Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656.

Bild:
<< vorherige Seite
[Spaltenumbruch]

Ager, Agroru margines. Arvu Seges.

Orobanche, (praesertim in canna-
binis agris) Thlaspi& Scorodothlaspi,
s. Thlaspi vulgatius Drabae folio, Lob.
Anagallis mas & phoenicea. Coluthea
(reponenda inter hortenses, nisi intel-
ligatur) Coluthea scorpioides Clusii,
(quae sylvosis & vepretosis gaudere
solet collibus.)

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.
Sabuletum. Locus siticulosus.

Eryngium. Geranium (& quidem)
supinum & pes columbinus. Pilosella.
Saxifragia alba Chelidonides Lobel.
Fumaria. Lunaria Botryitis. Holo-
stium caryophylleu arvense Tabern.
Gramen floridum. majus Tabern.
Chondrilla 1. Diosc. Columnae.

Sepes. Ruinae. Maceries. Agger. Via.
Semita.

Acuta spina. Berberis. Plantago ma-
jor, media, minor. Thlaspi vulgatissi-
mum vaccariaefol. Lob. Rubia sylve-
stris. Caryophyllata. Rubus fructu ni-
gro grandis. Rubia fructu coeruleo
humilior. Aizoon acre minimum.
Sedum seu Aizoon insipidum mini-
mum. Aizoon teretifolium album
Lob. Aparine laevis & aspera.

Mons. Petra. Loca clivosa, aspera,
& saxosa.

Abies. Juniperus. Aquilegia. Di-
ctamnum album. Martagon seu He-
merocallis Polygonatum latifolium.
Polygonatum angustifolium, (sed
posteriores species tantum in monto-
sis sylvis provenire solent.) Rubus
Idaeus, Lagopus, (qui &arva sectatur.)
[Spaltenumbruch] Pentaphyllum petraeum, (quod tame
in Junio floret.) Caryophyllus holo.
stius Lob. Chamaedrys resup. collin.

JUNIUS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu-
midus.

Virga pastoris. Scordium. Lysima-
chia galericulata coerulea Lob. Gla-
diolus palustris. Geum palustre. Ra-
nunculus Apii folio. Echium scorpi-
oides palustre. Serpillum Acinarum
Gesner. Conyza aquatica serratifol.
Morsus ranae. Phu minus palustre.
Alsine palustris Taber. Alsine musco
sa Dalech.

Pratum. Campus. Pascuum. Solum
herbosum.

Iris media feu varia Clusii in Pan-
nonicis. Rapunculus esculentus. Ra-
punculus umbellatus minor. Ranun-
culus pratensis erectus. Ranunculus
pratensis repens. Sanguisorba major,
minor. Gentiana. Blattaria. Achillea.
Geranium batrachoides vulgare. Ge-
ranium pulehrum. Filipendula. Hor-
minu sylvestre. Bellis major. Althaea,
(quae alias maxime udis gaudet) Cha-
maepitys, (quae alias agris delectatur.)

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cae-
meterium.

Spica. Lavendula. Thymum. Ruta.
Rosa. Olea. Foeniculum. Pisum. Me-
lanthium. Malva. Lolium. Atriplex,
cujus multae species sunt. Melissa. Li-
lium cruentum. Spinachia. Portula-
ca, Horminum sativum. Sclarea. Al-

thaea.
X x
[Spaltenumbruch]

Ager, Agrorũ margines. Arvũ Seges.

Orobanche, (præſertim in canna-
binis agris) Thlaſpi& Scorodothlaſpi,
ſ. Thlaſpi vulgatius Drabæ folio, Lob.
Anagallis mas & phœnicea. Coluthea
(reponẽda inter hortenſes, niſi intel-
ligatur) Coluthea ſcorpioides Cluſii,
(quæ ſylvoſis & vepretoſis gaudere
ſolet collibus.)

Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.
Sabuletum. Locus ſiticuloſus.

Eryngium. Geranium (& quidem)
ſupinum & pes columbinus. Piloſella.
Saxifragia alba Chelidonides Lobel.
Fumaria. Lunaria Botryitis. Holo-
ſtium caryophylleũ arvenſe Tabern.
Gramen floridum. majus Tabern.
Chondrilla 1. Dioſc. Columnæ.

