Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647.

Bild:
<< vorherige Seite

Tzaris, ultra 400. miliaria longum & latum exspatiemur, ubi inter reliqua ani-
malium admiranda ursos albos, amphibios sexcubitales, pessetz melis, non felis,
ut Scalig. exer. 217. s. 10. habet, speciem, & gulones sabulose ventrimulgos in Sa-
mojaedia; Zobellas Malgamsiicas, martes Baschkirias in oxycedris Syberiae ex
nucleis viventes, mustelas Scythicas, Angliae Regum & Germaniae Electorum
ornamenta, hermelinas, vulpes atras toto orbe Europaeo aestimatißimas, canes
magnos, quibus in trahendis trahis incolae pro veterinis utuntur. Sciuros optimae
notae Jledos, imo non pennis, ast membranis etiam volantes, (hisce manibus vi-
vos contrectavi) sed rariores in Syberia invenies; alces innumeras, cujus car-
nem exsuccam loco cervinae Magnates in universa esitant Rußia,
poluophos Sar-
matia tibi suppeditabit.

Ast ne hisce oculos solum pascas, euge ex vivario magni Rha etiam illa,
quae orexin stimulant,
ootarikha videlicet, quae kakozelia alij Botarge vocant,
secosum Martialis. l. 13. epigr. garum Scriptor noster tibi apponet, quod Itali a-
vita luxuria adhuc hodie magni aestimant appellitantq; Caviaro, quod nigrum &
pressum (verum priscorum oxelaeo garum) & molle ex salitis sturionum ovis
cun fibris membranosis exemptis in Rußia, ut ut ambigant authores, testibus hisce
meis oculis, confit; & si hoc ob colorem tibi delicatulo minus arrideat, albo e-
tiam in hoc symposio opsonare poteris, Bieloribae ovorum, quod Sclavonice al-
bum piscem sonat, Salmonis, non vero sturionis, speciei ut Scalig. ex 218. s. 3. per
traditionem historicam incurie accepit, magma salitum: subrubrum vero, quod
ex cyprinorum ovis factum, Constantinopoli Judaeorum opsonium est, & ego
apud Graecos in Rußia judaizantes vidi, Rutheni, uti etiam apellas ipsos, extreme
fastidiunt. Sub hujus scenae Sarmato-Scythicae finem (risum teneatis amici) ma-
gni Tzaris missum gratiae inter reliquos, quo jejuniorum tempore, quorum Ru-
theni
[fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt]ilikhth[fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt]es sunt observantißimi, Legatos exterorum Principum beat, Be-
lugae Scal. ex. 218. s. 3. maximi piscis comestibilis frustum, quod 4. bajulatores po-
dari rutenica induti in paropside hecatombica palangae duplici cancellatae im-
positum gestant, vobis monstrabit. Magnos enim magna decent.

Et quoniam video rhutenicam gelu tibi horripilationem causare, euge
caldarium Persiae introeamus, ubi primum ingentis staturae annosum observa-
bis ursum, quem Nimrodus venator antedilu vianus primus cepit, & postmodum
S. Daniel c. 7. in sua
zoologia hieroglyphica vidit. Hunc prae antiquis Persiae,
imo etiam modernis scriptotibus elegantißime deformavit noster Author. Sub
hujus thorosis lacertis & unguibus hamosis Persas
ierourg[fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt]ein & Mithriaca pera-
gere sacra spectabis Musice; Orismada vero eorum, quod ex Hebraeorum
[fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt] factum esse, cuivis accurate intuenti liquet, de quo
Xenoph. Beros. & reliqui, in albo olim circumvectum equo, hodie non videbis;

Magariz[fremdsprachliches Material - Zeichen fehlt]n modernorum Procerum Regni, ut Cedrenus habet, rectius ex au-
thore intelliges, illosq; inter pocula de summis Regni negotiis consultantes au-
dies; & si causae precium fuerit, Domitorem hujus bestiae magnum, quem Schach
sua lingua vocant, per Mithram maximum eorum olim Deum adhuc hodie ju-
rantem intueberis; Dispensationem bonorum Persicam in Oeconomicis atq;
mancipiorum
adraston fidem miraberis, Plutarch. in Lac. apophth. Hic paradisos
Xenophonteos atq; eorum aquaeductus frequentabis; at lascivitatem faeminarun
& saltatricum in convivijs, & maxime corporis vulgationem earundem, ut Curt.

l. 5.

