Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686.

Bild:
<< vorherige Seite
Index Concionatorius.
Multa feras, faciasq; puer, nec sudor & algor,
Dimoveant duri ferre laboris onus.
Nec te Vincla pati pigeat, nec Verba regentis,
Ut cursu metam liberiore petas.
Copula sic Vinctos solvit prius arcta Molossos,
Ut capiant celeres per Juga fumma feras.
Paul. Macci. Emb. 24.
DOMINICA IV. POST PASCHA.

ARguet mundum, &c. De Judicio. Joan. 16. Opportunum hic erit disserere, de
temerario Judicio, in quo multa opera hominibus videntur prava, quae tamen
coram Deo sunt justa, aliter enim Christus, quam hominum livor judicat. Vide
fol. 627. usque
655.

Nolite ante tempus judicare, donec veniat Dominus qui & illuminabit abscon-
dita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium. 1. Cor. c. 4. v.
5.

Stulti tanto intensius de alieno judicant, quanto sua profundius ignorant.
S. Greg. in Moral.

Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,
Cur in amicorum Vitijs tam cernis acutum?
Terent. in Heaut. lib. 1. sat. 3.
DOMINICA V. POST PASCHA.

NUnc scimus, quia scis omnia, Joan 16. Brevis hicce textus nobis innuit conti-
nuam supremi Numinis praesentiam, Cujus divini oculi aciem & faciem Nemo
Mortalium subterfugere potest, Proinde veritati consonum non est, quod Germa-
norum minus cauta dicacitas blaterat,
Gedancken seyn Zoll frey. Vid. fol. de Praesen-
tia Dei. 419. usque
444.

Nonne Deus requiret ista? Ipse enim novit abscondita Cordis. Psal. 43. v. 22.

Cum a Deo non credimus nos videri, in sole clausos oculos retinemus, illum
a nobis abscondimus, non nos illi. S. Greg. l. 15. Mor. c.
5.

DOMINICA VI. POST PASCHA.

ABsque Synagogis facient vos. Joan. 15. Sunt non diffiteor multi, qui seipsos absque
Synagogis faciunt: ij videlicet, qui tanquam Apostatae ab Ecclesia & Religiosis coe-
tibus se turpiter segregantes deficiunt, ac proinde ex Reverendis Patribus everrendi
Parentes evadunt, ob hoc tamen non deberet Ordo totus inique traduci, cum constet
floridissimum etiam rosetum spinis non carere. Vid. de Relig. fol. 235. usque
259.

Sicut avis transmigrans de nido suo sie vir, qui derelinquit locun suum. Prov. 27.

Quia jam fovisti, jam te astrinxisti, aliud tibi facere non licet, non talis eris, si non
feceris, quod vovisti, qualis mansisses, si nihil tale vovisses S. P. Aug. Epist. ad Armet.

DOMINICA PENTECOSTES.

SI quis diligit me, sermonem meum servabit. Joan. 14. Sacratissima haec festivitas
fulget ignitis linguis, quia in harum forma Spiritus sanctus supra vertices Apo-
[st]olorum apparuit, erudiens nos, ut linguae nostrae spiritu charitatis plenae nonnisi
[bo]na de Deo, & proximo loquentur, sed proh dolor; Contrarium diurna probat
[expe]rientia. Vide fol. 655. de Detractione, usque
686.

Custo-
Index Concionatorius.
Multa feras, faciasq́; puer, nec ſudor & algor,
Dimoveant duri ferre laboris onus.
Nec te Vincla pati pigeat, nec Verba regentis,
Ut curſu metam liberiore petas.
Copula ſic Vinctos ſolvit prius arcta Moloſſos,
Ut capiant celeres per Juga fumma feras.
Paul. Macci. Emb. 24.
DOMINICA IV. POST PASCHA.

