Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686.

Bild:
<< vorherige Seite
Index Concionatorius.

Per somnium aperit aures Virorum, & erudiens eos ins[r]uit disciplina, ut aver,
tas hominem ab his quae facit. Job. 33. cap. v.
15.

Aut enim ex plenitudine vel inanitate Corporis somnia existunt, aut ex ante-
cedentibus diurnis Curis, aut ex Illusione Daemonis, aut ex cogitatione hominis si-
mul, & Illusione Daemonis: aut ex revelatione Dei, aut denique ex cogitatione
hominis simul, & revelatione Dei. Div. Greg. lib. 8. Mor. c.
13.

Omnia quae sensu volvuntur vota diurno,
Tempore nocturno reddit amica quies,
Venator defessa thor[o] cum membra reponit,
Mens tamen ad silvas & sua lustra redit.
Vanaque Nocturnis meta cavetur equis, &c.
Claudianus.
DOMINICA XXI. POST PENTECOST.

REdde quod debes. Matth. 18. Disuadetur debitoribus & rei alienae possessori-
bus obstinatio ad restitutionem, frustranea est enim absolutio, quam non sequi-
tur restitutio, hinc Senior Tobias commendatur a restituendi solicitudine, quando
balantem haedum caprarum praeforibus suspicabatur furtivum, quapropter illico di-
xit videte ne forte furtivus sit, reddite. Tob. cap. 2. Vide de furto & restitut. fol.
328. usque
335.

Reddet omnia, quae per fraudem voluit obtinere, Integra. Levit. 6. cap. v. 4.

Si res aliena, propter quam peccatum est, cum reddi possit non redditur, non
agitur poenitentia sed fingitur, si autem non veraciter agitur non remittitur pecca-
tum, nisi restituatur ablatum. S. P. August. ad Maced.

DOMINICA XXII. POST PENTECOST.

AT illi obtulerunt ei denarium. Matth. 22. Lusores quandoque in tantam redi-
guntur inopiam, ut nullum amplius possint ostendere denarium, ac proinde lu-
sus non solum aeternae perditionis causa est, sed multoties etiam temporalium bono-
rum jacturam facit Vide fol. 561. uspue
570.

Non seindamus eam, sed sortiamur de illa, cujus sit. Joan. 19.

Non est quasi aliquod vitium, quod reddat homines ita infames, & abomina-
biles, sicut ludus. S. Antonin. cap
23 §. 6.

Ludens enim genuit trepidum certamen & Itam,
Ira truces Inimicitias, & funebre bellum.
Horat. 1. Epist. 19.
DOMINICA XXIII. POST PENTECOST.

SAlva facta est Mulier ex illa hora. Matth. 9. Mulier in Civitate peccatrix sana
ac sancta facta est, dum staret retro secuspedes Jesu & eos lachrimis rigare cae-
pit, hinc colligere licet, quanta sit vis ac efficacia lathrimarum. Vide fol. 687. us.
que ad finem.

Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Luc. 7.

Chri-
Index Concionatorius.

Per ſomnium aperit aures Virorum, & erudiens eos inſ[r]uit diſciplina, ut aver,
tas hominem ab his quæ facit. Job. 33. cap. v.
15.

Aut enim ex plenitudine vel inanitate Corporis ſomnia exiſtunt, aut ex ante-
cedentibus diurnis Curis, aut ex Illuſione Dæmonis, aut ex cogitatione hominis ſi-
mul, & Illuſione Dæmonis: aut ex revelatione Dei, aut denique ex cogitatione
hominis ſimul, & revelatione Dei. Div. Greg. lib. 8. Mor. c.
13.

Omnia quæ ſenſu volvuntur vota diurno,
Tempore nocturno reddit amica quies,
Venator defeſſa thor[o] cum membra reponit,
Mens tamen ad ſilvas & ſua luſtra redit.
Vanaq́ue Nocturnis meta cavetur equis, &c.
Claudianus.
DOMINICA XXI. POST PENTECOST.

REdde quod debes. Matth. 18. Diſuadetur debitoribus & rei alienæ poſſeſſori-
bus obſtinatio ad reſtitutionem, fruſtranea eſt enim abſolutio, quam non ſequi-
tur reſtitutio, hinc Senior Tobias commendatur à reſtituendi ſolicitudine, quando
balantem hædum caprarum præforibus ſuſpicabatur furtivum, quapropter illico di-
xit videte ne fortè furtivus ſit, reddite. Tob. cap. 2. Vide de furto & reſtitut. fol.
328. uſque
335.

Reddet omnia, quæ per fraudem voluit obtinere, Integra. Levit. 6. cap. v. 4.

Si res aliena, propter quam peccatum eſt, cum reddi poſſit non redditur, non
agitur pœnitentia ſed fingitur, ſi autem non veraciter agitur non remittitur pecca-
tum, niſi reſtituatur ablatum. S. P. Auguſt. ad Maced.

