Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647.

Bild:
<< vorherige Seite


EPISTOLA
Viri Nobilißimi, Magnisici & Consultißimi
IOHAN-ADOLPHI KIELMAN,
JCti. Com. Pal. Coesar. & S. R. I. Exem. Serenißimo Cimbrorum
Duci a Consilijs Secretioribus & Cancellis.
AD
AUTOREM
.

QUod tandem humanitas tua, Vir Clarißime & Eximie,
passa est, tam amanter sibi imponi, ut desideratam diu
Itineris Muscovito-Persici descriptionem in forum
protruderes, id merito est cur publico, cur tuo & meo
nomine mihi gratuler, quid enim fama, qua publico
commodamus, celebrius, dum tu imprimis superatis pervigilium hye-
male & noctes insomnes olentibus lucubrationibus tenebricosam
hucusq; & informem a plerisq; rerum & locorum ignaris scriptori-
bus obfusam caliginem, discutis, qualis sit illarum peragratarum ter-
rarum facies, qui unius cujuslibet plagae hominum mores & studium
sat docte exponis, & quaeso in quo desudare majori cum fructu potuit
industria tua, quan qua citis quasi quadrigis editas adplaudentis famae
arces grassaris, Mihi vero cumprimis negotioso meo & quasi catenato
ocio aliqua ex parte soluto, historiarumq; lectioni desveto, perquam
volupe fuit, in theatralem huncspaciosi tui nobis delineati orbis cir-
cum descendere, animumq; invidiosis alias & tortuosis satis ubiq; ob-
viam euntibus occupationibus poene fractum jocunda quasi peregri-
natione reficere: Auget etiam legendi studium, quod tibi queam o-
culato plus credere, acalijs multis, de indole Persica varia varie expo-
nentibus auritis, & qui aliter fieri potuit, quin nobis inter pauca vera
multas offucias venderent, cum ex veteri Regum Persarum consuetu-
dine nihil silentio antiquius ductum, illaq; gens jugem de rebus serijs
taciturnitatem inter ceteras virtutes lemniscatam olim arbitrata est,
ex quo conijcere facile est, secretiora dominatus Persici per manus nec
tradi, nec sine admixtione falsi per aures capi potuisse, Tua vero Vir-
tus altius enititur, dum non obvia quaeq; vilia & vulgaria ruspatur,

nec


EPISTOLA
Viri Nobilißimi, Magniſici & Conſultißimi
IOHAN-ADOLPHI KIELMAN,
JCti. Com. Pal. Cœſar. & S. R. I. Exem. Serenißimo Cimbrorum
Duci à Conſilijs Secretioribus & Cancellis.
AD
AUTOREM
.

QUod tandem humanitas tua, Vir Clarißime & Eximie,
paſſa eſt, tam amanter ſibi imponi, ut deſideratam diu
Itineris Muſcovito-Perſici deſcriptionem in forum
protruderes, id meritò eſt cur publico, cur tuo & meo
nomine mihi gratuler, quid enim famâ, qua publico
com̃odamus, celebrius, dum tu imprimis ſuperatis pervigilium hye-
male & noctes inſomnes olentibus lucubrationibus tenebricoſam
hucusq; & informem â plerisq; rerum & locorum ignaris ſcriptori-
bus obfuſam caliginem, diſcutis, qualis ſit illarum peragratarum ter-
rarum facies, qui unius cujuslibet plagæ hominum mores & ſtudium
ſat doctè exponis, & quæſo in quo deſudare majori cum fructu potuit
induſtria tua, quã qua citis quaſi quadrigis editas adplaudentis famæ
arces graſſaris, Mihi verò cumprimis negotioſo meo & quaſi catenato
ocio aliqua ex parte ſoluto, hiſtoriarumq; lectioni deſveto, perquam
volupe fuit, in theatralem huncſpacioſi tui nobis delineati orbis cir-
cum deſcendere, animumq; invidioſis alias & tortuoſis ſatis ubiq; ob-
viam euntibus occupationibus pœnè fractum jocunda quaſi peregri-
natione reficere: Auget etiam legendi ſtudium, quod tibi queam o-
culato plus credere, acalijs multis, de indole Perſica varia variè expo-
nentibus auritis, & qui aliter fieri potuit, quin nobis inter pauca vera
multas offucias venderent, cum ex veteri Regum Perſarum conſuetu-
dine nihil ſilentio antiquius ductum, illaq; gens jugem de rebus ſerijs
taciturnitatem inter ceteras virtutes lemniſcatam olim arbitrata eſt,
ex quo conijcere facile eſt, ſecretiora dominatus Perſici per manus nec
tradi, nec ſine admixtione falſi per aures capi potuiſſe, Tua verò Vir-
tus altius enititur, dum non obvia quæq; vilia & vulgaria ruſpatur,