Sepes. Ruinæ. Maceries. Agger. Via.
Semita.

Acuta ſpina. Berberis. Plantago ma-
jor, media, minor. Thlaſpi vulgatisſi-
mum vaccariæfol. Lob. Rubia ſylve-
ſtris. Caryophyllata. Rubus fructu ni-
gro grandis. Rubia fructu cœruleo
humilior. Aizoon acre minimum.
Sedum ſeu Aizoon inſipidum mini-
mum. Aizoon teretifolium album
Lob. Aparine lævis & aſpera.

Mons. Petra. Loca clivoſa, aſpera,
& ſaxoſa.

Abies. Juniperus. Aquilegia. Di-
ctamnum album. Martagon ſeu He-
merocallis Polygonatum latifolium.
Polygonatum anguſtifolium, (ſed
poſteriores ſpecies tantùm in monto-
ſis ſylvis provenire ſolent.) Rubus
Idæus, Lagopus, (qui &arva ſectatur.)
[Spaltenumbruch] Pentaphyllum petræum, (quod tamē
in Junio floret.) Caryophyllus holo.
ſtius Lob. Chamædrys reſup. collin.

JUNIUS.

Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.
Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu-
midus.

Virga paſtoris. Scordium. Lyſima-
chia galericulata cœrulea Lob. Gla-
diolus paluſtris. Geum paluſtre. Ra-
nunculus Apii folio. Echium ſcorpi-
oides paluſtre. Serpillum Acinarum
Geſner. Conyza aquatica ſerratifol.
Morſus ranæ. Phu minus paluſtre.
Alſine paluſtris Taber. Alſine muſco
ſa Dalech.

Pratum. Campus. Paſcuum. Solum
herboſum.

Iris media feu varia Cluſii in Pan-
nonicis. Rapunculus eſculentus. Ra-
punculus umbellatus minor. Ranun-
culus pratenſis erectus. Ranunculus
pratenſis repens. Sanguiſorba major,
minor. Gentiana. Blattaria. Achillea.
Geranium batrachoides vulgare. Ge-
ranium pulehrum. Filipendula. Hor-
minũ ſylveſtre. Bellis major. Althæa,
(quæ aliàs maximè udis gaudet) Cha-
mæpitys, (quæ aliàs agris delectatur.)

Hortus. Viridarium. Pomarium. Cæ-
meterium.

Spica. Lavendula. Thymum. Ruta.
Roſa. Olea. Fœniculum. Piſum. Me-
lanthium. Malva. Lolium. Atriplex,
cujus multæ ſpecies ſunt. Meliſſa. Li-
lium cruentum. Spinachia. Portula-
ca, Horminum ſativum. Sclarea. Al-