DOMINICA XXII. POST PENTECOST.

AT illi obtulerunt ei denarium. Matth. 22. Luſores quandoque in tantam redi-
guntur inopiam, ut nullum ampliùs poſſint oſtendere denarium, ac proinde lu-
ſus non ſolum æternæ perditionis cauſa eſt, ſed multoties etiam temporalium bono-
rum jacturam facit Vide fol. 561. uſpue
570.

Non ſeindamus eam, ſed ſortiamur de illa, cujus ſit. Joan. 19.

Non eſt quaſi aliquod vitium, quod reddat homines ita infames, & abomina-
biles, ſicut ludus. S. Antonin. cap
23 §. 6.

Ludens enim genuit trepidum certamen & Itam,
Ira truces Inimicitias, & funebre bellum.
Horat. 1. Epiſt. 19.
DOMINICA XXIII. POST PENTECOST.

SAlva facta eſt Mulier ex illa hora. Matth. 9. Mulier in Civitate peccatrix ſana
ac ſancta facta eſt, dum ſtaret retro ſecuspedes Jeſu & eos lachrimis rigare cæ-
pit, hinc colligere licet, quanta ſit vis ac efficacia lathrimarum. Vide fol. 687. uſ.
que ad finem.

Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Luc. 7.

Chri-
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0035"/>
     <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#i"> <hi rendition="#aq">Index Concionatorius.</hi> </hi> </fw><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Per &#x017F;omnium aperit aures Virorum, &amp; erudiens eos in&#x017F;<supplied>r</supplied>uit di&#x017F;ciplina, ut aver,<lb/>
tas hominem ab his quæ facit. Job. 33. cap. v.</hi> 15.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Aut enim ex plenitudine vel inanitate Corporis &#x017F;omnia exi&#x017F;tunt, aut ex ante-<lb/>
cedentibus diurnis Curis, aut ex Illu&#x017F;ione Dæmonis, aut ex cogitatione hominis &#x017F;i-<lb/>
mul, &amp; Illu&#x017F;ione Dæmonis: aut ex revelatione Dei, aut denique ex cogitatione<lb/>
hominis &#x017F;imul, &amp; revelatione Dei. Div. Greg. lib. 8. Mor. c.</hi> 13.</p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Omnia quæ &#x017F;en&#x017F;u volvuntur vota diurno,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Tempore nocturno reddit amica quies,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Venator defe&#x017F;&#x017F;a thor<supplied>o</supplied> cum membra reponit,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Mens tamen ad &#x017F;ilvas &amp; &#x017F;ua lu&#x017F;tra redit.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Vanaq&#x0301;ue Nocturnis meta cavetur equis, &amp;c.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#c">Claudianus.</hi> </hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA XXI. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">R</hi><hi rendition="#i">Edde quod debes. Matth. 18.</hi> Di&#x017F;uadetur debitoribus &amp; rei alienæ po&#x017F;&#x017F;e&#x017F;&#x017F;ori-<lb/>
bus ob&#x017F;tinatio ad re&#x017F;titutionem, fru&#x017F;tranea e&#x017F;t enim ab&#x017F;olutio, quam non &#x017F;equi-<lb/>
tur re&#x017F;titutio, hinc Senior Tobias commendatur à re&#x017F;tituendi &#x017F;olicitudine, quando<lb/>
balantem hædum caprarum præforibus &#x017F;u&#x017F;picabatur furtivum, quapropter illico di-<lb/>
xit videte ne fortè furtivus &#x017F;it, reddite. Tob. cap. 2. Vide de furto &amp; re&#x017F;titut. fol.<lb/>
328. u&#x017F;que</hi> 335.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Reddet omnia, quæ per fraudem voluit obtinere, Integra. Levit. 6. cap. v.</hi> 4.</p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Si res aliena, propter quam peccatum e&#x017F;t, cum reddi po&#x017F;&#x017F;it non redditur, non<lb/>
agitur p&#x0153;nitentia &#x017F;ed fingitur, &#x017F;i autem non veraciter agitur non remittitur pecca-<lb/>
tum, ni&#x017F;i re&#x017F;tituatur ablatum. S. P. Augu&#x017F;t. ad Maced.</hi> </p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA XXII. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p><hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">A</hi><hi rendition="#i">T illi obtulerunt ei denarium. Matth. 22.</hi> Lu&#x017F;ores quandoque in tantam redi-<lb/>
guntur inopiam, ut nullum ampliùs po&#x017F;&#x017F;int o&#x017F;tendere denarium, ac proinde lu-<lb/>
&#x017F;us non &#x017F;olum æternæ perditionis cau&#x017F;a e&#x017F;t, &#x017F;ed multoties etiam temporalium bono-<lb/>
