Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686.

Bild:
<< vorherige Seite
Index Concionatorius.
Ergo cage, ne vel labes tenuissima mentem
Inficiat, minimasque etiam procul abijce noxas.
S. Greg. Nazianz. in praecept. ad Voig.
DOMINICA XVIII. POST PENTECOST.

VAde in domum tuam. Matth. 9. Vade in domum tuam & non in alienam, ubi
perfrictae frontis foeminae praebent occasionem labendi. Imitare testudinem,
nullibi secutiorem quam sub tecto suo, in alienis muris potissimum, alieni etiam
mores imbibuntur. Vide fol. 269. usque
298.

Qui amat periculum, peribit in illo. Eccl. 3. v. 27.

Saepe occasio Voluntatem peccandi fecit, & facit, quis colligabit ignem in sinu
suo, & non comburetur? Ignem & stuppa in unum posita Flammas nutriunt. S.
Bernar. de Mod. bene viven. c.
50.

Non facile esuriens posita retinebere mensa,
Et multum saliens incitat Unda sitim.
Non facile est Taurum visa retinere Juvenca,
Fortis equus visa semper adhinnit equa.
Ovid. lib. 2. de Remed.
DOMINICA XIX. POST PENTECOST.

ET misit servos suos vocare invitatos ad Nuptias. Matth. 22. cap. Sacra est In-
stitutio, Sacra est dignitas, sacer quoque finis Matrimonij, sed nuptorum valde
periculosa est disparitas, hinc sero & serio ponderandum, qualis ducenda Uxor,
ne loco Veronicae, Venenum, loco Helenae lena acquiratur. Vide de Matrimonio
ineund. fol. 17. usque 60. item 212. usque
233.

Mulierem fortem quis inveniet? procul, & de ultimis finibus pretium ejus.
Proverb.
31. . 10.

Satage, ut commodam & modestam, & obsequentem Uxorem ducas. Nam si
domum & servos empturi diligenter, & curiose sciscitamur, & perscrutamur;
Multo magis Uxorem ducturos tantam, ac longe majorem etiam providentiam ge-
rere oportet: Domum enim vitiosam & servum licer reddere venditori, Uxorem
vero dimittere non licet. S Chrysost.

Quam male inaequales veniunt ad aratra Juvenci,
Tam Juveni magno e Conjuge nupta minor.
Non honor est, sed onus species lae sura ferentes,
Si qua voles apte nubere, nube pari.
DOMINICA XX. POST PENTECOST.

CRedidit ipse & domus ejus tota Joan. 4. Merito depraedicanda est fides hujus Re-
guli, quem etiam laudabiliter secuta est tota sua familia; Quorundam vero fi-
des (secus dicam) superstitio arguenda est, quando fidem somnijs adhibent, quam-
vis etiam non omnia somnia sint parvi pendenda. Vide de somnio fol. 1. usque
17.

Per
Index Concionatorius.
Ergò cage, nè vel labes tenuiſſima mentem
Inficiat, minimasq́ue etiam procul abijce noxas.
S. Greg. Nazianz. in præcept. ad Voig.
DOMINICA XVIII. POST PENTECOST.

VAde in domum tuam. Matth. 9. Vade in domum tuam & non in alienam, ubi
perfrictæ frontis fœminæ præbent occaſionem labendi. Imitare teſtudinem,
nullibi ſecutiorem quàm ſub tecto ſuo, in alienis muris potiſſimum, alieni etiam
mores imbibuntur. Vide fol. 269. uſque
298.

Qui amat periculum, peribit in illo. Eccl. 3. v. 27.

Sæpè occaſio Voluntatem peccandi fecit, & facit, quis colligabit ignem in ſinu
ſuo, & non comburetur? Ignem & ſtuppa in unum poſita Flammas nutriunt. S.
Bernar. de Mod. benè viven. c.
50.

Non facile eſuriens poſitâ retinebere menſâ,
Et multum ſaliens incitat Unda ſitim.
Non facile eſt Taurum viſa retinere Juvencâ,
Fortis equus viſa ſemper adhinnit equa.
Ovid. lib. 2. de Remed.
DOMINICA XIX. POST PENTECOST.

ET miſit ſervos ſuos vocare invitatos ad Nuptias. Matth. 22. cap. Sacra eſt In-
ſtitutio, Sacra eſt dignitas, ſacer quoque finis Matrimonij, ſed nuptorum valdè
periculoſa eſt diſparitas, hinc ſero & ſerio ponderandum, qualis ducenda Uxor,
ne loco Veronicæ, Venenum, loco Helenæ lena acquiratur. Vide de Matrimonio
ineund. fol. 17. uſque 60. item 212. uſq́ue
233.