thæa.
X x
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0367"/>
     <cb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Ager, Agror&#x0169; margines. Arv&#x0169; Seges.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Orobanche, (præ&#x017F;ertim in canna-<lb/>
binis agris) Thla&#x017F;pi&amp; Scorodothla&#x017F;pi,<lb/>
&#x017F;. Thla&#x017F;pi vulgatius Drabæ folio, Lob.<lb/>
Anagallis mas &amp; ph&#x0153;nicea. Coluthea<lb/>
(repon&#x1EBD;da inter horten&#x017F;es, ni&#x017F;i intel-<lb/>
ligatur) Coluthea &#x017F;corpioides Clu&#x017F;ii,<lb/>
(quæ &#x017F;ylvo&#x017F;is &amp; vepreto&#x017F;is gaudere<lb/>
&#x017F;olet collibus.)</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Vinea. Collis apricus. Tractus aridus.<lb/>
Sabuletum. Locus &#x017F;iticulo&#x017F;us.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Eryngium. Geranium (&amp; quidem)<lb/>
&#x017F;upinum &amp; pes columbinus. Pilo&#x017F;ella.<lb/>
Saxifragia alba Chelidonides Lobel.<lb/>
Fumaria. Lunaria Botryitis. Holo-<lb/>
&#x017F;tium caryophylle&#x0169; arven&#x017F;e Tabern.<lb/>
Gramen floridum. majus Tabern.<lb/>
Chondrilla 1. Dio&#x017F;c. Columnæ.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sepes. Ruinæ. Maceries. Agger. Via.<lb/>
Semita.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Acuta &#x017F;pina. Berberis. Plantago ma-<lb/>
jor, media, minor. Thla&#x017F;pi vulgatis&#x017F;i-<lb/>
mum vaccariæfol. Lob. Rubia &#x017F;ylve-<lb/>
&#x017F;tris. Caryophyllata. Rubus fructu ni-<lb/>
gro grandis. Rubia fructu c&#x0153;ruleo<lb/>
humilior. Aizoon acre minimum.<lb/>
Sedum &#x017F;eu Aizoon in&#x017F;ipidum mini-<lb/>
mum. Aizoon teretifolium album<lb/>
Lob. Aparine lævis &amp; a&#x017F;pera.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Mons. Petra. Loca clivo&#x017F;a, a&#x017F;pera,<lb/>
&amp; &#x017F;axo&#x017F;a.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Abies. Juniperus. Aquilegia. Di-<lb/>
ctamnum album. Martagon &#x017F;eu He-<lb/>
merocallis Polygonatum latifolium.<lb/><hi rendition="#i">P</hi>olygonatum angu&#x017F;tifolium, (&#x017F;ed<lb/>
po&#x017F;teriores &#x017F;pecies tantùm in monto-<lb/>
&#x017F;is &#x017F;ylvis provenire &#x017F;olent.) Rubus<lb/>
Idæus, Lagopus, (qui &amp;arva &#x017F;ectatur.)<lb/><cb/> <hi rendition="#i">P</hi>entaphyllum petræum, (quod tam&#x0113;<lb/>
in Junio floret.) Caryophyllus holo.<lb/>
&#x017F;tius Lob. Chamædrys re&#x017F;up. collin.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">JUNIUS.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons.<lb/>
Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu-<lb/>
midus.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Virga pa&#x017F;toris. Scordium. Ly&#x017F;ima-<lb/>
chia galericulata c&#x0153;rulea Lob. Gla-<lb/>
diolus palu&#x017F;tris. Geum palu&#x017F;tre. Ra-<lb/>
nunculus Apii folio. Echium &#x017F;corpi-<lb/>
oides palu&#x017F;tre. Serpillum Acinarum<lb/>
Ge&#x017F;ner. Conyza aquatica &#x017F;erratifol.<lb/><hi rendition="#i">M</hi>or&#x017F;us ranæ. Phu minus palu&#x017F;tre.<lb/>
Al&#x017F;ine palu&#x017F;tris Taber. Al&#x017F;ine mu&#x017F;co<lb/>
&#x017F;a Dalech.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Pratum. Campus. Pa&#x017F;cuum. Solum<lb/>
herbo&#x017F;um.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Iris media feu varia Clu&#x017F;ii in Pan-<lb/>
nonicis. Rapunculus e&#x017F;culentus. Ra-<lb/>
punculus umbellatus minor. Ranun-<lb/>
culus praten&#x017F;is erectus. Ranunculus<lb/>
praten&#x017F;is repens. Sangui&#x017F;orba major,<lb/>
minor. Gentiana. Blattaria. Achillea.<lb/>
Geranium batrachoides vulgare. Ge-<lb/>