rum jacturam facit Vide fol. 561. u&#x017F;pue</hi> 570.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Non &#x017F;eindamus eam, &#x017F;ed &#x017F;ortiamur de illa, cujus &#x017F;it. Joan.</hi> 19.</p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Non e&#x017F;t qua&#x017F;i aliquod vitium, quod reddat homines ita infames, &amp; abomina-<lb/>
biles, &#x017F;icut ludus. S. Antonin. cap</hi> 23 §. 6.</p><lb/>
     <lg type="poem">
      <l> <hi rendition="#aq">Ludens enim genuit trepidum certamen &amp; Itam,</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq">Ira truces Inimicitias, &amp; funebre bellum.</hi> </l><lb/>
      <l> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#c">Horat. 1. Epi&#x017F;t.</hi> 19.</hi> </l>
     </lg>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#g"> <hi rendition="#aq">DOMINICA XXIII. POST PENTECOST.</hi> </hi> </head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">S</hi><hi rendition="#i">Alva facta e&#x017F;t Mulier ex illa hora. Matth. 9.</hi> Mulier in Civitate peccatrix &#x017F;ana<lb/>
ac &#x017F;ancta facta e&#x017F;t, dum &#x017F;taret retro &#x017F;ecuspedes <hi rendition="#k">Je&#x017F;u</hi> &amp; eos lachrimis rigare cæ-<lb/>
pit, hinc colligere licet, quanta &#x017F;it vis ac efficacia lathrimarum. Vide fol. 687. u&#x017F;.<lb/>
que ad finem.</hi> </p><lb/>
     <p><hi rendition="#aq">Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Luc.</hi> 7.</p><lb/>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Chri-</hi> </fw><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[0035] Index Concionatorius. Per ſomnium aperit aures Virorum, & erudiens eos inſruit diſciplina, ut aver, tas hominem ab his quæ facit. Job. 33. cap. v. 15. Aut enim ex plenitudine vel inanitate Corporis ſomnia exiſtunt, aut ex ante- cedentibus diurnis Curis, aut ex Illuſione Dæmonis, aut ex cogitatione hominis ſi- mul, & Illuſione Dæmonis: aut ex revelatione Dei, aut denique ex cogitatione hominis ſimul, & revelatione Dei. Div. Greg. lib. 8. Mor. c. 13. Omnia quæ ſenſu volvuntur vota diurno, Tempore nocturno reddit amica quies, Venator defeſſa thoro cum membra reponit, Mens tamen ad ſilvas & ſua luſtra redit. Vanaq́ue Nocturnis meta cavetur equis, &c. Claudianus. DOMINICA XXI. POST PENTECOST. REdde quod debes. Matth. 18. Diſuadetur debitoribus & rei alienæ poſſeſſori- bus obſtinatio ad reſtitutionem, fruſtranea eſt enim abſolutio, quam non ſequi- tur reſtitutio, hinc Senior Tobias commendatur à reſtituendi ſolicitudine, quando balantem hædum caprarum præforibus ſuſpicabatur furtivum, quapropter illico di- xit videte ne fortè furtivus ſit, reddite. Tob. cap. 2. Vide de furto & reſtitut. fol. 328. uſque 335. Reddet omnia, quæ per fraudem voluit obtinere, Integra. Levit. 6. cap. v. 4. Si res aliena, propter quam peccatum eſt, cum reddi poſſit non redditur, non agitur pœnitentia ſed fingitur, ſi autem non veraciter agitur non remittitur pecca- tum, niſi reſtituatur ablatum. S. P. Auguſt. ad Maced. DOMINICA XXII. POST PENTECOST. AT illi obtulerunt ei denarium. Matth. 22. Luſores quandoque in tantam redi- guntur inopiam, ut nullum ampliùs poſſint oſtendere denarium, ac proinde lu- ſus non ſolum æternæ perditionis cauſa eſt, ſed multoties etiam temporalium bono- rum jacturam facit Vide fol. 561. uſpue 570. Non ſeindamus eam, ſed ſortiamur de illa, cujus ſit. Joan. 19. Non eſt quaſi aliquod vitium, quod reddat homines ita infames, & abomina- biles, ſicut ludus. S. Antonin. cap 23 §. 6. Ludens enim genuit trepidum certamen & Itam, Ira truces Inimicitias, & funebre bellum. Horat. 1. Epiſt. 19. DOMINICA XXIII. POST PENTECOST. SAlva facta eſt Mulier ex illa hora. Matth. 9. Mulier in Civitate peccatrix ſana ac ſancta facta eſt, dum ſtaret retro ſecuspedes Jeſu & eos lachrimis rigare cæ- pit, hinc colligere licet, quanta ſit vis ac efficacia lathrimarum. Vide fol. 687. uſ. que ad finem. Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Luc. 7. Chri-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.




Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/35
Zitationshilfe: Clara, Abraham a Sancta: Judas Der Ertz-Schelm. Bd. 1. Salzburg, 1686, S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/santa_judas01_1686/35>, abgerufen am 11.12.2023.