Mulierem fortem quis inveniet? procul, & de ultimis finibus pretium ejus.
Proverb.
31. ℣. 10.

Satage, ut commodam & modeſtam, & obſequentem Uxorem ducas. Nam ſi
domum & ſervos empturi diligenter, & curioſè ſciſcitamur, & perſcrutamur;
Multò magis Uxorem ducturos tantam, ac longè majorem etiam providentiam ge-
rere oportet: Domum enim vitioſam & ſervum licer reddere venditori, Uxorem
verò dimittere non licet. S Chryſoſt.

Quàm malè inæquales veniunt ad aratra Juvenci,
Tam Juveni magno è Conjuge nupta minor.
Non honor eſt, ſed onus ſpecies læ ſura ferentes,
Si qua voles aptè nubere, nube pari.
DOMINICA XX. POST PENTECOST.

CRedidit ipſe & domus ejus tota Joan. 4. Merito deprædicanda eſt fides hujus Re-
guli, quem etiam laudabiliter ſecuta eſt tota ſua familia; Quorundam verò fi-
des (ſecus dicam) ſuperſtitio arguenda eſt, quando fidem ſomnijs adhibent, quam-
vis etiam non omnia ſomnia ſint parvi pendenda. Vide de ſomnio fol. 1. uſque
17.