ranium pulehrum. Filipendula. Hor-<lb/>
min&#x0169; &#x017F;ylve&#x017F;tre. Bellis major. Althæa,<lb/>
(quæ aliàs maximè udis gaudet) Cha-<lb/>
mæpitys, (quæ aliàs agris delectatur.)</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Hortus. Viridarium. Pomarium. Cæ-<lb/>
meterium.</hi> </hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Spica. Lavendula. Thymum. Ruta.<lb/>
Ro&#x017F;a. Olea. F&#x0153;niculum. <hi rendition="#i">P</hi>i&#x017F;um. Me-<lb/>
lanthium. Malva. Lolium. <hi rendition="#i">A</hi>triplex,<lb/>
cujus multæ &#x017F;pecies &#x017F;unt. Meli&#x017F;&#x017F;a. Li-<lb/>
lium cruentum. <hi rendition="#i">S</hi>pinachia. Portula-<lb/>
ca, Horminum &#x017F;ativum. Sclarea. Al-</hi><lb/>
      <fw place="bottom" type="sig"> <hi rendition="#aq">X x</hi> </fw>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">thæa.</hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0367] Ager, Agrorũ margines. Arvũ Seges. Orobanche, (præſertim in canna- binis agris) Thlaſpi& Scorodothlaſpi, ſ. Thlaſpi vulgatius Drabæ folio, Lob. Anagallis mas & phœnicea. Coluthea (reponẽda inter hortenſes, niſi intel- ligatur) Coluthea ſcorpioides Cluſii, (quæ ſylvoſis & vepretoſis gaudere ſolet collibus.) Vinea. Collis apricus. Tractus aridus. Sabuletum. Locus ſiticuloſus. Eryngium. Geranium (& quidem) ſupinum & pes columbinus. Piloſella. Saxifragia alba Chelidonides Lobel. Fumaria. Lunaria Botryitis. Holo- ſtium caryophylleũ arvenſe Tabern. Gramen floridum. majus Tabern. Chondrilla 1. Dioſc. Columnæ. Sepes. Ruinæ. Maceries. Agger. Via. Semita. Acuta ſpina. Berberis. Plantago ma- jor, media, minor. Thlaſpi vulgatisſi- mum vaccariæfol. Lob. Rubia ſylve- ſtris. Caryophyllata. Rubus fructu ni- gro grandis. Rubia fructu cœruleo humilior. Aizoon acre minimum. Sedum ſeu Aizoon inſipidum mini- mum. Aizoon teretifolium album Lob. Aparine lævis & aſpera. Mons. Petra. Loca clivoſa, aſpera, & ſaxoſa. Abies. Juniperus. Aquilegia. Di- ctamnum album. Martagon ſeu He- merocallis Polygonatum latifolium. Polygonatum anguſtifolium, (ſed poſteriores ſpecies tantùm in monto- ſis ſylvis provenire ſolent.) Rubus Idæus, Lagopus, (qui &arva ſectatur.) Pentaphyllum petræum, (quod tamē in Junio floret.) Caryophyllus holo. ſtius Lob. Chamædrys reſup. collin. JUNIUS. Stagnum. Lacus. Palus. Mare. Fons. Flumen. Ripa. Uligo, Scrobs. Locus bu- midus. Virga paſtoris. Scordium. Lyſima- chia galericulata cœrulea Lob. Gla- diolus paluſtris. Geum paluſtre. Ra- nunculus Apii folio. Echium ſcorpi- oides paluſtre. Serpillum Acinarum Geſner. Conyza aquatica ſerratifol. Morſus ranæ. Phu minus paluſtre. Alſine paluſtris Taber. Alſine muſco ſa Dalech. Pratum. Campus. Paſcuum. Solum herboſum. Iris media feu varia Cluſii in Pan- nonicis. Rapunculus eſculentus. Ra- punculus umbellatus minor. Ranun- culus pratenſis erectus. Ranunculus pratenſis repens. Sanguiſorba major, minor. Gentiana. Blattaria. Achillea. Geranium batrachoides vulgare. Ge- ranium pulehrum. Filipendula. Hor- minũ ſylveſtre. Bellis major. Althæa, (quæ aliàs maximè udis gaudet) Cha- mæpitys, (quæ aliàs agris delectatur.) Hortus. Viridarium. Pomarium. Cæ- meterium. Spica. Lavendula. Thymum. Ruta. Roſa. Olea. Fœniculum. Piſum. Me- lanthium. Malva. Lolium. Atriplex, cujus multæ ſpecies ſunt. Meliſſa. Li- lium cruentum. Spinachia. Portula- ca, Horminum ſativum. Sclarea. Al- thæa. X x

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/367
Zitationshilfe: Pancovius, Thomas: Herbarium Portatile, Oder Behendes Kräuter- und Gewächs-Buch. Leipzig, 1656, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/pancovius_herbarium_1656/367>, abgerufen am 16.07.2024.