ARguet mundum, &c. De Judicio. Joan. 16. Opportunum hic erit diſſerere, de
temerario Judicio, in quo multa opera hominibus videntur prava, quæ tamen
coram Deo ſunt juſta, aliter enim Chriſtus, quàm hominum livor judicat. Vide
fol. 627. uſq́ue
655.

Nolite ante tempus judicare, donec veniat Dominus qui & illuminabit abſcon-
dita tenebrarum, & manifeſtabit conſilia cordium. 1. Cor. c. 4. v.
5.

Stulti tantò intenſius de alieno judicant, quantò ſua profundius ignorant.
S. Greg. in Moral.

Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,
Cur in amicorum Vitijs tam cernis acutum?
Terent. in Heaut. lib. 1. ſat. 3.
DOMINICA V. POST PASCHA.

NUnc ſcimus, quia ſcis omnia, Joan 16. Brevis hicce textus nobis innuit conti-
nuam ſupremi Numinis præſentiam, Cujus divini oculi aciem & faciem Nemo
Mortalium ſubterfugere poteſt, Proindè veritati conſonum non eſt, quod Germa-
norum minus cauta dicacitas blaterat,
Gedancken ſeyn Zoll frey. Vid. fol. de Præſen-
tia Dei. 419. uſq́ue
444.

Nonne Deus requiret iſta? Ipſe enim novit abſcondita Cordis. Pſal. 43. v. 22.

Cum à Deo non credimus nos videri, in ſole clauſos oculos retinemus, illum
à nobis abſcondimus, non nos illi. S. Greg. l. 15. Mor. c.
5.

DOMINICA VI. POST PASCHA.

ABſque Synagogis facient vos. Joan. 15. Sunt non diffiteor multi, qui ſeipſos abſque
Synagogis faciunt: ij videlicet, qui tanquam Apoſtatæ ab Eccleſia & Religioſis cœ-
tibus ſe turpiter ſegregantes deficiunt, ac proindè ex Reverendis Patribus everrendi
Parentes evadunt, ob hoc tamen non deberet Ordo totus inique traduci, cum conſtet
floridiſſimum etiam roſetum ſpinis non carere. Vid. de Relig. fol. 235. uſq́ue
259.

Sicut avis transmigrans de nido ſuo ſie vir, qui derelinquit locū ſuum. Prov. 27.

Quia jam foviſti, jam te aſtrinxiſti, aliud tibi facere non licet, non talis eris, ſi non
feceris, quod voviſti, qualis manſiſſes, ſi nihil tale voviſſes S. P. Aug. Epiſt. ad Armet.

DOMINICA PENTECOSTES.

SI quis diligit me, ſermonem meum ſervabit. Joan. 14. Sacratiſſima hæc feſtivitas
fulget ignitis linguis, quia in harum forma Spiritus ſanctus ſuprà vertices Apo-
[ſt]olorum apparuit, erudiens nos, ut linguæ noſtræ ſpiritu charitatis plenæ nonniſi
[bo]na de Deo, & proximo loquentur, ſed proh dolor; Contrarium diurna probat
[expe]rientia. Vide fol. 655. de Detractione, uſq́ue
686.