Tzaris, ultra 400. miliaria longum & latum exſpatiemur, ubi inter reliqua ani-
malium admiranda urſos albos, amphibios ſexcubitales, peſſetz melis, non felis,
ut Scalig. exer. 217. ſ. 10. habet, ſpeciem, & gulones ſabulosè ventrimulgos in Sa-
mojædia; Zobellas Malgamſiicas, martes Baſchkirias in oxycedris Syberiæ ex
nucleis viventes, muſtelas Scythicas, Angliæ Regum & Germaniæ Electorum
ornamenta, hermelinas, vulpes atras toto orbe Europæo æſtimatißimas, canes
magnos, quibus in trahendis trahis incolæ pro veterinis utuntur. Sciuros optimæ
notæ Jledos, imò non pennis, aſt membranis etiam volantes, (hiſce manibus vi-
vos contrectavi) ſed rariores in Syberia invenies; alces innumeras, cujus car-
nem exſuccam loco cervinæ Magnates in univerſa eſitant Rußia,
πολύοφος Sar-
matia tibi ſuppeditabit.

Aſt ne hiſce oculos ſolùm paſcas, euge ex vivario magni Rha etiam illa,
quæ orexin ſtimulant,
ὠοτάριχα videlicet, quæ κακοζηλία alij Botarge vocant,
ſecoſum Martialis. l. 13. epigr. garum Scriptor noſter tibi apponet, quod Itali a-
vita luxuriâ adhuc hodie magni æſtimant appellitantq; Caviaro, quod nigrum &
preſſum (verum priſcorum oxelæo garum) & molle ex ſalitis ſturionum ovis
cũ fibris membranoſis exemptis in Rußia, ut ut ambigant authores, teſtibus hiſce
meis oculis, confit; & ſi hoc ob colorem tibi delicatulo minus arrideat, albo e-
tiam in hoc ſympoſio opſonare poteris, Bieloribæ ovorum, quod Sclavonicè al-
bum piſcem ſonat, Salmonis, non verò ſturionis, ſpeciei ut Scalig. ex 218. ſ. 3. per
traditionem hiſtoricam incuriè accepit, magma ſalitum: ſubrubrum verò, quod
ex cyprinorum ovis factum, Conſtantinopoli Judæorum opſonium eſt, & ego
apud Græcos in Rußia judaizantes vidi, Rutheni, uti etiam apellas ipſos, extremè
faſtidiunt. Sub hujus ſcenæ Sarmato-Scythicæ finem (riſum teneatis amici) ma-
gni Tzaris miſſum gratiæ inter reliquos, quô jejuniorum tempore, quorum Ru-
theni
[fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt]ιλίχθ[fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt]ες ſunt obſervantißimi, Legatos exterorum Principum beat, Be-
lugæ Scal. ex. 218. ſ. 3. maximi piſcis comeſtibilis fruſtum, quod 4. bajulatores po-
dari rutenica induti in paropſide hecatombica palangæ duplici cancellatæ im-
poſitum geſtant, vobis monſtrabit. Magnos enim magna decent.

Et quoniam video rhutenicam gelu tibi horripilationem cauſare, euge
caldarium Perſiæ introeamus, ubi primùm ingentis ſtaturæ annoſum obſerva-
bis urſum, quem Nimrodus venator antedilu vianus primus cepit, & poſtmodum
S. Daniel c. 7. in ſua
ζοολογία hieroglyphica vidit. Hunc præ antiquis Perſiæ,
imò etiam modernis ſcriptotibus elegantißimè deformavit noſter Author. Sub
hujus thoroſis lacertis & unguibus hamoſis Perſas
ἱερουργ[fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt]ειν & Mithriaca pera-
gere ſacra ſpectabis Muſicè; Oriſmada verò eorum, quod ex Hebræorum
[fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt] factum eſſe, cuivis accurate intuenti liquet, de quo
Xenoph. Beroſ. & reliqui, in albo olim circumvectum equo, hodie non videbis;

Μαγαρίζ[fremdsprachliches Material – Zeichen fehlt]ν modernorum Procerum Regni, ut Cedrenus habet, rectius ex au-
thore intelliges, illosq; inter pocula de ſummis Regni negotiis conſultantes au-
dies; & ſi cauſæ precium fuerit, Domitorem hujus beſtiæ magnum, quem Schach
ſuâ lingua vocant, per Mithram maximum eorum olim Deum adhuc hodie ju-
rantem intueberis; Diſpenſationem bonorum Perſicam in Oeconomicis atq;
mancipiorum
ἀδραστῶν fidem miraberis, Plutarch. in Lac. apophth. Hic paradiſos
Xenophonteos atq; eorum aquæductus frequentabis; at laſcivitatem fæminarũ
& ſaltatricum in convivijs, & maximè corporis vulgationem earundem, ut Curt.

