrilla coronopifolia.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sepes. Ruinæ. Maceries. Via, Agger.<lb/>
Semita.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Ligu&#x017F;trum. Thlaspidi&#x0169;. Virga &#x017F;an-<lb/>
guinea. Atriplex. Coronopus. Cheli-<lb/>
donium majus. Labrum Veneris alte-<lb/>
rum. Carduus Marianus. Ab&#x017F;inthium<lb/>
vulgare. Ballote vulg. alba. Ballote<lb/>
nigra. Ballote cri&#x017F;pa <hi rendition="#i">L</hi>ugd: Alliaria.<lb/>
Periclymenon. Lichen. Hyo&#x017F;cyamus.<lb/>
Sempervivum majus &amp; minus. <hi rendition="#i">S</hi>am-<lb/>
bucus. Cu&#x017F;cuta. Bryonia. Glycypricõ.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Mons. Petra. Loca clivo&#x017F;a, a&#x017F;pera,<lb/>
&amp; &#x017F;axo&#x017F;a.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Ptarmica. Thymum. Imperatoria.<lb/>
Chamædrys. Stachys. Hemerocallis.<lb/>
Lichen. Geni&#x017F;ta. Geni&#x017F;ta &#x017F;pino&#x017F;a. Po-<lb/>
lygala recentior&#x0169; variis fl. coloribus.<lb/>
A&#x017F;paragus. Helianthemum German.<lb/>
Camer. Stachys. Dio&#x017F;coridis &amp; Plinii<lb/>
Lob: Gramen cri&#x017F;tatum C. Bauhini.<lb/>
Gramen marinum minus Taber. Sy-<lb/>
nanchica. Dalech.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">JVLIVS.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.<lb/>
Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu-<lb/>
midus.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Phu Germanicum Fuchs. Scrophu-<lb/>
laria f&#x0153;mina Camer. Helenium, Hy-<lb/>
dropiper. Per&#x017F;icaria maculo&#x017F;a <hi rendition="#i">P</hi>ule-<lb/>
gium. Ereo&#x017F;elinum. Calamintha a-<lb/>
quatica. Potamogeton latifolium,<lb/>
angu&#x017F;tifolium &amp; reliquæ &#x017F;pecies. Ci-<lb/>
cuta aquatica,</hi> Bartzenbraut/ <hi rendition="#aq">Ge&#x017F;n.<lb/>
A&#x017F;cyrum. Nummularia. Herba Ku-<lb/>
nigundis. Potentilla. Equi&#x017F;etum pa-<lb/>
lu&#x017F;tre longioribus &#x017F;etis. Item brevio-<lb/>
nibus &#x017F;etis.</hi></p><lb/>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Pra-</hi> </hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0368] thæa. Endivia. Coronopus. Tormen- tilla. Cichorium ſativum. Viola Ma- riana. Naſturtium. Naſturtium cri- ſpum. Lepidium. Gentiana. Stœchas. Labrum Veneris. Anethum. Abſin- thium ponticum. Sanguiſorba major. Papaver ſativum eorniculatum. Pœo- nia fl. pleno. Coluthea. Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Du- metum. Convallis. Collis umbroſus. Locus opacus. Liguſtrum. Pyrola. Sanicula mas, fœmina. Alchimilla. Brasſica ſylve- ftris Cordi. Aconitum luteum præ- cox. Securidaca purpurea. Orchis ab- ortiva. Ranunculus ſecundus Taber: Rapunculus Alopecuroides. Spica al- ba Lobel. Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges. Triticum. Fagopyrum ſeu frumen- tum Saracenicum. Zea. Secale. Son- chus aſpera & lævis. Avena. Vicia. Pa- nicum. Linum. Conſolida regalis. Fa- ba. Melanthium ſylveſtre. Piſum. Pſeudomelanthium. Chamomilla. Rapum. Raphanus. Scabioſa maj. min. Pſeudoapios. Criſta galli lutea major. Rapiſtrum. Antirrhinum minimum. Vinea. Collis apricus. Tractus aridus. Sabuletum. Locus ſiticuloſus. Atriplex. Perfoliata, (quæ ſubinde agros amat, ut in agris Altorphianis videre eſt.) Portulaca ſylveſtris. Ab- ſinthium vulgare, (quod in quibusdã pagis Hasſiæ frequens.) Veronica, (quæ ſylvis aridioribus delectatur.) Veronica ſpicata minor. Fœniculum. Ruta. Daucus. Chamæpitys. Urtic a Chrondrilla coronopifolia. Sepes. Ruinæ. Maceries. Via, Agger. Semita. Liguſtrum. Thlaspidiũ. Virga ſan- guinea. Atriplex. Coronopus. Cheli- donium majus. Labrum Veneris alte- rum. Carduus Marianus. Abſinthium vulgare. Ballote vulg. alba. Ballote nigra. Ballote criſpa Lugd: Alliaria. Periclymenon. Lichen. Hyoſcyamus. Sempervivum majus & minus. Sam- bucus. Cuſcuta. Bryonia. Glycypricõ. Mons. Petra. Loca clivoſa, aſpera, & ſaxoſa. Ptarmica. Thymum. Imperatoria. Chamædrys. Stachys. Hemerocallis. Lichen. Geniſta. Geniſta ſpinoſa. Po- lygala recentiorũ variis fl. coloribus. Aſparagus. Helianthemum German. Camer. Stachys. Dioſcoridis & Plinii Lob: Gramen criſtatum C. Bauhini. Gramen marinum minus Taber. Sy- nanchica. Dalech. JVLIVS. Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu- midus. Phu Germanicum Fuchs. Scrophu- laria fœmina Camer. Helenium, Hy- dropiper. Perſicaria maculoſa Pule- gium. Ereoſelinum. Calamintha a- quatica. Potamogeton latifolium, anguſtifolium & reliquæ ſpecies. Ci- cuta aquatica, Bartzenbraut/ Geſn. Aſcyrum. Nummularia. Herba Ku- nigundis. Potentilla. Equiſetum pa- luſtre longioribus ſetis. Item brevio- nibus ſetis. Pra-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/368
Zitationshilfe: Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/368>, abgerufen am 24.06.2024.