nec
<TEI>
 <text>
  <front>
   <pb facs="#f0018"/>
   <milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/>
   <div n="1">
    <head> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#g">EPISTOLA</hi><lb/><hi rendition="#i">Viri Nobilißimi, Magni&#x017F;ici &amp; Con&#x017F;ultißimi</hi><lb/><hi rendition="#g">IOHAN-ADOLPHI KIELMAN,</hi><lb/>
JCti. Com. Pal. C&#x0153;&#x017F;ar. &amp; S. R. I. Exem. Serenißimo Cimbrorum<lb/>
Duci à Con&#x017F;ilijs Secretioribus &amp; Cancellis.<lb/><hi rendition="#g"><hi rendition="#i">AD</hi><lb/>
AUTOREM</hi>.</hi> </head><lb/>
    <p> <hi rendition="#in">Q</hi> <hi rendition="#aq">Uod tandem humanitas tua, Vir Clarißime &amp; Eximie,<lb/>
pa&#x017F;&#x017F;a e&#x017F;t, tam amanter &#x017F;ibi imponi, ut de&#x017F;ideratam diu<lb/>
Itineris Mu&#x017F;covito-Per&#x017F;ici de&#x017F;criptionem in forum<lb/>
protruderes, id meritò e&#x017F;t cur publico, cur tuo &amp; meo<lb/>
nomine mihi gratuler, quid enim famâ, qua publico<lb/>
com&#x0303;odamus, celebrius, dum tu imprimis &#x017F;uperatis pervigilium hye-<lb/>
male &amp; noctes in&#x017F;omnes olentibus lucubrationibus tenebrico&#x017F;am<lb/>
hucusq; &amp; informem â plerisq; rerum &amp; locorum ignaris &#x017F;criptori-<lb/>
bus obfu&#x017F;am caliginem, di&#x017F;cutis, qualis &#x017F;it illarum peragratarum ter-<lb/>
rarum facies, qui unius cujuslibet plagæ hominum mores &amp; &#x017F;tudium<lb/>
&#x017F;at doctè exponis, &amp; quæ&#x017F;o in quo de&#x017F;udare majori cum fructu potuit<lb/>
indu&#x017F;tria tua, qua&#x0303; qua citis qua&#x017F;i quadrigis editas adplaudentis famæ<lb/>
arces gra&#x017F;&#x017F;aris, Mihi verò cumprimis negotio&#x017F;o meo &amp; qua&#x017F;i catenato<lb/>
ocio aliqua ex parte &#x017F;oluto, hi&#x017F;toriarumq; lectioni de&#x017F;veto, perquam<lb/>
volupe fuit, in theatralem hunc&#x017F;pacio&#x017F;i tui nobis delineati orbis cir-<lb/>
cum de&#x017F;cendere, animumq; invidio&#x017F;is alias &amp; tortuo&#x017F;is &#x017F;atis ubiq; ob-<lb/>
viam euntibus occupationibus p&#x0153;nè fractum jocunda qua&#x017F;i peregri-<lb/>
natione reficere: Auget etiam legendi &#x017F;tudium, quod tibi queam o-<lb/>
culato plus credere, acalijs multis, de indole Per&#x017F;ica varia variè expo-<lb/>
nentibus auritis, &amp; qui aliter fieri potuit, quin nobis inter pauca vera<lb/>
multas offucias venderent, cum ex veteri Regum Per&#x017F;arum con&#x017F;uetu-<lb/>
dine nihil &#x017F;ilentio antiquius ductum, illaq; gens jugem de rebus &#x017F;erijs<lb/>
taciturnitatem inter ceteras virtutes lemni&#x017F;catam olim arbitrata e&#x017F;t,<lb/>
ex quo conijcere facile e&#x017F;t, &#x017F;ecretiora dominatus Per&#x017F;ici per manus nec<lb/>
tradi, nec &#x017F;ine admixtione fal&#x017F;i per aures capi potui&#x017F;&#x017F;e, Tua verò Vir-<lb/>
tus altius enititur, dum non obvia quæq; vilia &amp; vulgaria ru&#x017F;patur,</hi><lb/>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">nec</hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0018] EPISTOLA Viri Nobilißimi, Magniſici & Conſultißimi IOHAN-ADOLPHI KIELMAN, JCti. Com. Pal. Cœſar. & S. R. I. Exem. Serenißimo Cimbrorum Duci à Conſilijs Secretioribus & Cancellis. AD AUTOREM. QUod tandem humanitas tua, Vir Clarißime & Eximie, paſſa eſt, tam amanter ſibi imponi, ut deſideratam diu Itineris Muſcovito-Perſici deſcriptionem in forum protruderes, id meritò eſt cur publico, cur tuo & meo nomine mihi gratuler, quid enim famâ, qua publico com̃odamus, celebrius, dum tu imprimis ſuperatis pervigilium hye- male & noctes inſomnes olentibus lucubrationibus tenebricoſam hucusq; & informem â plerisq; rerum & locorum ignaris ſcriptori- bus obfuſam caliginem, diſcutis, qualis ſit illarum peragratarum ter- rarum facies, qui unius cujuslibet plagæ hominum mores & ſtudium ſat doctè exponis, & quæſo in quo deſudare majori cum fructu potuit induſtria tua, quã qua citis quaſi quadrigis editas adplaudentis famæ arces graſſaris, Mihi verò cumprimis negotioſo meo & quaſi catenato ocio aliqua ex parte ſoluto, hiſtoriarumq; lectioni deſveto, perquam volupe fuit, in theatralem huncſpacioſi tui nobis delineati orbis cir- cum deſcendere, animumq; invidioſis alias & tortuoſis ſatis ubiq; ob- viam euntibus occupationibus pœnè fractum jocunda quaſi peregri- natione reficere: Auget etiam legendi ſtudium, quod tibi queam o- culato plus credere, acalijs multis, de indole Perſica varia variè expo- nentibus auritis, & qui aliter fieri potuit, quin nobis inter pauca vera multas offucias venderent, cum ex veteri Regum Perſarum conſuetu- dine nihil ſilentio antiquius ductum, illaq; gens jugem de rebus ſerijs taciturnitatem inter ceteras virtutes lemniſcatam olim arbitrata eſt, ex quo conijcere facile eſt, ſecretiora dominatus Perſici per manus nec tradi, nec ſine admixtione falſi per aures capi potuiſſe, Tua verò Vir- tus altius enititur, dum non obvia quæq; vilia & vulgaria ruſpatur, nec

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/18
Zitationshilfe: Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647. , S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/18>, abgerufen am 15.07.2024.