l. 5.
<TEI>
 <text>
  <front>
   <div>
    <p><pb facs="#f0024"/><hi rendition="#aq">Tzaris, ultra 400. miliaria longum &amp; latum ex&#x017F;patiemur, ubi inter reliqua ani-<lb/>
malium admiranda ur&#x017F;os albos, amphibios &#x017F;excubitales, pe&#x017F;&#x017F;etz melis, non felis,<lb/>
ut Scalig. exer. 217. &#x017F;. 10. habet, &#x017F;peciem, &amp; gulones &#x017F;abulosè ventrimulgos in Sa-<lb/>
mojædia; Zobellas Malgam&#x017F;iicas, martes Ba&#x017F;chkirias in oxycedris Syberiæ ex<lb/>
nucleis viventes, mu&#x017F;telas Scythicas, Angliæ Regum &amp; Germaniæ Electorum<lb/>
ornamenta, hermelinas, vulpes atras toto orbe Europæo æ&#x017F;timatißimas, canes<lb/>
magnos, quibus in trahendis trahis incolæ pro veterinis utuntur. Sciuros optimæ<lb/>
notæ Jledos, imò non pennis, a&#x017F;t membranis etiam volantes, (hi&#x017F;ce manibus vi-<lb/>
vos contrectavi) &#x017F;ed rariores in Syberia invenies; alces innumeras, cujus car-<lb/>
nem ex&#x017F;uccam loco cervinæ Magnates in univer&#x017F;a e&#x017F;itant Rußia,</hi> &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03CD;&#x03BF;&#x03C6;&#x03BF;&#x03C2; <hi rendition="#aq">Sar-<lb/>
matia tibi &#x017F;uppeditabit.</hi></p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">A&#x017F;t ne hi&#x017F;ce oculos &#x017F;olùm pa&#x017F;cas, euge ex vivario magni Rha etiam illa,<lb/>
quæ orexin &#x017F;timulant,</hi> &#x1F60;&#x03BF;&#x03C4;&#x03AC;&#x03C1;&#x03B9;&#x03C7;&#x03B1; <hi rendition="#aq">videlicet, quæ</hi> &#x03BA;&#x03B1;&#x03BA;&#x03BF;&#x03B6;&#x03B7;&#x03BB;&#x03AF;&#x03B1; <hi rendition="#aq">alij Botarge vocant,<lb/>
&#x017F;eco&#x017F;um Martialis. l. 13. epigr. garum Scriptor no&#x017F;ter tibi apponet, quod Itali a-<lb/>
vita luxuriâ adhuc hodie magni æ&#x017F;timant appellitantq; Caviaro, quod nigrum &amp;<lb/>
pre&#x017F;&#x017F;um (verum pri&#x017F;corum oxelæo garum) &amp; molle ex &#x017F;alitis &#x017F;turionum ovis<lb/>
cu&#x0303; fibris membrano&#x017F;is exemptis in Rußia, ut ut ambigant authores, te&#x017F;tibus hi&#x017F;ce<lb/>
meis oculis, confit; &amp; &#x017F;i hoc ob colorem tibi delicatulo minus arrideat, albo e-<lb/>
tiam in hoc &#x017F;ympo&#x017F;io op&#x017F;onare poteris, Bieloribæ ovorum, quod Sclavonicè al-<lb/>
bum pi&#x017F;cem &#x017F;onat, Salmonis, non verò &#x017F;turionis, &#x017F;peciei ut Scalig. ex 218. &#x017F;. 3. per<lb/>
traditionem hi&#x017F;toricam incuriè accepit, magma &#x017F;alitum: &#x017F;ubrubrum verò, quod<lb/>
ex cyprinorum ovis factum, Con&#x017F;tantinopoli Judæorum op&#x017F;onium e&#x017F;t, &amp; ego<lb/>
apud Græcos in Rußia judaizantes vidi, Rutheni, uti etiam apellas ip&#x017F;os, extremè<lb/>
fa&#x017F;tidiunt. Sub hujus &#x017F;cenæ Sarmato-Scythicæ finem (ri&#x017F;um teneatis amici) ma-<lb/>
gni Tzaris mi&#x017F;&#x017F;um gratiæ inter reliquos, quô jejuniorum tempore, quorum Ru-<lb/>
theni</hi> <foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign>&#x03B9;&#x03BB;&#x03AF;&#x03C7;&#x03B8;<foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign>&#x03B5;&#x03C2; <hi rendition="#aq">&#x017F;unt ob&#x017F;ervantißimi, Legatos exterorum Principum beat, Be-<lb/>