Per
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0034"/>
     <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#i"> <hi rendition="#aq">Index Concionatorius.</hi> </hi> </fw><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Ergò cage, nè vel labes tenui&#x017F;&#x017F;ima mentem</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Inficiat, minimasq&#x0301;ue etiam procul abijce noxas.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">S. Greg. Nazianz. in præcept. ad Voig.</hi> </hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA XVIII. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">V</hi><hi rendition="#i">Ade in domum tuam. Matth. 9.</hi> Vade in domum tuam &amp; non in alienam, ubi<lb/>
perfrictæ frontis f&#x0153;minæ præbent occa&#x017F;ionem labendi. Imitare te&#x017F;tudinem,<lb/>
nullibi &#x017F;ecutiorem quàm &#x017F;ub tecto &#x017F;uo, in alienis muris poti&#x017F;&#x017F;imum, alieni etiam<lb/>
mores imbibuntur. Vide fol. 269. u&#x017F;que</hi> 298.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Qui amat periculum, peribit in illo. Eccl. 3. v.</hi> 27.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Sæpè occa&#x017F;io Voluntatem peccandi fecit, &amp; facit, quis colligabit ignem in &#x017F;inu<lb/>
&#x017F;uo, &amp; non comburetur? Ignem &amp; &#x017F;tuppa in unum po&#x017F;ita Flammas nutriunt. S.<lb/>
Bernar. de Mod. benè viven. c.</hi> 50.</p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Non facile e&#x017F;uriens po&#x017F;itâ retinebere men&#x017F;â,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Et multum &#x017F;aliens incitat Unda &#x017F;itim.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Non facile e&#x017F;t Taurum vi&#x017F;a retinere Juvencâ,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Fortis equus vi&#x017F;a &#x017F;emper adhinnit equa.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">Ovid. lib. 2. de Remed.</hi> </hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA XIX. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">E</hi><hi rendition="#i">T mi&#x017F;it &#x017F;ervos &#x017F;uos vocare invitatos ad Nuptias. Matth. 22. cap.</hi> Sacra e&#x017F;t In-<lb/>
&#x017F;titutio, Sacra e&#x017F;t dignitas, &#x017F;acer quoque finis Matrimonij, &#x017F;ed nuptorum valdè<lb/>
periculo&#x017F;a e&#x017F;t di&#x017F;paritas, hinc &#x017F;ero &amp; &#x017F;erio ponderandum, qualis ducenda Uxor,<lb/>
ne loco Veronicæ, Venenum, loco Helenæ lena acquiratur. Vide de Matrimonio<lb/>
ineund. fol. 17. u&#x017F;que 60. item 212. u&#x017F;q&#x0301;ue</hi> 233.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Mulierem fortem quis inveniet? procul, &amp; de ultimis finibus pretium ejus.<lb/>
Proverb.</hi> 31. &#x2123;. 10.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Satage, ut commodam &amp; mode&#x017F;tam, &amp; ob&#x017F;equentem Uxorem ducas. Nam &#x017F;i<lb/>
domum &amp; &#x017F;ervos empturi diligenter, &amp; curio&#x017F;è &#x017F;ci&#x017F;citamur, &amp; per&#x017F;crutamur;<lb/>
Multò magis Uxorem ducturos tantam, ac longè majorem etiam providentiam ge-<lb/>
rere oportet: Domum enim vitio&#x017F;am &amp; &#x017F;ervum licer reddere venditori, Uxorem<lb/>
verò dimittere non licet. S Chry&#x017F;o&#x017F;t.</hi> </p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Quàm malè inæquales veniunt ad aratra Juvenci,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Tam Juveni magno è Conjuge nupta minor.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Non honor e&#x017F;t, &#x017F;ed onus &#x017F;pecies læ &#x017F;ura ferentes,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Si qua voles aptè nubere, nube pari.</hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA XX. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">C</hi><hi rendition="#i">Redidit ip&#x017F;e &amp; domus ejus tota Joan. 4.</hi> Merito deprædicanda e&#x017F;t fides hujus Re-<lb/>
guli, quem etiam laudabiliter &#x017F;ecuta e&#x017F;t tota &#x017F;ua familia; Quorundam verò fi-<lb/>
des (&#x017F;ecus dicam) &#x017F;uper&#x017F;titio arguenda e&#x017F;t, quando fidem &#x017F;omnijs adhibent, quam-<lb/>
vis etiam non omnia &#x017F;omnia &#x017F;int parvi pendenda. Vide de &#x017F;omnio fol. 1. u&#x017F;que</hi> 17.</p><lb/>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Per</hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0034] Index Concionatorius. Ergò cage, nè vel labes tenuiſſima mentem Inficiat, minimasq́ue etiam procul abijce noxas. S. Greg. Nazianz. in præcept. ad Voig. DOMINICA XVIII. POST PENTECOST. VAde in domum tuam. Matth. 9. Vade in domum tuam & non in alienam, ubi perfrictæ frontis fœminæ præbent occaſionem labendi. Imitare teſtudinem, nullibi ſecutiorem quàm ſub tecto ſuo, in alienis muris potiſſimum, alieni etiam mores imbibuntur. Vide fol. 269. uſque 298. Qui amat periculum, peribit in illo. Eccl. 3. v. 27. Sæpè occaſio Voluntatem peccandi fecit, & facit, quis colligabit ignem in ſinu ſuo, & non comburetur? Ignem & ſtuppa in unum poſita Flammas nutriunt. S. Bernar. de Mod. benè viven. c. 50. Non facile eſuriens poſitâ retinebere menſâ, Et multum ſaliens incitat Unda ſitim. Non facile eſt Taurum viſa retinere Juvencâ, Fortis equus viſa ſemper adhinnit equa. Ovid. lib. 2. de Remed. DOMINICA XIX. POST PENTECOST. ET miſit ſervos ſuos vocare invitatos ad Nuptias. Matth. 22. cap. Sacra eſt In- ſtitutio, Sacra eſt dignitas, ſacer quoque finis Matrimonij, ſed nuptorum valdè periculoſa eſt diſparitas, hinc ſero & ſerio ponderandum, qualis ducenda Uxor, ne loco Veronicæ, Venenum, loco Helenæ lena acquiratur. Vide de Matrimonio ineund. fol. 17. uſque 60. item 212. uſq́ue 233. Mulierem fortem quis inveniet? procul, & de ultimis finibus pretium ejus. Proverb. 31. ℣. 10. Satage, ut commodam & modeſtam, & obſequentem Uxorem ducas. Nam ſi domum & ſervos empturi diligenter, & curioſè ſciſcitamur, & perſcrutamur; Multò magis Uxorem ducturos tantam, ac longè majorem etiam providentiam ge- rere oportet: Domum enim vitioſam & ſervum licer reddere venditori, Uxorem verò dimittere non licet. S Chryſoſt. Quàm malè inæquales veniunt ad aratra Juvenci, Tam Juveni magno è Conjuge nupta minor. Non honor eſt, ſed onus ſpecies læ ſura ferentes, Si qua voles aptè nubere, nube pari. DOMINICA XX. POST PENTECOST. CRedidit ipſe & domus ejus tota Joan. 4. Merito deprædicanda eſt fides hujus Re- guli, quem etiam laudabiliter ſecuta eſt tota ſua familia; Quorundam verò fi- des (ſecus dicam) ſuperſtitio arguenda eſt, quando fidem ſomnijs adhibent, quam- vis etiam non omnia ſomnia ſint parvi pendenda. Vide de ſomnio fol. 1. uſque 17. Per

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.




Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/34
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/34>, abgerufen am 11.12.2023.