Cuſto-
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0028"/>
     <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#i"> <hi rendition="#aq">Index Concionatorius.</hi> </hi> </fw><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Multa feras, faciasq&#x0301;; puer, nec &#x017F;udor &amp; algor,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Dimoveant duri ferre laboris onus.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Nec te Vincla pati pigeat, nec Verba regentis,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Ut cur&#x017F;u metam liberiore petas.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Copula &#x017F;ic Vinctos &#x017F;olvit prius arcta Molo&#x017F;&#x017F;os,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Ut capiant celeres per Juga fumma feras.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">Paul. Macci. Emb. 24.</hi> </hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA IV. POST PASCHA.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">A</hi><hi rendition="#i">Rguet mundum, &amp;c. De Judicio. Joan. 16.</hi> Opportunum hic erit di&#x017F;&#x017F;erere, de<lb/>
temerario Judicio, in quo multa opera hominibus videntur prava, quæ tamen<lb/>
coram Deo &#x017F;unt ju&#x017F;ta, aliter enim Chri&#x017F;tus, quàm hominum livor judicat. Vide<lb/>
fol. 627. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 655.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Nolite ante tempus judicare, donec veniat Dominus qui &amp; illuminabit ab&#x017F;con-<lb/>
dita tenebrarum, &amp; manife&#x017F;tabit con&#x017F;ilia cordium. 1. Cor. c. 4. v.</hi> 5.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Stulti tantò inten&#x017F;ius de alieno judicant, quantò &#x017F;ua profundius ignorant.<lb/>
S. Greg. in Moral.</hi> </p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Cur in amicorum Vitijs tam cernis acutum?</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">Terent. in Heaut. lib. 1. &#x017F;at. 3.</hi> </hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA V. POST PASCHA.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">N</hi><hi rendition="#i">Unc &#x017F;cimus, quia &#x017F;cis omnia, Joan 16.</hi> Brevis hicce textus nobis innuit conti-<lb/>
nuam &#x017F;upremi Numinis præ&#x017F;entiam, Cujus divini oculi aciem &amp; faciem Nemo<lb/>
Mortalium &#x017F;ubterfugere pote&#x017F;t, Proindè veritati con&#x017F;onum non e&#x017F;t, quod Germa-<lb/>
norum minus cauta dicacitas blaterat,</hi> Gedancken &#x017F;eyn Zoll frey. <hi rendition="#aq">Vid. fol. de Præ&#x017F;en-<lb/>
tia Dei. 419. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 444.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Nonne Deus requiret i&#x017F;ta? Ip&#x017F;e enim novit ab&#x017F;condita Cordis. P&#x017F;al. 43. v.</hi> 22.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Cum à Deo non credimus nos videri, in &#x017F;ole clau&#x017F;os oculos retinemus, illum<lb/>
à nobis ab&#x017F;condimus, non nos illi. S. Greg. l. 15. Mor. c.</hi> 5.</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA VI. POST PASCHA.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">A</hi><hi rendition="#i">B&#x017F;que Synagogis facient vos. Joan. 15.</hi> Sunt non diffiteor multi, qui &#x017F;eip&#x017F;os ab&#x017F;que<lb/>
Synagogis faciunt: ij videlicet, qui tanquam Apo&#x017F;tatæ ab Eccle&#x017F;ia &amp; Religio&#x017F;is c&#x0153;-<lb/>
tibus &#x017F;e turpiter &#x017F;egregantes deficiunt, ac proindè ex Reverendis Patribus everrendi<lb/>
Parentes evadunt, ob hoc tamen non deberet Ordo totus inique traduci, cum con&#x017F;tet<lb/>
floridi&#x017F;&#x017F;imum etiam ro&#x017F;etum &#x017F;pinis non carere. Vid. de Relig. fol. 235. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 259.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Sicut avis transmigrans de nido &#x017F;uo &#x017F;ie vir, qui derelinquit locu&#x0304; &#x017F;uum. Prov.</hi> 27.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Quia jam fovi&#x017F;ti, jam te a&#x017F;trinxi&#x017F;ti, aliud tibi facere non licet, non talis eris, &#x017F;i non<lb/>