lugæ Scal. ex. 218. &#x017F;. 3. maximi pi&#x017F;cis come&#x017F;tibilis fru&#x017F;tum, quod 4. bajulatores po-<lb/>
dari rutenica induti in parop&#x017F;ide hecatombica palangæ duplici cancellatæ im-<lb/>
po&#x017F;itum ge&#x017F;tant, vobis mon&#x017F;trabit. Magnos enim magna decent.</hi></p><lb/>
    <p><hi rendition="#aq">Et quoniam video rhutenicam gelu tibi horripilationem cau&#x017F;are, euge<lb/>
caldarium Per&#x017F;iæ introeamus, ubi primùm ingentis &#x017F;taturæ anno&#x017F;um ob&#x017F;erva-<lb/>
bis ur&#x017F;um, quem Nimrodus venator antedilu vianus primus cepit, &amp; po&#x017F;tmodum<lb/>
S. Daniel c. 7. in &#x017F;ua</hi> &#x03B6;&#x03BF;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03AF;&#x03B1; <hi rendition="#aq">hieroglyphica vidit. Hunc præ antiquis Per&#x017F;iæ,<lb/>
imò etiam modernis &#x017F;criptotibus elegantißimè deformavit no&#x017F;ter Author. Sub<lb/>
hujus thoro&#x017F;is lacertis &amp; unguibus hamo&#x017F;is Per&#x017F;as</hi> &#x1F31;&#x03B5;&#x03C1;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C1;&#x03B3;<foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign>&#x03B5;&#x03B9;&#x03BD; <hi rendition="#aq">&amp; Mithriaca pera-<lb/>
gere &#x017F;acra &#x017F;pectabis Mu&#x017F;icè; Ori&#x017F;mada verò eorum, quod ex Hebræorum<lb/><foreign xml:lang="heb"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign> factum e&#x017F;&#x017F;e, cuivis accurate intuenti liquet, de quo<lb/>
Xenoph. Bero&#x017F;. &amp; reliqui, in albo olim circumvectum equo, hodie non videbis;</hi><lb/>
&#x039C;&#x03B1;&#x03B3;&#x03B1;&#x03C1;&#x03AF;&#x03B6;<foreign xml:lang="ell"><gap reason="fm" unit="chars"/></foreign>&#x03BD; <hi rendition="#aq">modernorum Procerum Regni, ut Cedrenus habet, rectius ex au-<lb/>
thore intelliges, illosq; inter pocula de &#x017F;ummis Regni negotiis con&#x017F;ultantes au-<lb/>
dies; &amp; &#x017F;i cau&#x017F;æ precium fuerit, Domitorem hujus be&#x017F;tiæ magnum, quem Schach<lb/>
&#x017F;uâ lingua vocant, per Mithram maximum eorum olim Deum adhuc hodie ju-<lb/>
rantem intueberis; Di&#x017F;pen&#x017F;ationem bonorum Per&#x017F;icam in Oeconomicis atq;<lb/>
mancipiorum</hi> &#x1F00;&#x03B4;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x1FF6;&#x03BD; <hi rendition="#aq">fidem miraberis, <hi rendition="#i">Plutarch. in Lac. apophth.</hi> Hic paradi&#x017F;os<lb/>
Xenophonteos atq; eorum aquæductus frequentabis; at la&#x017F;civitatem fæminaru&#x0303;<lb/>
&amp; &#x017F;altatricum in convivijs, &amp; maximè corporis vulgationem earundem, ut Curt.</hi><lb/>
<fw place="bottom" type="catch"><hi rendition="#aq">l.</hi> 5.</fw><lb/></p>
   </div>
  </front>
 </text>
</TEI>
[0024] Tzaris, ultra 400. miliaria longum & latum exſpatiemur, ubi inter reliqua ani- malium admiranda urſos albos, amphibios ſexcubitales, peſſetz melis, non felis, ut Scalig. exer. 217. ſ. 10. habet, ſpeciem, & gulones ſabulosè ventrimulgos in Sa- mojædia; Zobellas Malgamſiicas, martes Baſchkirias in oxycedris Syberiæ ex nucleis viventes, muſtelas Scythicas, Angliæ Regum & Germaniæ Electorum ornamenta, hermelinas, vulpes atras toto orbe Europæo æſtimatißimas, canes magnos, quibus in trahendis trahis incolæ pro veterinis utuntur. Sciuros