feceris, quod vovi&#x017F;ti, qualis man&#x017F;i&#x017F;&#x017F;es, &#x017F;i nihil tale vovi&#x017F;&#x017F;es S. P. Aug. Epi&#x017F;t. ad Armet.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA PENTECOSTES.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">S</hi><hi rendition="#i">I quis diligit me, &#x017F;ermonem meum &#x017F;ervabit. Joan. 14.</hi> Sacrati&#x017F;&#x017F;ima hæc fe&#x017F;tivitas<lb/>
fulget ignitis linguis, quia in harum forma Spiritus &#x017F;anctus &#x017F;uprà vertices Apo-<lb/><supplied>&#x017F;t</supplied>olorum apparuit, erudiens nos, ut linguæ no&#x017F;træ &#x017F;piritu charitatis plenæ nonni&#x017F;i<lb/><supplied>bo</supplied>na de Deo, &amp; proximo loquentur, &#x017F;ed proh dolor; Contrarium diurna probat<lb/><supplied>expe</supplied>rientia. Vide fol. 655. de Detractione, u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 686.</p><lb/>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Cu&#x017F;to-</hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0028] Index Concionatorius. Multa feras, faciasq́; puer, nec ſudor & algor, Dimoveant duri ferre laboris onus. Nec te Vincla pati pigeat, nec Verba regentis, Ut curſu metam liberiore petas. Copula ſic Vinctos ſolvit prius arcta Moloſſos, Ut capiant celeres per Juga fumma feras. Paul. Macci. Emb. 24. DOMINICA IV. POST PASCHA. ARguet mundum, &c. De Judicio. Joan. 16. Opportunum hic erit diſſerere, de temerario Judicio, in quo multa opera hominibus videntur prava, quæ tamen coram Deo ſunt juſta, aliter enim Chriſtus, quàm hominum livor judicat. Vide fol. 627. uſq́ue 655. Nolite ante tempus judicare, donec veniat Dominus qui & illuminabit abſcon- dita tenebrarum, & manifeſtabit conſilia cordium. 1. Cor. c. 4. v. 5. Stulti tantò intenſius de alieno judicant, quantò ſua profundius ignorant. S. Greg. in Moral. Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis, Cur in amicorum Vitijs tam cernis acutum? Terent. in Heaut. lib. 1. ſat. 3. DOMINICA V. POST PASCHA. NUnc ſcimus, quia ſcis omnia, Joan 16. Brevis hicce textus nobis innuit conti- nuam ſupremi Numinis præſentiam, Cujus divini oculi aciem & faciem Nemo Mortalium ſubterfugere poteſt, Proindè veritati conſonum non eſt, quod Germa- norum minus cauta dicacitas blaterat, Gedancken ſeyn Zoll frey. Vid. fol. de Præſen- tia Dei. 419. uſq́ue 444. Nonne Deus requiret iſta? Ipſe enim novit abſcondita Cordis. Pſal. 43. v. 22. Cum à Deo non credimus nos videri, in ſole clauſos oculos retinemus, illum à nobis abſcondimus, non nos illi. S. Greg. l. 15. Mor. c. 5. DOMINICA VI. POST PASCHA. ABſque Synagogis facient vos. Joan. 15. Sunt non diffiteor multi, qui ſeipſos abſque Synagogis faciunt: ij videlicet, qui tanquam Apoſtatæ ab Eccleſia & Religioſis cœ- tibus ſe turpiter ſegregantes deficiunt, ac proindè ex Reverendis Patribus everrendi Parentes evadunt, ob hoc tamen non deberet Ordo totus inique traduci, cum conſtet floridiſſimum etiam roſetum ſpinis non carere. Vid. de Relig. fol. 235. uſq́ue 259. Sicut avis transmigrans de nido ſuo ſie vir, qui derelinquit locū ſuum. Prov. 27. Quia jam foviſti, jam te aſtrinxiſti, aliud tibi facere non licet, non talis eris, ſi non feceris, quod voviſti, qualis manſiſſes, ſi nihil tale voviſſes S. P. Aug. Epiſt. ad Armet. DOMINICA PENTECOSTES. SI quis diligit me, ſermonem meum ſervabit. Joan. 14. Sacratiſſima hæc feſtivitas fulget ignitis linguis, quia in harum forma Spiritus ſanctus ſuprà vertices Apo- ſtolorum apparuit, erudiens nos, ut linguæ noſtræ ſpiritu charitatis plenæ nonniſi bona de Deo, & proximo loquentur, ſed proh dolor; Contrarium diurna probat experientia. Vide fol. 655. de Detractione, uſq́ue 686. Cuſto-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/28
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/28>, abgerufen am 04.03.2024.