optimæ notæ Jledos, imò non pennis, aſt membranis etiam volantes, (hiſce manibus vi- vos contrectavi) ſed rariores in Syberia invenies; alces innumeras, cujus car- nem exſuccam loco cervinæ Magnates in univerſa eſitant Rußia, πολύοφος Sar- matia tibi ſuppeditabit. Aſt ne hiſce oculos ſolùm paſcas, euge ex vivario magni Rha etiam illa, quæ orexin ſtimulant, ὠοτάριχα videlicet, quæ κακοζηλία alij Botarge vocant, ſecoſum Martialis. l. 13. epigr. garum Scriptor noſter tibi apponet, quod Itali a- vita luxuriâ adhuc hodie magni æſtimant appellitantq; Caviaro, quod nigrum & preſſum (verum priſcorum oxelæo garum) & molle ex ſalitis ſturionum ovis cũ fibris membranoſis exemptis in Rußia, ut ut ambigant authores, teſtibus hiſce meis oculis, confit; & ſi hoc ob colorem tibi delicatulo minus arrideat, albo e- tiam in hoc ſympoſio opſonare poteris, Bieloribæ ovorum, quod Sclavonicè al- bum piſcem ſonat, Salmonis, non verò ſturionis, ſpeciei ut Scalig. ex 218. ſ. 3. per traditionem hiſtoricam incuriè accepit, magma ſalitum: ſubrubrum verò, quod ex cyprinorum ovis factum, Conſtantinopoli Judæorum opſonium eſt, & ego apud Græcos in Rußia judaizantes vidi, Rutheni, uti etiam apellas ipſos, extremè faſtidiunt. Sub hujus ſcenæ Sarmato-Scythicæ finem (riſum teneatis amici) ma- gni Tzaris miſſum gratiæ inter reliquos, quô jejuniorum tempore, quorum Ru- theni _ ιλίχθ_ ες ſunt obſervantißimi, Legatos exterorum Principum beat, Be- lugæ Scal. ex. 218. ſ. 3. maximi piſcis comeſtibilis fruſtum, quod 4. bajulatores po- dari rutenica induti in paropſide hecatombica palangæ duplici cancellatæ im- poſitum geſtant, vobis monſtrabit. Magnos enim magna decent. Et quoniam video rhutenicam gelu tibi horripilationem cauſare, euge caldarium Perſiæ introeamus, ubi primùm ingentis ſtaturæ annoſum obſerva- bis urſum, quem Nimrodus venator antedilu vianus primus cepit, & poſtmodum S. Daniel c. 7. in ſua ζοολογία hieroglyphica vidit. Hunc præ antiquis Perſiæ, imò etiam modernis ſcriptotibus elegantißimè deformavit noſter Author. Sub hujus thoroſis lacertis & unguibus hamoſis Perſas ἱερουργ_ ειν & Mithriaca pera- gere ſacra ſpectabis Muſicè; Oriſmada verò eorum, quod ex Hebræorum _ factum eſſe, cuivis accurate intuenti liquet, de quo Xenoph. Beroſ. & reliqui, in albo olim circumvectum equo, hodie non videbis; Μαγαρίζ_ ν modernorum Procerum Regni, ut Cedrenus habet, rectius ex au- thore intelliges, illosq; inter pocula de ſummis Regni negotiis conſultantes au- dies; & ſi cauſæ precium fuerit, Domitorem hujus beſtiæ magnum, quem Schach ſuâ lingua vocant, per Mithram maximum eorum olim Deum adhuc hodie ju- rantem intueberis; Diſpenſationem bonorum Perſicam in Oeconomicis atq; mancipiorum ἀδραστῶν fidem miraberis, Plutarch. in Lac. apophth. Hic paradiſos Xenophonteos atq; eorum aquæductus frequentabis; at laſcivitatem fæminarũ & ſaltatricum in convivijs, & maximè corporis vulgationem earundem, ut Curt. l. 5.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/24
Zitationshilfe: Olearius, Adam: Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse. Schleswig, 1647. , S. . In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/olearius_reise_1647/24>, abgerufen am 25.07.2024.